ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM- STRATEGIC MANAGEMENT IN COMPANIES

“Şirketlerde Stratejik Yönetim” kitabım basım için hazır durumdadır. Bu aşamada sizlere başlangıç bölümünden bir alıntı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Basımı takiben kitabın tamamı burada beğeninize sunulacaktır.

STRATEJİK YÖNETİM VE ŞİRKETLER

STRATEJİK TASARIM VE UYGULAMA

 stratmanagebookpictr

Tehditleri fırsatlara, kırılganlıkları güce dönüştürmek için…

 

Dr. ŞAHİN KESİKMİNARE

IMD, DNM, M.Bs, B.Eng, B. Eco

 

STRATEJİK YÖNETİM VE ŞİRKETLER

Stratejik Tasarım ve Uygulama

 

 

 

Copyright © 2014: Sahin Kesikminare

 

Bu kitabın tüm hakları saklıdır. Bu kitap veya bunun herhangi bir bölümü, kitap tanıtımı amacı ile kısa bir alıntı dışında, yayınevinin açık yazılı izni olmaksızın her ne şekil ve sebeple olursa olsun çoğaltılamaz veya kullanılamaz.

 

Yazar: Şahin Kesikminare

 

İlk Baskı: 2014

 

ISBN:

Baskı:

Yayın Sertifika No:

 

…………… YAYINEVİ

 

……………………………

 

 

DAĞITIM

 

……………….

………………

 

 


Dr. Şahin KESİKMİNARE

 

 

Türkiye ve Almanya’da Mühendislik (B.Eng.) ve İktisat (B.Eco) disiplinlerinde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Türkiye ve  ABD’de Bilim Masterı (M.Sc), ABD’de Bütünsel Tıp (Dr.- IMD ve Doğal Tıp (Dr.-DNM) disiplinlerinde doktora eğitimlerini tamamladı. Sistem mühendisliği, sermaye piyasaları, uluslararası finansman ve pazarlama, organizasyon tasarımı ve proje yönetimi, stratejik yönetim, Bütünsel Tıp ve Sibernetik Tıp (Cybernetic Medicine) alanlarında uzmanlaştı.

 

Dr. Şahin Kesikminare, bu kitap ile birlikte;

 

 • International Finance and Marketing – An Integrative Approach;
 • Hababam Siyasetten Siyaset San’atına-Siyasal Stratejik Tasarım ve Uygulama;
 • Risk Yönetimi ve Büyük Yatırım Projeleri – Stratejik Tasarım ve Uygulama;
 • Proje Yönetimi ve Büyük Yatırımlar – Stratejik Tasarım ve Uygulama;
 • Güncel Hastalıkların Bütünsel Tıp Tedavisi ve
 • İngilizce- Türkçe Bütün Deyimler Sözlüğü

 

isimli eserlerin de yazarıdır.

 

Yazarın yazılı basıda ve internet basınında birçok yazıları yayınlanmıştır.

 

İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Şahin Kesikminare, yurt içinde ve yurt dışında, kamu ve özel sektörün önde gelen kuruluşlarının önemli projelerinde  planlayıcı, uygulayıcı ve yönetici olarak görev almıştır.


 

Müteşekkirim,

 

Herhangi bir projenin başarısı, birinin gayreti dışında büyük ölçüde başkalarının cesaretlendirmesine ve yönlendirmesine bağlıdır. Hiç kimse hayat yolculuğuna yalnız çıkmaz. İşte benim için de bu hayat yolculuğunda bana katılıp benimle birlikte yürüyenlere ve bana yardımcı olarak mütemadiyen beni bir kitap yazma konusunda teşvik edenlere canı gönülden bir teşekkür etme zamanı geldi. Eğer onların hepsinin ismini burada ansaydım, bu kitap ve sayfaları sizler gibi hayatımı hayat yapan on binlerce kişiye teşekkürle dolup taşacaktı. Hayatım boyunca bana ilham ve güç veren ancak burada isimlerini sayamadığım bu kimselere bu vesileyle kalpten teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Fakat Prof. Dr. Mithat Çoruh, Prof. Dr. İhsan Sezal, Müsteşar Murat Bayar, , Dr. Şevket Yirik, Dr. Uyanık Yıldırım, Dr. Nadir Bıyıkoğlu, , Dr. Necati Turan Uslu, Prof. Dr. Mark Dragan Smith, , İzzet Yürekli, Mustafa Çolak, Süleyman Özbakış,  Av. Ali Fikret Serim, Av. Hilmi Barlas, Cafer Kara, Mustafa Aydın, ve Ömer Toker’e ilham kaynağım oldukları, verdikleri cesaret ve kritik zamanlardaki desteklerinden dolayı minnetle anmak istiyorum.

 

Müsteşar ve Büyükelçi Vahit Erdem’e, Müsteşar Prof. Dr. Ali Ercan, Dr. Veysel Yayan. Hüseyin Özeri. Nadi Köklü ile birlikte Mr. Herb Minix and Mr. Fegley’e Türkiye’de ve Amerika Birleşik Devletlerinde ve Güney Amerika’da büyük projelerde tecrübe kazanarak böyle bir kitabı yazmama imkan sağladıkları ve gerçekten ihtiyaç hissettiğim zamanlarda bana verdikleri destek için müteşekkirim. 

Mahmut Karadağ ve değerli ailesine üniversiteye başladığım yıllarda gösterdikleri sıcak sevgi, verdikleri cesaret ve destek için müteşekkirim.

 

Nihayet, kendime ve çevreme olan saygı duygumu yüceleterek sorumluluğumu öğreten; mütevazı olma; başkalarının hayatlarına, fikirlerine ve bunları ifade ediş tarzlarına değer verme, onları sevip kollama ve ihtiyaçlarını anlama duygusunu yerleştiren ve bunun için zamanlarını ve emeklerini vakfeden ebeveynlerime ebediyen müteşekkirim ve Kardeşim Vahap ve Selahattin’e büyük babam Süleyman’a bana verdikleri ilham ve cesaret ve hayatımın her kavşak noktasında yanımda oldukları için müteşekkirim.

 

Ve sabırla benim yanımda yürüyen, beni sıcak bir sevgi ile saran, cesaretlendiren, öne çıkmayan ancak yaşadığım hayatın altında imzası bulunan aileme sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

 

Dr. Şahin KESİKMİNARE


 

 

İçindekiler

KISALTMALAR_ 10

ŞEMALAR_ 11

TABLOLAR_ 12

ÖZET_ 13

 1. BİRİNCİ BÖLÜM_ 15

KAVRAMSAL ÇERÇEVE_ 15

I.1     KAVRAMSAL ÇERÇEVE_ 16

I.2     KAPSAM VE SINIRLILIKLARI 17

 1. BÖLÜM_ 18

STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİM_ 18

II.1         STRATEJİNİN TANIMLARI 19

II.2         STRATEJİK YÖNETİMİN GELİŞİMİ 20

II.3         STRATEJİ TÜRLERİ 21

II.3.1      ORGANİZASYON DÜZEYLERİNE GÖRE STRATEJİLER_ 21

II.3.1      UYGULANMA DURUMLARINA GÖRE STRATEJİLER_ 22

II.4         STRATEJİK YÖNETİM_ 27

III.     BÖLÜM_ 29

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİMİN GENEL PRENSİPLERİ 29

III.1       STRATEJİK YÖNETİMİN AMACI 30

III.2       İÇ VE DIŞ ÇEVREDE AHENGİ SAĞLAMA STRATEJİSİ 30

III.3       MÜŞTERİ TATMİNİNİ İÇİN STRATEJİ TASARIMI 33

III.3.1     KALİTE_ 33

III.3.2     ETKİ ALANI 33

III.3.3     DÜRÜSTLÜK_ 33

III.4       YÖNETİMDE AHENK İÇİN STRATEJİ TASARIMI 33

III.5       VERİMLİLİK VE ETKİNLİK İÇİN STRATEJİ TASARIMI 33

III.6       MÜŞTERİ TATMİNİ İÇİN STRATEJİ TASARIMI 34

III.6.1     REKABET ODAKLI STRATEJİ TASARIMI 34

III.6.2     ÜRETİCİ VEYA MÜŞTERİ ODAKLI STRATEJİ TASARIMI 35

III.6.3     ÜRETİM ŞİRKETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI STRATEJİK YÖNETİM_ 39

