YAPAY HÜCRE VE YAPAY ORGAN ÇALIŞMALARI; ORGAN-ON-CHIP TEKNOLOJİLERİ İLE SİSTEM TIBBINA GİRİŞ- ARTIFICIAL CELL AND ORGAN TECHNOLGIES; ORGAN-ON-CHIP TECHNOLOGY IS A GATE TO SYSTEM MEDICINE

İLAÇLARI BİZ ALMADAN ÖNCE İÇİ ORGANA AİT CANLI HÜCRELERLE KAPLI FLAŞ BELLEK BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ YAPAY ORGANLAR İLAÇLARIN ÜZERİMİZDEKİ ETKİLERİNİ ÖNCEDEN BİLDİREBİLMEKTEDİR. – BEFORE WE TAKE A MEDICINE, ARTIFICIAL ORGANS, SO BIG AS A FLASH MEMORY, SIMULATE ITS EFFECTS ON US

LITTLE LUNG
FLAŞ BELLEK BÜYÜKLÜĞÜNDE YAPAY AKCİĞER- ORGAN-ON-CHIP LUNG
Sağlıkta trend değiştiren çalışmalardan biri de Organ-on-chip teknolojinin gelişmesidir. Organ-on-dip teknolojileri Sistem Tıbbının veya sibernetik tıbbın gerçekleşmesi yolunda atılan adımlardır. Bu teknolojiler insan benzeri robotlar yapılma yolundaki çalışmaların öncüsüdür. Bu günkü aşamada flaş bellek büyüklüğünde organ fonksiyonlarını taklit edebilen çipler yapılabilmektedir.  Bu çiplerin içi organa ait canlı hücrelerle kaplanmaktadır.  Bu çipler kullanılarak örneğin geliştirilen bir ilacın karaciğer üzerindeki etkileri önceden görülebilmektedir.
Bugünkü geldiği aşamada, OrganOrgan-on-chip teknolojileri, hücrenin 3 boyutlu benzeri olan ve hücredeki metebolik olayları aynen taklit edebilen teknolojilerdir.
Dünyada bu konudaki çalışmalar hızla ilerlemektedir. Bu çalışmalar neticesinde, ilaçlar artık hayvanlar üzerinde değil, bu çip-hücrelerde denenecektir.
Obatala Science isimli bir firma diabet, obezite, sindirim sistemi ve kanser hastalıklarında kullanılmak üzere böyle çipler üretmeye başlamıştır.
Hastaya bir ilaç vermeden önce, verilecek ilaç bu çipler üzerinde denenecektir. Böylece ilacın yat etkileri dahil her türlü kullanım durumu önceden görülebilecektir.

YENİ YÜZYIL SİSTEM VEYA SİBERNETİK TIBBA GEÇİŞ YÜZYILI OLACAKTIR/SYSTEM/CYBERNETIC MEDICINE IN THE NEW CENTURY WILL EMERGE AS NEW APPROACH TO THE HUMAN HEALTH

YENİ YÜZYILIN YENİ TIBBI: SİSTEM TIBBI/SİBERNETİK TIPSYSTEM

NEW MEDICINE FOR NEW CENTURY: SYSTEM MEDICINE/CYBERNETIC MEDICINE

Önümüzdeki yüzyılda batı ve doğu tıbbının entegrasyonu ile doğacak olan Sistem Tıbbının yüzyılı olacaktır. Çünkü bu yüzyılda insan sağlığında doktor hatalarının (malpractice) ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu nasıl olacaktır:
Çünkü :
1. Tıp, eczacılık ilaç sistemi ve biyolojik sistem birleşmek zorunda kalacak. 2 sistemin tek sistem halinde birleşmesi gerekmektedir.
2. Klinik teşhis sistemi ile hastalıkların tanı ve teşhisi ve bunların semptomlarının bir sistem içine girmesi gerekmektedir. Bu sistem içinde doğu ve batı tıbbının bilimsel ve teknolojik (her türlü tanı ve teşhis dahil) kabiliyetlerinin entegrasyonu gerekmektedir.
3. İnsan sağlığı bir sistem sağlığı olduğu için, kullanılacak ilaçlar belli bir organ sağlığına yönelik olmayıp, tüm insan sistemini olumlu yönde etkileyecek şekilde dizayn edilecektir.
4. Kullanılacak ilaçlar, doktorların, tıp disiplininin ve eczacılığın eş güdümünde araştırılacak ve araştırma merkezlerinden doğrudan hastaya uygulanacak bir sistem geliştirilecektir.
5. Bu yüzyılın sistem sağlığına yönelik çok yönlü ilaçları ve insan sistemi o kadar net ortaya konacaktır ki; çıplak gözle görülebildikleri gibi, temsil kabiliyetleri ile görülebilecek kadar küçük de olabilecektir.

İLETİŞİM TIBBI NEDİR? – WHAT IS CYBERNETIC MEDICINE

Evrensel iletişim ağlarına dayalı tıbba iletişim tıbbı (Cybernetic Medicine) denmektedir. İletişim tıbbı, insan sağlığını etkileyen faktörleri çok katlı bir sistemin alt sistemi olarak görür. İnsan da bir sistemdir. İç ve dış faktörlerden etkilenir ve canlı olduğu sürece buna göre tepki verir. İletişim tıbbına göre, insan sağlığını Okumaya devam et