YENİ YÜZYIL SİSTEM VEYA SİBERNETİK TIBBA GEÇİŞ YÜZYILI OLACAKTIR/SYSTEM/CYBERNETIC MEDICINE IN THE NEW CENTURY WILL EMERGE AS NEW APPROACH TO THE HUMAN HEALTH

YENİ YÜZYILIN YENİ TIBBI: SİSTEM TIBBI/SİBERNETİK TIPSYSTEM

NEW MEDICINE FOR NEW CENTURY: SYSTEM MEDICINE/CYBERNETIC MEDICINE

Önümüzdeki yüzyılda batı ve doğu tıbbının entegrasyonu ile doğacak olan Sistem Tıbbının yüzyılı olacaktır. Çünkü bu yüzyılda insan sağlığında doktor hatalarının (malpractice) ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu nasıl olacaktır:
Çünkü :
1. Tıp, eczacılık ilaç sistemi ve biyolojik sistem birleşmek zorunda kalacak. 2 sistemin tek sistem halinde birleşmesi gerekmektedir.
2. Klinik teşhis sistemi ile hastalıkların tanı ve teşhisi ve bunların semptomlarının bir sistem içine girmesi gerekmektedir. Bu sistem içinde doğu ve batı tıbbının bilimsel ve teknolojik (her türlü tanı ve teşhis dahil) kabiliyetlerinin entegrasyonu gerekmektedir.
3. İnsan sağlığı bir sistem sağlığı olduğu için, kullanılacak ilaçlar belli bir organ sağlığına yönelik olmayıp, tüm insan sistemini olumlu yönde etkileyecek şekilde dizayn edilecektir.
4. Kullanılacak ilaçlar, doktorların, tıp disiplininin ve eczacılığın eş güdümünde araştırılacak ve araştırma merkezlerinden doğrudan hastaya uygulanacak bir sistem geliştirilecektir.
5. Bu yüzyılın sistem sağlığına yönelik çok yönlü ilaçları ve insan sistemi o kadar net ortaya konacaktır ki; çıplak gözle görülebildikleri gibi, temsil kabiliyetleri ile görülebilecek kadar küçük de olabilecektir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.