III.6.4     MÜŞTERİ TATMİNİNDE SATIŞ ELEMANLARININ ROLÜ_ 42

 1. BÖLÜM_ 44

IV.1       GİRİŞ 44

IV.2       POLİTİKA TESPİTİ  VE STRATEJİK  TASARIM DÖNGÜSÜ_ 45

IV.3       STRATEJİK ANALİZ_ 48

IV.3.1     TEMEL BİLGİLERİN ANALİZİ 48

IV.3.2     STRATEJİK HEDEFLERİN ANALİZİ 48

IV.3.3     EKONOMİK HEDEFLERİN BELİRLENMESİ VE PSY İLİŞKİSİ 49

IV.3.4     DİĞER HEDEFLERİN ANALİZİ 51

IV.3.5     İÇ ÇEVRE ANALİZİ 51

IV.3.6     DIŞ ÇEVRE ANALİZİNE ESAS STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ 55

IV.3.7     DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 55

IV.3.8     TARİHSEL KARŞILAŞTIRMA_ 56

IV.4       UYGULAMA STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 56

IV.4.1     İŞLETME STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 56

IV.4.2     ORGANİZASYON STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 58

IV.4.3     KONTROL VE DEĞERLENDİRME STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ 59

IV.5       STRATEJİK KARARLARIN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ 60

IV.5.1     SİSTEMATİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 60

IV.5.2     MANTIKSAL TEDRİCİ (İNCREMENTAL) PLANLAMA YAKLAŞIMI 60

IV.5.3     POLİTİK YAKLAŞIM_ 61

IV.5.4     KÜLTÜREL YAKLAŞIM_ 61

IV.5.5     VİZYON ESASLI YAKLAŞIM_ 61

IV.5.6     DOĞAL SELEKSİYON YAKLAŞIMI 62

IV.6       STRATEJİ TASARIMINDA STRATEJİK YÖNETİMİN ROLÜ_ 63

IV.6.1     ŞİRKET SORUNLARININ TEMEL SEBEPLERİNİN BELİRLENMESİ 63

IV.6.2     PROBLEMİN TANIMI 64

IV.6.3     SİSTEM YAKLAŞIMI 64

IV.6.4     GEÇİCİ STRATEJİLERİN TESPİTİ 66

 1. BEŞİNCİ BÖLÜM_ 67

V.1        ÖRGÜT KÜLTÜRÜ_ 68

V.2        ŞİRKETLERİN GİRİŞİM GÜCÜ_ 69

V.3        ORGANİZASYON KÜLTÜRÜ VE GİRİŞİMCİLİK_ 70

V.4        KURUMLAŞMIŞ ŞİRKETLERİN GİRİŞİM GÜCÜ_ 71

V.5        BÜYÜK ŞİRKETLERDE BASKIN KÜLTÜRÜN GİRİŞİM GÜCÜNE OLAN ETKİLERİ 72

V.6        ŞİRKETLERE MİRAS BIRAKILAN KÜLTÜREL HASTALIKLAR_ 73

V.7        ŞİRKETLERİN “B” STRATEJİLERİNİN KÜLTÜREL HASTALIKLARDAN KURTARILMASI 73

V.7.1      DİSİPLİNİN ETKİLERİ 73

V.7.2      DESTEĞİN ETKİLERİ 74

V.7.3      GÜVENİN ETKİLERİ 74

V.7.4      TAAHHÜT GERGİNLİĞİNİN ETKİLERİ 75

V.8        YÜKSEK GİRİŞİMCİ GÜCÜNÜN SOMUT ÖZELLİKLERİ 76

V.8.1      YÖNETİM STİLLERİ 76

V.8.2      GİRİŞİMCİ GÜCÜNÜ DESTEKLEYEN ÖRGÜT YAPILARI 78

 1. ŞİRKETLERDE Müşteri Yönetim STRATEJİSİ 80

VI.1.1     MÜŞTERİLERİN BELİRLENMESİ 81

VI.1.2     BİLGİ TOPLAMA_ 81

VI.1.3     MÜŞTERİLERİN MİSYONUNUN  BELİRLENMESİ 82

VI.1.4     MÜŞTERİLERİN ZAYIF VE GÜÇLÜ YÖNLERİNİN BELİRLENMESİ 82

VI.1.5     MÜŞTERİ STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ 82

VI.1.6     MÜŞTERİ DAVRANIŞLARININ TAHMİN EDİLMESİ 82

VI.1.7     MÜŞTERİ YÖNETİM STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI 83

VI.2       SPY’DE MÜŞTERİ TATMİN SÜRECİ 83

VI.3       SPY’DE POLİTİKA VE STRATEJİ TASARIMI 84

VI.3.1     BİLGİ TOPLAMA_ 84

VI.3.2     SPY VE MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI 86

VI.3.3     STRATEJİK ANALİZ NETİCELERİ 87

VII.        BÖLÜM_ 89

VII.1      TEKNOLOJİNİN STRATEJİK ÖNEMİ 90

VII.1.1         STRATEJİK AMAÇLI TEKNOLOJİ SEÇİMİ 91

VII.1.2         ŞİRKETLERDEKİ STRATEJİK KONULARIN YÖNETİMİ 93

VIII.       BÖLÜM_ 98

Giriş 99

VIII.1     YARATICILIK_ 99

VIII.2     YENİLİK_ 99

VIII.3     YENİLİK VE YARATICILIĞI ENGELLEYEN FAKTÖRLER_ 100

VIII.4     TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 101

VIII.5     PROJE VERİMLİLİĞİ 103

 1. BÖLÜM_ 105

GİRİŞ 106

IX.1       ŞİRKET YÖNETİMİNDE LİDERLİK_ 106

IX.1.1     İLGİNİN YÖNETİMİ 106

IX.1.2     STRATEJİK ÖNEMİN YÖNETİMİ 107

IX.1.3     GÜVENİN Yönetimi 107

IX.1.4     BENLİĞİN Yönetimi 107

IX.2       BAŞARILI ŞİRKET LİDERLERİNİN ÖZELLİKLERİ 107

IX.3       ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN YÖNETİM STİLİ 108

 1. BÖLÜM_ 109

X.1         GİRİŞ 110

X.2         ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN STRATEJİK HEDEFLERE GÖRE GELİŞTİRİLMESİ 110

X.3         ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN ÜSTÜN KÜLTÜRÜ DESTEKLEYEN ÖZELLİKLERİ 113

 1. BÖLÜM_ 114

GİRİŞ_ 115

XI.1       STRATEJİK YÖNETİM MÜŞTERİ ODAKLI OLMALIDIR. 115

XI.2       POLİTİKA VE STRATEJİLER TOPLAM KALİTE MERKEZLİ OLMALIDIR. 115

XI.3       POLİTİKA TESPİT SÜRECİ SİNERJİ YARATMAYI AMAÇLAMALIDIR. 116

XI.4       STRATEJİK  YÖNETİM ORGANİZASYONDA DAVRANIŞ ODAKLI OLMALIDIR. 118

XI.5       POLİTİKA VE STRATEJİLER  STRATEJİK BİLGİ TABANINA DAYANMALIDIR. 118

XI.6       LİSANS ANLAŞMALARI STRATEJİ MERKEZLİ OLMALIDIR. 118

XI.7       STRATEJİK YÖNETİM ÇALIŞANLARIN DAVRANIŞLARINI YÖNLENDİRMELİDİR_ 119

XI.8       ÖRGÜTSEL YAPI STRATEJİK YÖNETİMDE İÇİN ANAHTAR ROLÜ OYNAR  119

XI.9       SÖZLEŞMELER TİCARİ OLDUKLARI KADAR AHLAKİ DE OLAN ANLAŞMALARDIR_ 119

XI.10     STRATEJİK YÖNETİCİLER MESLEKİ, SOSYAL VE     AHLAKİ AÇIDAN GÜÇLÜ KİMSELERDİR. 119

KAYNAKÇA_ 121

EK-1 BÜYÜK PROJELERDE STRATEJİK KONULARI DEĞERLENDİRME TABLOSU_ 130

KISALTMALAR

AR-GE                                             : Araştırma- Geliştirme

CPM                                                : Kritik Yol Metodu

ÇMT                                                : Çalışanlarla Müşterek Tasarım

DSŞ                                                  : Doğrudan Sorumluluk Şemaları

İEA                                                  : İşe Eleman Arama

İKP                                                  : İnsan Kaynakları Planlaması

İKY                                                  : İnsan Kaynakları Yönetimi

KEK                                                 : Kalite Ekip Komitesi

s                                                       : Sayfa

SBU                                                 : Stratejik İş Birimi

SPY                                                  : Stratejik Amaçlı Proje Yönetimi

TKY                                                 : Toplam Kalite Yönetimi

YES                                                 : Yönetim Enformasyon Sistemleri


ŞEMALAR

Şema IV‑1 Firmalarda Politika Tespit Süreci ve Stratejik Tasarım Döngüsü. 46

Şema IV‑2 Stratejik Karar Alma Yaklaşımlarıyla Strateji ve Politika Tespiti 62

Şema IV‑3 Stratejik Yönetimde Sistem Yaklaşımı 66

Şema VI‑1 Yönetim (A) Takımı Kuruluşu. 85

Şema VI‑2 Paralel (B) Takımı Kuruluşu. 86

Şema 0‑1 Stratejik Karar Alma Yaklaşımlarıyla Politika Tespit ve Stratejik Tasarım.. 112


TABLOLAR

Tablo III‑1 Bir İşletme ve Taraflar Arasındaki İlişkiler 29

Tablo III‑2 Üretici veya Müşteri Tatminine Dayalı Strateji Tasarımları 35

ÖZET

Bir yöneticinin stratejik yönetimle ilgili olarak ortaya  çıkan bir sorun karşısında hangi faktörleri, hangi öncelik sırasına göre dikkate alacağı, bunlara hangi analiz tekniğini ve stratejik karar verme sürecini uygulayacağı konusu henüz tam olarak cevaplandırılamamıştır. Şirketlerin stratejik yönetimi yanında bunların yürüttüğü projelerin stratejik yönetimini de kapsayan birçok yönetim ve işlevsel faaliyeti bir arada etkileyebilecek ve faaliyetlere esas olacak politikaları ortaya koymaya yarayacak tek bir araç kullanabilme imkanı daha uzun bir süre stratejik yönetim teorilerine konu olacaktır. Bu teoriler, işletme stratejisi ile ilgili bilimsel çalışmaların temelini oluşturacak ve politikaların konsept çatısını kuracak bir sistematik metodun geliştirilmesine yol açarak, netice olarak stratejik yönetimi, işlevsel yöneticilerin mesleki sempatilerinin etkilerinden kurtarıp, bir ihtisas mesleği haline getirecektir.

Yönetimin temel misyonunun şirketin değerini maksimize etmek olduğu kabul edilmektedir. Bir şirketin değerinin ölçüsünde esas alınacak kriter bu şirketin borsadaki hisse senedi fiyatıdır. Hisse senedi fiyatını etkileyen en önemli unsur ise bir şirketin kaynaklarını daha etkin ve etkili kullanacak yeni projeler geliştirme ve uygulama potansiyelidir. Şirketlerin proje geliştirme kabiliyetleri bunların karlılık, süreklilik  ve istikrar içerisinde büyümelerinin de teminatıdır.

Ekonomistlere göre farklı stratejik iş birimleri arasında kar farklılığını açıklayan iki temel faktör vardır. Bunlar: işletmelerin içinde rekabet ettikleri pazarların bu işletmeleri doğal olarak karlı yapan özellikler taşıması ve şirketin pazardaki diğer rakiplerine göre maliyet veya kalite liderliğidir.

Şirketlerin her iki konumlarını, içlerinden yeni stratejik projeler üretecek ve gerçekleştirecek takımları çıkaracak bir yapı ve kültür geliştirmedikleri sürece devam ettiremeyecekleri ve pazardaki büyüme hızları ile pazar paylarının oluşturduğu matris içerisindeki başlangıçtaki yüksek pazar payı ve yüksek büyüme hızına sahip  konumlarından, önce düşük büyüme hızı – yüksek pazar paylı sağmal inek ( cash cow) konumuna, daha sonra da düşük pazar paylı – düşük büyüme hızlı elden çıkarılmayı bekleyen bir işletme haline gelecekleri anlaşılmaktadır. Kurumlaşmış şirketlerin daha yüksek getirili projeler geliştirmeleri ve bunların stratejik yönetimini başarıyla yapmaları bu açıdan önem taşımaktadır.

Bu kitap kapsamında, şirketlerin stratejik tasarım ve planlama çalışmaları esas alınarak stratejik yönetimlerinin nasıl yapılması gerektiği konusu ele alınmış olup, varılan sonuçlar ve öneriler kitabın son bölümünde sunulmuştur. Geleceğin büyük organizasyonlarının “ben” değil, “bizim gücümüz”  anlayışı çerçevesinde, bugünün proje organizasyonlarına benzer matris organizasyon esaslı takım/ ekip çalışması üzerine kurulacağı görülmektedir. Geleceğin modern organizasyon çatılarına öncülük etmeleri açısından, şirketlerin stratejik yönetimleri ile entegre olarak projelerin stratejik yönetimleri konusu daha derin bir incelemeye değer bulunmaktadır.

I.          BİRİNCİ BÖLÜM

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

GİRİŞ

K

itabın amacı, şirketlerin stratejik yönetim esaslarını özellikle  projelerin stratejik yönetimine etkilerini de dikkate alarak açıklamaktır.

Hedeflerin tespiti; strateji tasarımı, uzun dönem planlama, organizasyon düzeyinde politika tespiti için daha önemli olmasına rağmen gerekli rağbeti görmemiş ve yönetimde işlevsel ihtisaslaşma, günlük faaliyetler için pratik ve verimli olması sebebiyle stratejik konsept çalışmalarından daha fazla ilgi çekmiştir.

Diğer taraftan personel, departman ve hatta şirket bazında ihtisaslaşmalar üst düzeyde organizasyonu bir bütün olarak görüp buna göre bir politika tespitini de güçleştirmiştir. Geçmişteki başarılı işlevsel yöneticiler organizasyon kademelerinde yükselerek bir gün organizasyon düzeyinde politika belirleyen yönetici konumuna gelmişler ancak; bunların çoğu, yönetimin bir bütün olduğunu görememiş; verdikleri kararlarda geçmişteki işlevsel uzmanlıklarının etkisinde kalarak olaylara stratejik açıdan bir bütün olarak bakamamışlardır.

Engin görüşleri ile girişimlerin girişimci gücünü devam ettiren ‘şampiyonlar’ devrinden, girişimlerin girişimci gücünün ekip/ takım çalışmasına dayandırıldığı döneme girilmiştir. Bu sebeple, stratejik yönetim anlayışının şirketlerin yönetimindeki rollerinin araştırılması daha da önem kazanmaktadır.

Konu ile ilgili olarak yapılan literatür taramasında, şirketlerin stratejik yönetimi, incelemiştir. Pratik hayatta da yararlanmak amacıyla, kitabın kapsam ve sınırlılıkları içerisinde konuyu bilimsel  düzeyden uzaklaşmadan bir bütün olarak incelemenin  önemli bir  ihtiyaca cevap vereceği değerlendirilmiştir.

I.1         KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kitabın kavramsal çerçevesini, tanımsal (prescriptive) yöntemle incelemek oluşturmaktadır.

Kitabın hazırlanmasında araştırma metodu olarak kavramsal tanımlamalara dayalı ikinci el verilerden yararlanılmıştır. Böylece öncelikle şirketlerin stratejik yönetiminde kullanılan kavramlara açıklık getirilmiş ve bu kitap içerisindeki konuların daha iyi anlaşılabilmesi için bir zemin hazırlanmıştır. Bu konudaki çalışmanın bir diğer amacı şirketlerin stratejik yönetiminde uygulamada karşılaşılacak sorunların çözümü için bir temel çalışma yapmak arzusudur. Bu amaçla önce konu ile ilgili kaynaklar taranmış, toplanan bilgiler yazarın proje yöneticisi olarak kamu ve özel sektördeki engin deneyimleri ışığında yeniden değerlendirilmiş ve netice olarak kitap içerisinde zaman zaman yeni yeni sentezlere ulaşılmıştır.

I.2         KAPSAM VE SINIRLILIKLARI

Strateji tasarımı ve politika tespitinin iyi anlaşılabilmesi için uluslararası uygulamalar,  holding; şirket ve şirketin işlevsel birimleri olmak üzere dört kademede gerçekleştirilen strateji tasarımının, bir bütün olarak şirketlerin stratejik yönetimleri ile olan ilgisi araştırılmıştır.

Bu dört organizasyon hiyerarşisi içerisinde bir holding şirketin bulunmaması durumunda, strateji tasarımı uluslararası düzeyde, şirket düzeyinde ve işlevsel düzeyde olmak üzere üç  kademede yapılmaktadır. Holding şirket düzeyinde strateji tasarımı ve politika tespiti kitap konusu olan büyük ölçekli şirketlerin stratejik yönetimini çok yakından ilgilendirmemekte olup, konunun bütünlüğünü de korumak amacıyla bu konu kitap kapsamında incelenmemiştir.

 

II.       BÖLÜM

STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİM

 

Giriş

S

trateji, stratejik tasarım ve stratejik yönetim bunlarla ilgili kavramlar stratejik amaçlı proje yönetimi konularına açıklık getirmeyi amaçlayan bu kitap boyunca en çok kullanılan kavramlardır. Kitap konusunun daha iyi anlaşılabilmesini teminen konu ile ilgili ana kavramlar bu bölüm kapsamında açıklanmıştır. stratejinin tanımları

II.1       STRATEJİNİN TANIMLARI

Strateji, bir organizasyonun belirlenen vizyon, misyon, hedef ve amaçlarını yerine getirebilmesi için  dinamik çevre şartları (fırsat ve tehditler), kullanılabilir kaynaklar (zayıf ve güçlü yönler), yönetim felsefesi, iş ve endüstri kriterleri ile hedef ve beklentilerin bileşkesinde orta döneme yönelik olarak belirlenen takip edilecek genel istikamettir.

Webster’s New International Dictionary isimli sözlükte strateji: “Savaşta belirlenen hedeflere ulaşabilmek için silahlı bir muharip gücü görevlendirme bilim ve sanatı”  olarak tarif edilmektedir. Strateji başka kaynaklarda düşmana karşı avantaj sağlamak üzere hüner veya hileler bütünü olarak da açıklanmaktadır.

Bu açıklamaların ışığında, “işletme açısından strateji: belirlenen temel amaçları en avantajlı şartlar altında gerçekleştirmek için işletmede mevcut kaynak ve kabiliyetleri kullanma bilimi ve sanatıdır. “[1]

İşletme politikalarının belirleyici unsuru, işletmenin kaynak ve kabiliyetleri ve sürekli olarak izlenen çevre şartlarının algılanış tarzıdır. Politikaların bu şekilde tespiti, uzun dönem stratejilerin geliştirilmesine de ışık tutmalıdır. Çünkü stratejiler işletme politikaları içinde vucut bulur. Bir işletmenin temel stratejik kararları, gerçek  ve potansiyel talebe göre ürün yelpazesini ve pazardaki yeri ile rekabetin gücünü ve özelliğini belirleyen kararlar olup, Andrew’s[2] ve Chandler’in[3] belirttiği gibi, bu konularda uzun dönem hedeflerin tasarımı, buna göre hareket tarzlarının belirlenmesi ve hedefe uygun kaynakların  tahsisidir.

Başka bir ifade ile organizasyon stratejisi, belirlenen hedeflere kaynak kısıtı altında ulaşmak için araçların tasarımıdır. Stratejiler aynı zamanda programlar, projeler, yöntemler, örgüt tasarımları ve performans standartları kullanılarak kaynakların koordineli kullanımı için yön belirleyen hareket planlarıdır.

II.2       STRATEJİK YÖNETİMİN GELİŞİMİ

Şirketlerin bir amaca yönelik politika tespitinin temeli, bilim adamların devlet liderlerinin yüz yıllar boyu ülkelerini yönetirken karar alma tarzlarının gözlem ve analizlerine dayanmaktadır. Max Weber’in[4] kamu idaresi ile ilgili bürokrasi kuramı ve Luther Gulick’in[5] kamu idaresi ile ilgili çalışmaları bu konudaki literatüre büyük katkıda bulunmuştur. Her iki araştırmacının önerdikleri model, işte ihtisaslaşmaya, karar almada merkeziyetçiliğe ve performansta standartlaşmaya dayandırılmıştır. Bilimsel yönetim modeli konusundaki çalışmalar, Frederick W Taylor’a[6]  dayanmakta ve Weber ve Glück’le çoğu kısımlarda benzerlik taşımaktadır.

Hedeflerin tespiti; strateji tasarımı, uzun dönem planlama, organizasyon düzeyinde politika tespiti için daha önemli olmasına rağmen gerekli rağbeti görmemiş ve yönetimde işlevsel ihtisaslaşma, günlük faaliyetler için pratik ve verimli olması sebebiyle konsept çalışmalarından daha fazla ilgi çekmiştir.

Yönetimde insan faktörünü göz ardı ettiğinden “üretim veya makine konsepti” olarak tenkit edilen Taylor’ist yaklaşım bir organizasyondaki günlük sorunlara istatistiksel veriler ışığında cevap bulmaya çalışmıştır. Taylor’un çalışmalarının üretim sürecine yönelik olması, işlevsel uzmanların yönetimin ayrılmaz bir parçası olduğuna dair düşüncenin de temelini oluşturmuştur. Taylor’un montaj hattındaki  işleri uzmanlığa  dayandıran üretim modeli daha sonra muhasebe, finans, pazarlama gibi uzman mesleklerin doğmasına ve geçtiğimiz yıllarda da yöneticilik mesleğinin  ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Diğer taraftan  personel, departman ve hatta şirket bazında ihtisaslaşmalar üst düzeyde organizasyonu bir bütün olarak görüp buna göre bir politika tespitini de güçleştirmiştir. Geçmişteki başarılı işlevsel yöneticiler organizasyon kademelerinde yükselerek bir gün organizasyon düzeyinde politika belirleyen yönetici konumuna gelmişler ancak bunların çoğu, yönetimin bir bütün olduğunu görememiş; verdikleri kararlarda geçmişteki işlevsel uzmanlıklarının etkisinde kalarak olaylara bir bütün olarak bakamamışlardır.

Yönetimin yönetim prensiplerini belirleme rolü konusunda ilk çalışmalar Henry Fayol[7] tarafından yapılmıştır. Fayol, çalışmaları ile yönetimin evrensel olduğunu belirtmiş ve yönetimin planlama, organize etme ve kontrol prensiplerinin ortaya konmasında öncülük etmiştir. Chester Bernard[8] ve Herbert Simon[9] genel yönetim fonksiyonları konusundaki çalışmalara katkıda bulunan diğer kişilerdir.

II.3       STRATEJİ TÜRLERİ

Stratejiler tasarlandıkları organizasyon düzeyi ve uygulanma durumları esas alınarak organizasyon düzeylerinde ve uygulama durumlarında göre olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.

II.3.1   ORGANİZASYON DÜZEYLERİNE GÖRE STRATEJİLER

Organizasyon düzeylerine göre strateji tasarımı ve politika tespiti, holding şirket (şirketler grubu); stratejik iş birimi (şirket) ve bir şirketin işlevsel bölümleri düzeyinde olmak üzere üç hiyeraşik kademede yapılmaktadır:

 • Holding şirket seviyesinde yapılan portföy yönetim stratejisi: Holding şirketin varsa kontrolü altındaki birbirinden bağımsız veya ilişkili stratejik iş birimlerinde faaliyet gösteren şirketlerin portföylerini stratejik olarak yönetmek suretiyle büyüme ve karlılık; risk ve getiri ve/ veya ekonomik ve politik riskler gibi faktörler arasında bir denge kurmak amacıyla yapılan stratejik planlamadır. Amacı, stratejik iş birimleri arasında hedeflenen amaçlar doğrultusunda kaynak aktarmak ve portföy kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan stratejileri tasarlayarak uygulamaktır.
 • Stratejik İş Birimi (SBU) veya şirket düzeyinde iş yönetim stratejisi: SBU başarıyı getirecek ürün veya pazar stratejilerini tasarlayıp uygulamayı amaçlar ve varsa, SBU bünyesinde aynı ürün ailesine ait birbirini destekleyen ürünlerin ürün veya pazar bazında stratejik yönetimini de kapsar. Stratejik iş biriminin rekabet şartlarının iyileştirilmesini, gelecekte daha aktif görünen işlere adım adım nasıl girilebileceğini; birbirine destek olan veya  tamamlayan işlere kaynak aktararak yapılan işlerin nasıl büyütülebileceği kendisine konu edinir. Bu çerçevede şirket stratejileri  doğrultusunda bir pazardan çıkılabileceği gibi, ürün ailesine ait bir ürün üretimden de kaldırılabilir.

Şirket düzeyinde strateji tasarımı ve politika tespiti şirketin hiyerarşik açıdan üstünde, paralelinde ve altında bulunan stratejiler dikkate alınarak yapılır. Bir başka ifade ile şirket düzeyinde stratejiler: bağlı bulunduğu bir holding şirketin bulunması durumunda bir üst strateji olarak bu holdinge ait strateji  ve politikalarla; paralel stratejiler olarak, varsa, şirket ürün ailesi içindeki diğer ürünlerin, ürün veya pazar bazında yönetim stratejileriyle ve nihayet alt stratejiler olarak, şirketin işlevsel strateji ve politikaları ile uyum içerisinde olmalıdır.

 • İşlevsel düzeyde stratejiler: Bunlar stratejik programlardır. Bu programlar, SBU içindeki ürün veya ürünlerin pazarlama, üretim, araştırma-geliştirme gibi işlevsel bölümlerinde uygulanacak stratejik programlardır. İşlevsel bölümlerin stratejileri genellikle yalnız başlarına  değil, diğer işlevsel bölümlerle birlikte onların bir parçası olarak SBU hedeflerine hizmet ederler; Stratejik programların esası koordinasyon ve iş birliğine dayanır.

II.3.1           UYGULANMA DURUMLARINA GÖRE STRATEJİLER

Uygulama durumunda göre stratejiler tasarlanan ve gerçekleşen stratejiler olmak üzere iki türlüdür. Tasarlanan strateji, yöneticilerin henüz öneri; beklenti veya tasarım safhasındaki stratejileridir. Gerçekleşen strateji ise daha önceden planlanan ve zamanla gerçekleşen stratejilerdir.

II.3.1.1            TASARLANAN STRATEJİLER

Tasarlanan Stratejiler, organizasyonun stratejik hedefleri, stratejik politikaları ve planlarıdır.

II.3.1.2            Stratejik hedefler

Bir organizasyonun başarmak istediği şey onun stratejik hedefidir. Bu hedef, küçük ve büyük hedefler olarak belirlenebilir. Küçük hedefler büyük hedeflere giden yolda birer kilometre taşı olmaz ise, zaman ve kaynak israfı ile karşı karşıya kalınır ve büyük hedeflere varmak bir hayalden ileri gidemez. Stratejik hedefler büyükten küçüğe doğru vizyon, misyon, hedef ve amaç şeklinde sıralanabilir. Misyon, hedef ve amaç vizyona ulaşma yolunda kilometre taşlarıdır.

II.3.1.2.1                  Vizyon

bir organizasyon için büyük çabalarla erişilebilecek uzun dönemli ülküsel bir hedeftir. Bir organizasyonun vizyonu uzun dönemde belirli bir etkinliği sağlayabilecek ve onu sürdürebilecek açıklıkta belirlenmelidir. Vizyonun belirlenmesiyle birlikte  bu vizyonun stratejik planlamaya, takım çalışmasına, yetkilendirmeye ve sürekli iyileştirmeye temel teşkil etmesi gerekir. Kalite ve mükemmeliyeti hedefleyen birçok organizasyon belirledikleri vizyonları uzun dönem iş stratejileri için bir kılavuz olarak kullanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında       vizyon “günlük istikamet ve görüşleri belirleyen bir ışıktır.”[10] Bu tanımıyla vizyonun günlük işlerle ilgili kararların odağında bulunur ve bu kararların vizyonun gerçekleşmesi yolunda atılan küçük adımlar olmasını temin eder.

Vizyon ilgili herkesin anlayacağı şekilde ortaya konmalı; çalışanları mükemmellik yolunda yeniliğe ve aksiyona teşvik etmeli; kararlara istikamet vermeli ve onların merkezinde bulunmalı; organizasyonun mevcut durumu, ne yapmak istediği ve hedefe eriştiği zaman nasıl bir yerde olacağı hakkında bir resim ortaya koymalı ve nihayet geleceğe yönelik, özgün ve zor başarılabilir bir özellik taşımalıdır. Vizyonun ortaya konmasıyla birlikte yapılan her iş bu vizyon ışığında değerlendirilebilmelidir. Aynı vizyona kilitlenmiş çalışanlar elde ettikleri başarılarla kendilerine olan güvenlerini güçlendirebilmelidir.

Vizyon ilgili herkese sorumluluk hissi yükleyerek onların ortaya çıkacak şansları bekleme yerine şans yaratmalarını temin etmelidir.

Vizyon mistik bir karakter taşımaz; başarılmak istenen, gönülde yatan arzuyu belirtir ve organizasyonların yaşam süresi boyunca varmak istedikleri noktadır. Bu noktanın durağan değil, dinamik bir özellik göstermesi gerekir. Başka bir anlatımla bir organizasyon belirlediği vizyona eriştiği zaman müşteri ihtiyaçlarının nasıl karşılanmış olacağı ve toplumla olan münasebetlerinin hangi düzeyde olacağı da belirlenmiş olmalıdır. Vizyon belirlenirken alternatif vizyon hedeflerine imkan tanımak üzere belli bir konum yerine bir aksiyon belirlenmelidir. Örneğin halen faaliyet gösterilen sektörde lider olmak yerine iş yapılan ve yapılacak sektörlerde öncü olmak hedefi vizyon olarak belirlenirse mevcut sektörde değişen çevre şartlarında göre lider olunamadığı zaman mevcut veya girilecek diğer sektörlerde öncü olma hedefi gerçekleştirilir. Böylece vizyonda, belirtilen liderliği elde edince bir durağanlığa girilmesi önleneceği gibi  öncü olma hedefinin geniş yelpazesi altında vizyonlar gerçekleştirilir ve liderlik noktasındaki durağanlık yerini öncü olmanın dinamizmine ve tatminine bırakır.

Vizyonun belirlenmesi kolay bir süreç olmayıp, bu konuda  kesin bir analitik yol da yoktur. Vizyonun belirlenmesi zaman ve çaba gerektiren ve daha çok iç güdüye, hislere, ve yaşanan tecrübeler ışığında elde edilen bilgi birikimine ve ilhama dayanan karışık bir yolla olur.

Vizyon belirlenirken mutlaka dikkate alınması gereken konular da vardır. Bunlar geçmişin, bugünün, geleceğin, çevrenin ve nihayet kişisel arzu ve hedeflerin incelenmesi olarak özetlenebilir. Vizyon bütün bunların bileşkesinde şekillenir.

Geçmiş incelenirken geçmişte yaşanan başarı ve başarısızlıklar, zayıf ve güçlü yönler, yaşanan mutluluklar, mutsuzluklar, elde edilen kabiliyetler dikkate alınmak durumundadır.

Vizyonun belirlenmesinde bugün değerlendirilirken organizasyonu başarıya götürecek özgün kabiliyetlere bakılır. çevre etüt edilir ve sahip olunan kabiliyetler ışığında verilecek hizmet belirlenir. Sahip olunan kabiliyetlerin başka sektörlere uyarlanarak uygulanabilme durumu ayrıca araştırılır. Endüstrinin veya ekonominin durumun ne olursa olsun bir organizasyon ancak hizmetlerinize ihtiyaç duyulduğu sürece ayakta kalabilir.

Vizyonun belirlenmesinde gelecek değerlendirilirken geleceğin imkanları araştırılır. Mevcut endüstri ve diğer pazarlardaki trendler etüt edilir. Geleceğin yeni  teknolojilerinin  belirlenecek vizyona olacak etkilerine bakılır.  Evrensel rekabetin ve bu rekabette olacak değişikliğin  etkileri, geleceğin rekabet ortamında ortaya çıkacak yeni yönetim teknikleri ve bunların sundukları fırsatlar üzerinde durulur.

Vizyon belirlenirken çevre şartları da önemlidir.  Vizyon belirlenirken organizasyonu ve çevreyi birlikte değerlendirmek veya “resmin bütününü” görmek önemlidir. Mevcut kabiliyet, tecrübe ve bilgi ışığında çevre ve potansiyel pazarlar değerlendirilmeli, başkalarından mutlak veya karşılaştırmalı olarak nasıl bir farklılık gösterildiği ve bundan sonra da bunun nasıl gösterileceği belirlenmelidir. İnternet gibi bugününün yeni imkan veya teknolojilerinin gelecekteki iş yaşamı üzerine olacak etkileri ayrıca araştırılmalıdır.

Vizyonun belirlenmesinde hayatta varılmak istenen yerle ilgili bazen mantıksal olmasalar bile kişisel arzular da önemlidir. Bu arzuların, hislerin mantıksal yaklaşımlar karşısındaki dozu iyi ayarlanarak bugüne kadar yaşanan tecrübeler ve bunların temelinde yatan nedenler tekrar tekrar değerlendirilir ve sezgi ve ilhamlarla gelecekle ilgili öngörüler yapılabilir.

Vizyonun yazılı olması önemlidir. Böylece yazılı  vizyon etrafında herkesin aynı hedefe yönelmesi temin edilebilir. Vizyon durağan olmamalı; zaman içerisinde gelişebilmeye ve şartlara göre değişebilmeye açık olmalıdır.

Organizasyon için belirlenen vizyonun başarıya ulaşabilmesi için  işyerinde hayatın bir parçası olması gerekir. Vizyon organizasyonun enerji, etkileşim ve istikamet odağı olacak şekilde organizasyon içinde bir güç oluşturmalıdır. Çalışanların, liderlerin aldıkları her kararda bu gücü hissetmeleri sağlanarak, erişilmez sanılan vizyonun gerçekleşmesi yolunda emin adımlarla yüründüğü hissi diri tutulmalıdır.

Vizyonun Uygulamaya Konulması

Stratejik planlama, takım çalışması, yetkilendirme ve sürekli iyileştirme vizyonu gerçekleştirmede önemli araçlarından bazılarıdır.

Stratejik planlama bir organizasyonun belirlenen vizyonuna nasıl ulaşılabileceğini gösteren yol veya rota görevi görmesi yanında, bu vizyona ulaşıldığında ne durumda olunacağını da belirtir. Bu rota belirlenmeden vizyona ulaşmak mümkün olmadığı gibi, vizyon belirlenmeden bu rota da belirlenemez. Belirlenen vizyon altında organizasyonun misyonu şekillenir. Misyondan sonra sırasıyla hedef ve amaçlar belirlenir. Vizyondaki hedef belirlenirken yukarıda bir örnekle açıklandığı gibi bu hedefin alternatiflere açık ve  durağan değil aksiyoner karakter taşıması stratejik planlamanın en önemli özelliğidir.

Takım çalışması vizyon uygulamaya konurken ikinci önemli araçtır. Yazılı hale getirilen vizyonun gerçekleştirilmesinde ortaya konacak stratejilerin belirlenmesinde yardımcı olabilecek veya tavsiyelerde bulunabilecek herkesle işbirliği yapılmalıdır. Çalışanların aileleri ve dostları da bu işbirliği içerisinde düşünülmelidir. Yazılı hale getirilen vizyon ve buna göre belirlenen misyon ve amaçların gerçekleştirilme stratejileri üzerinde beyin fırtınası toplantıları düzenlenmelidir. Böylece tüm çalışanlar organizasyonun neyi hedeflediğini ve bu hedef içerisinde kendi yerlerini öğrenerek, benimsemeli ve ona göre davranmalıdır.

Yetkilendirme vizyonun uygulamaya konulmasında üçüncü önemli araçtır. Çalışanlara sorumluluk verilmediği ve bu sorumluluklarını yerine getirmek üzere  yetkilendirilmedikleri sürece vizyonun uygulamaya konması konusunda üzerlerine düşeni yapmakta isteksiz davranabilirler. Çalışanların işlerini etkin ve etkili olarak yapabilmesi için bunlara sorumluluk ve yetki vermeden önce eğitilmeleri ve daha sonra gerekli kaynaklarla teçhiz edilmeleri gerekir. Çalışanların vizyonun gerçekleştirilmesi  konusunda üzerlerine düşen görevleri yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları eğitim programlarını ve daha sonra ortaya konulacak amaçları kendilerinin belirlemeleri önemli bir teşvik  olması yanında, bunları vizyonda belirlenen hedef doğrultusunda gönüllü taahhüt altına koyması açısından da önemlidir.

Vizyonun uygulamaya konulmasında diğer önemli bir araç sürekli iyileştirmedir. Çalışanlar vizyonu gerçekleştirme doğrultusunda planladıkları hareket tarzlarını uygulamaya koyduktan sonra periyodik olarak veya gerekli gördükleri zaman ilerleme hızlarını ve neticeleri değerlendirmeli, elde ettikleri bulgulara göre çalışmalarını devam ettirmeleri veya gerekiyorsa gerekli düzeltmeleri yapmaları sonra çalışmalarını yürütmeleri gerekir. Vizyonu uygulamaya aktarma çalışmaları planla- uygula- kontrol et- planla şeklinde özetlenebilecek bir süreç içerisinde yürütülmelidir.

II.3.1.2.2                  Misyon

Misyon, organizasyonun en geniş stratejik tercihi, yapmak istediği iş, bu doğrultuda tüm organizasyonun ulaşmak istediği daha belirli hedefleridir.

II.3.1.2.3                  Hedef

Hedef, bir organizasyonun gelecekte arzulanan konumudur.

II.3.1.2.4                  Amaç

belirlenen hedef doğrultusunda işin safhaları itibariyle belli bir zaman içerisinde ulaşılmak istenen ayrıntılı ve ölçülebilir neticelerdir.  Şirketin vizyonu, misyonu, hedef ve amaçları belirlenmeden bu şirket için bir yönetim stratejisi belirlenemez. Amaçlar belirlenirken bunların aralarında bir denge ve uyum olmasına dikkat etmelidir.

Tasarlanan stratejiler ile hedeflere ulaşma yolunda önemli uygulamalar başlatılmadan davranışlara, kaynak kazanılmasına, kullanımına ve elden çıkarılmasına bazen bir sınırlama getirilmesi, bazen de bir kılavuz gerekir. Bunlar politikalar veya planlardır.

II.3.1.2.5                  Politikalar

Stratejilerin uygulanması esnasında ortaya çıkacak alternatifleri sınırlamak üzere politikalar üretilir. Politikalar, organizasyon hedefleri doğrultusunda alınacak stratejik kararların da çerçevesini çizerler.

II.3.1.2.6                  Planlar

Planlar, organizasyonun uzun ve orta vadeli hedeflerine ulaşabilmesi için belirli zamanlarda, belli neticelere nasıl ulaşması gerektiğini belirlerler. Planlama sürecinde başarılı olmak isteniyorsa sürecin planlama, organize etme, yöneltme ve kontrol etme unsurlarının eksik olmaması gerekmektedir. Planlama faaliyetine bir örnek vermek gerekirse;  bir organizasyonun uzun vadede ciro yönünden en büyük üç işletme arasına girebilme hedefi doğrultusunda, ön görülen orta vadeli büyüme hızını tutturabilmesi için her yıl yapması gereken reklam harcaması ve reklam yöntemi, pazarlama bölümünün reklam faaliyeti planında belirlenir.

İki türlü stratejik plan vardır. Bunlar, misyon ve geliştirme planlarıdır. Hedefleri, geniş anlamda rolleri ve misyonları, dış çevre ile ilgili kabulleri ve misyona götürecek stratejileri kapsayan misyonla ilgili  planlar, beş yıl ve üstü bir süre için; yeni program ve hizmetlerin geliştirilmesi konularını kapsayan geliştirme ile ilgili  planlar ise bir ile beş yıla kadar olan süre için hazırlanırlar. Bunların dışında uygulama planları da vardır. Bunlar bir veya iki yıl için hazırlanırlar.

II.3.1.3            GERÇEKLEŞTİRİLEN STRATEJİLER

Tasarlanan strateji ile ilgili hedefler, politikalar ve planlar, gerçekleşmiş durumla aynı, tamamen veya kısmen farklı olabilir. Tasarlanan stratejinin uygulama sonundaki durumuna gerçekleşen strateji denir. Tasarlanan strateji hiç uygulanma şansı bulamaz ise gerçekleşmemiş strateji olur. Gerçek hayatta tasarlanan stratejiler genellikle beklenmeyen olumsuz gelişmelerin ortaya …

DEVAMI GELECEK LÜTFEN BİZİ TAKİP EDİNİZ, IT WILL GO ON… PLEASE FOLLOW US

[1] McNichols J. Thomas, Execetive Policy and Strategic Planning, McGraw -Hill Book Company Newyork 1977 ISBN 0-07-045683-6

[2] K. Andrews, The Concept of Corporate Strategy, Homewood, III.: Dow-Jones, Irwin, 1971

[3] A.D. Chandler Jr,  Strategy and Structure, Cambridge, Mass. M.I.T., 19962

[4] M.Weber, The Theory of Social and Economic Organization,: Free Press, 1947

[5] L. Glück  and L. Urwick . Papers on the Science of Administration New York: Institute of Public Administration, 1937

[6] F.W. Taylor, Scientific Management New York: Harper, 1947

[7] Henry Fayol, General and Industrial Administration New York: Pitman 1949

[8] Chester Bernard, The Functions of the Executive, Cambridge, Mass.: Harvard Unversity Press, 1938

[9] Herbert Simon, Administration Behaviour, New York: Macmillian, 1945

[10] MERİLL J. Oster “ Vision Driven Leadership” San Bernadio, CA Here’s Life Publishers, Inc. 1991 Quality Progress May 97 s. 36

NASIL ZENGİN OLUNUR/ HOW DOES ONE BECOME RICH

 

IMG_2428

 

ZENGİNLİĞİN SIRRI

 

 

ZENGİNLİK NEDİR?

 

ZENGİNLİĞİN TARİFİ HERKESE GÖRE DEĞİŞİR.

 

KİMİNE GÖRE;

 • ZENGİNLİK İNSANIN KENDİNİ ZENGİN HİSSETMESİ VE ONA GÖRE DAVRANMASIDIR.
 • ZENGİNLİK PRESTİJ SAHİBİ OLMAK VEYA SAYGI GÖRMEKTİR
 • ZENGİNLİK LÜKS YAŞAM STANDARDINI YAKALAMAK VE DEVAM ETTİRMEKTİR.
 • ZENGİNLİK YAŞLILIĞINDA RAHAT BİR HAYATA KAVUŞMAKTIR.
 • ZENGİNLİK ARTIK ÇALIŞMASI GEREKMEYECEK KADAR PARASI OLMAKTIR.

 

İNSAN NE KADAR ZENGİNDİR?

 

 • MADDİ VE MANEVİ VARLIKLARININ O ANKİ DEĞERİ KADAR ZENGİNDİR.

 

 

KİM ZENGİNDİR? ZENGİNLİK MUTLULUK GETİRİR Mİ?

 

 

Amerika Birleşik Devletleri kriterleri esas alınırsa 1 ile 10 milyon dolar serveti olan insana zengin insan denir. Bu servetin miktarı ülkelerin satın alma güçleri dikkate alınarak yeniden değerlenebilir. Satın alma gücü düşük ülkelerde zenginliğin sınırı aşağı düşerken, satın alma gücü yüksek ülkelerde zenginliğin sınırı yukarı doğru çıkar.

 

Zengin olmak güzel bir şey ama; hayatta zenginlikten daha güzel bir şey var, o da mutlu olmaktır. Zengin bir kimse olduktan sonra vicdanınız rahat değil ise gece gündüz endişe içinde yaşamak hiç de arzu edilecek bir şey değildir.  Bu bakımdan insanın hedefi zenginliği bir amaç olarak değil mutluluk yolunda bir araç olarak görmek olmalıdır. .

 

Zenginlik mutluluk yolunda bir araç olmalıdır.  Zengin olmak ancak zengin olmanın gereklerini yerine getirdiğiniz zaman size mutluluk verir. İnsan, zenginliğini kullanarak kendini mutlu da edebilir.  Paranın mutluluk getirmediğini söyleyenlere hiç spor bir arabaya binmenin mutluluğunu yaşayıp yaşamadıklarını sorabilirsiniz. Bunun için zengin olmak istersek gayretlerimize değmez mi?

 

Zengin insan yakın ve uzak çevresine, doğaya ve insanlığa karşı sosyal sorumlulukların yerine getirebilir,  sponsorluklar üstlenebilir, başkalarına iş yaratabilir, hayır kurumları, okullar kurabilir, kendisinin başını çekeceği büyük yardım kampanyaları düzenleyebilir, vakıflar ve sosyal kurumlar kurarak daha geniş kitlelere hizmet sunabilir. Bütün bu şeref ve mutluluğu elde etmek için zengin olma yolunda gayret gösterirsek, toplum için utanılacak bir şey mi yapmış oluruz?

 

Zenginliğin size mutluluk getirmesi için hiç kimsenin ahını almayınız. Kazancınızın kaynağı alın teriniz göz nurunuz olsun. Zenginlik yolunda ilerlerken,  insani değerlerinizden taviz vermeden,  her zaman vicdan huzuru içinde olunuz ve zenginliğin size dostluklar, sosyal ilişkiler gibi hayatta daha önemli şeyler de olduğunu unutturmasına izin vermeyiniz. Çünkü bunlar olmadan paranın hiçbir önemi olmaz.

 

Zengin olmak olağan üstü bir durum değildir. Ne kadar zengin olursanız olunuz sizden daha zengin veya sizden daha az zengin birileri olacaktır.  Zenginlikte sınır yoktur, önemli olan varlık zenginliği ile gönül zenginliğini birlikte yaşamaktır; sizin farkınız bu olmalıdır çünkü bunu tüm zenginler yapamaz.

 

Parayı önemseyerek ona değer verirseniz size gelecektir. Para çok şeydir ancak her şey değildir; onu baş tacı yapmadan yaşayınız. Zenginliğin mutlaka mutlu bir yaşam getirmeyeceğini unutmadan, zenginliğin mutluluğunuzu gölgelemesine meydan vermeyiniz. Dikkat çekecek şekilde zenginliğinizi göstermeden, olağan bir kişi gibi, kendiniz ve çevreniz için zengin olarak mutlu bir yaşam sürmek güzeldir. İşte zengin olmanın yollarını sizler için araştırdım.

 

NASIL ZENGİN OLUNUR?

 

Zengin olmanın sihirli bir formülü yoktur.  Sebepsiz zenginleşmeler dışında çok kısa zamanda zengin olunmaz. Zengin olunsa da bu zenginliğin tadı zaman içinde sindire sindire elde edilen zenginliğin tadı kadar muhteşem olmaz.

 

Zengin olmak hakkımdır, ben bu paradan daha fazlasını hak ediyorum diyor ve buna inanıyorsanız kendinize zengin olmak hedefini koyabilirsiniz. Bu hedefin içinde “belkiler”, “olur mu olmaz mı” gibi tereddütler yoktur. Eğer bu tereddütleriniz varsa kendinizin neler yapabileceği konusunda sadece yanılmış olabilirsiniz.  Siz gayretlerinizi zekânızla ve sıkı çalışmanızla birleştirebildikten sonra mutlaka bunun neticesini alırsınız. Bu hedef doğrultusunda iyi düşünülür, iyi yönetilir ve akılcı riskler alınarak, buna göre planlı bir yaklaşımla hareket edilirse zengin olunur.

 

Zengin biri ile evlenmek, şans oyunlarından servet kazanmak, sebepsiz zenginleşmek veya miras yoluyla zengin olmak konumuz dışında olduğundan zengin olmanın 3 türlü yolu vardır.

 

 1. Bir yerde çalışarak
 2. Doğru yatırımlar yaparak
 3. Tasarruf yaparak

 

 

 1. BİR YERDE ÇALIŞARAK NASIL ZENGİN OLUNUR?

 

 1. YÜKSEK EĞİTİM YAPINIZ

 

Zengin insanların çoğu yüksek eğitim yapmış insanlardır.  Zengin olmak için öncelikle yapacağınız işle uzaktan veya yakından ilgili bir eğitim almanız ve bu eğitimi yeteri kadar tecrübe ile desteklemiş olmanız en uygun yoldur.

 

Eğitim almadan iş hayatında tecrübe kazanarak işe atılırsanız zaman ve para kaybetme ihtimaliniz yüksektir.  Eğer bir yüksek eğitim alma şansı bulamamışsanız, bir işveren yanında çalışırken hem tecrübe kazanabilir hem de çalıştığınız konu üzerinde eğitime devam edebilirsiniz.

 

Yüksek eğitim almış olmanın en önemli avantajı iyi bir iş bulma ve bu işte çeşitli kademelerde çalışarak değişik tecrübeler edinme şansı vermesidir. Yüksek eğitim kendinize olan güveninizi arttırması açısından da önemlidir. Herkesin bildiği akademik ve bilimsel bilgileri sizin de bilip takip edebildiğinizden emin olarak bir mesleği güvenle icra etmek güven verir.

 

 1. DOĞRU MESLEĞİ SEÇİNİZ

 

Hangi mesleklerin daha çok kazandığını araştırarak işe başlayabilirsiniz. Bazı meslekler diğerlerinden daha çok zenginlik sağlarlar.  Zengin olmak isteyen bir insan finans sektöründe bir eğitim  almak ve bir meslek seçmek yerine eğitim sektöründe öğretmenliği seçmekle işin başında yanlış bir adım atmış olur. Finans sektöründe ücretler başarı ile doğru orantılı bir şekilde inanılmaz rakamlara doğru tırmanırken, bir öğretmenin maaşı genellikle hayatı devam ettirecek düzeyden pek farklı olmaz.

 

 1. DOĞRU YERDE YAŞAYINIZ

 

Yaşadığınız yer size istediğiniz eğitim ve mesleki tecrübeyi kazandıracak bir yer olmalıdır.  Bu şehre alışkanlık açısından mümkünse en azından yüksek eğitiminiz de mesleğinizi icra edeceğiniz şehirde alınız. Böylece eğitiminiz süresince iyi şirketlerde staj yapabilir, mezun olduktan sonra da bu şirketlerde çalışma imkânı bulabilirsiniz.  Eğitiminiz boyunca hem mesleğiniz ile ilgili işlerde çalışabilir, hem de daha uygun işler için çevre edinebilirsiniz. 

 

 1. İSTEDİĞİNİZ İŞ İÇİN KENDİNİZE ÖNCEDEN ŞANS YARATIN

 

Daha eğitim aşamasında iken hangi işi istiyorsanız, bu işte iyi bir şirkette işe başlamanız önemlidir. Bu iyi şirketler herkesin dikkatini çektiği için sizinle birlikte birçok aday da bu şirkette çalışmak isteyecektir.  İşi almak için rakipleriniz olabilecek bu adaylardan daha iyi bir durumda olarak işe müracaat etmeni gerektiğini eğitimi hayatınız boyunca unutmayınız.  Bunun için hazırlıklı olunuz.  Rakipleriniz kadar iyi bir üniversiteden mezun olamadıysanız da, onlardan daha fazla yabancı dil bilmeyi amaçlayabilir veya onlardan daha tecrübeli olarak işe müracaat etmeyi düşünebilirsiniz.  İşte eğitim hayatınız boyunca katlandığınız ekstra zahmetler, herkesin çalışmak istediği bir yerde rakiplerinizi geçerek işe başlamak suretiyle sizi amacınıza götürecek kapıyı açmış olur.  Fırsat  kapıya gelince, şansınızı güçlendirmiş olmanız önemlidir.

 

 1. İŞE SIFIRDAN BAŞLAYIN

 

Zengin olmayı planladığınız işte tecrübe edinmek için bu işin her kademesinde tecrübe sahibi olmanız önemlidir. İşinde yeterince detaya hâkim olamayan insanlar işlerine hâkim olamazlar.  Paranız olsa da bir işe başlamadan önce mutlaka yapacağınız işte temelden başlayarak bir tecrübe sahibi olunuz.

 

İşe sıfırdan başlasak da hedefimizi büyük koymalıyız.  Ancak büyük hedefler konarak daha küçük hedeflere ulaşılabilir. Küçük hedeflerde yaşanan başarılar büyük hedeflerin müjdecisi olur.

 

 1. İŞ DEĞİŞTİRMEKTEN KORKMAYINIZ

 

Çalıştığınız işin her açıdan hakkını vererek çalışın, işinizde yenilikçi ve yaratıcı olun, etkili ve etkin olmanın yollarını araştırın ve işinize uygulamanın yollarını bulun. Çalıştığınız yerin menfaatine olabilecek konularda risk almanız gereken durumlarda risk alın. Öneriler geliştirerek amirlerinize sunun. Patron gibi işinize sahip çıkın ve iş yerinin menfaatlerini koruyun. İş hayatınızda dürüst bir şekilde yükselmenin başkaca ne gibi yolları varsa bu konularda kabiliyetlerinizi geliştirerek çalıştığınız iş yerinde göz doldurun.

 

Okuyarak, araştırarak, deneyerek kendinizi sürekli geliştirin. Öz eleştiri yaparak daha ileri gidebileceğinizi unutmayın. Kendinizi nasıl gördüğünüz ile dışarıdan nasıl göründüğünüzü her zaman denetleyin. Yanılgıları ortadan kaldırın.

 

Böyle bir çalışma anlayışı sonucu ücret artışları kendiliğinden gelecektir. Ücret artışının gelmemesi durumunda, eğer kendinizi mutsuz hissediyorsanız, o iş yerinde daha fazla verimli olamazsınız. Bu durumda iş yerinizi değiştiriniz.  Bu sadece ücret konusunda tatminkâr olmadığınız durumlar için geçerli değildir.  Çalıştığınız yerde daha fazla yükselme imkânınızın kalmadığı durumlar gibi başka durumlar için de geçerlidir.  Sadakat iyi şeydir, ancak sadık kalınarak mutluluğunuz devam ettiği sürece…

 

İnsanın dünyada çalışma amacı hayallerini gerçekleştirmektir. İhtiyaçlar sonsuz; imkânlar kısıtlıdır. İhtiyaçlarınız için mümkün olduğunca fazla gayret göstermeden imkânlar artmaz. Bir lokma bir hırka anlayışı ile heyecandan yoksun bir şekilde ücret için çalışırsanız, hayallerinizi gerçekleştiremezsiniz.

 

 1. ZENGİN OLMA ŞANSINIZI AÇIK TUTUNUZ

 

Sizi zenginliğe götürecek bir fırsat çıktığında bunu kullanmakta tereddüt etmeyiniz. Bu fırsatı kullanabilmek için de önceden şansınızı yükseltecek çalışmalar yapınız.

 

Örneğin bir bilgi yarışmasına girerek önemli bir para kazanıp zengin olabilirsiniz.  Bu amaçla muhtemel sorulara hazırlanarak müracaat etmek ve kabul edilmek için gerekli çalışmaları yapmak önemlidir. Zenginliğe inanmamış bir kişi bilgi yarışması seçimleri için telefonu düşüremem diyerek müracaat bile etmezken, zengin olmak isteyen kişi, telefonu düşürebilmek için hemen neler yapması gerektiğine inanır ve işe koyulur.

 

Bir piyango bileti alarak şansınızı açık tutmak güzel şeydir. Ancak bu biletlere bir gün para çıkacak diye yıllarca beklemek iyi bir şey değildir. Yok denecek kadar küçük bir şansla bir biletle gelecek zenginliği bekleyerek bir yere varamazsınız. Piyango biletini aldıktan sonra buna ikramiye çıkmayacakmış gibi zengin olma yolunda gayretlerinize devam etmelisiniz.

 

Şans oyunlarına yatıracağınız para sadece şans kapınızı açık tutacak miktarı geçmemelidir. Tasarruf etmeyi planladığınız miktarı önemli ölçüde etkileyecek bir para olmamalıdır. Kumar oynayarak şansınızı denemeye asla kalkmayınız. Bu sadece zengin olma hayallerinizin sonu demek olur.

 

 1. HİÇBİR MAZERETİN BAŞARININ YERİNİ TUTMAYACAĞINI BİLİNİZ.

 

Zenginlik yolunda ilerlerken kendinize başarıyı amaç edinin. Başarısız olma ihtimalini beyninizden silin. Mazeretlerin sadece başarısızlığınıza kılıf olabileceğini unutmayın. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Olumsuzluklara odaklanmak yerine bunları dikkate alarak olumlu şeylere odaklanın. Nereye bakarsanız gerçekte onu yaşarsınız diğerleri düşüncede kalır.

 

Gol atmayı hedeflemeyen takımın gol yemesi daha büyük ihtimaldir. Oyunu kaybetmemek üzerine değil, kazanmak üzerine kurun ki; kazanasınız. Sizi engelleyen tüm şeyleri hayatınızdan çıkaracak şekilde hayatınızı değiştirin. Unutmayın siz değişmedikçe yaşantınızda hiçbir şey değişmez.

 

 

 1. DOĞRU YATIRIM YAPARAK NASIL ZENGİN OLURSUNUZ?

 

 

 1. İŞ YAPACAĞINIZ ALANDA EĞİTİM ALINIZ

 

Hangi alanda yatırım yapacaksanız o konuda yüksek eğitim almanız başarı yolunda ilk adımdır. Çeşitli konularda yatırım yapmak veya ticari iş yapmak istiyorsanız bunun için bir İş İdaresi Yüksek Lisansı gerekebilir veya en azından iktisat veya işletme dalında, hukuk destekli olarak, eğitim almanız uygun olur.

 

 1. YATIRIM YAPMADAN ÖNCE FİZİBİLİTE ETÜDÜ YAPINIZ

 

Yeni bir yatırım yapmadan önce o yatırımla ilgili bir ön fizibilite etüdü yapınız.  Bu etüt tatminkâr neticelenirse fizibilite, stratejik plan ve işin büyüklüğü gerektiriyorsan bir mastır plan çalışması yaptırınız. Belki bunlar bir maliyet olacaktır ama karınızı zararınızı önceden bilmek için yapılması çok faydalı ve şart olan çalışmalardır. Komşu fizibilitesi yapmayın… Komşu bakkal açtı, iyi çalışıyor ben de açayım derseniz, komşunun o bölgede açılması gereken son bakkal olduğunu anlayamadan açacağınız bakkal dükkânı size çok pahalıya mal olabilir.

 

Hangi alanlarda çalışanların daha çabuk zengin olduklarını gözlemleyiniz. Bu alanlara girme imkanlarını değerlendirerek, başarısı ispatlanmış alanlarda işe başlayınız. Bugün itibariyle zenginliğin kısa yolu teknolojiyi kullanmaktan geçmektedir. İnternet tenkolojileri de bu teknolojilerin başında gelmektedir.  İnternetten pazarlama, direk pazarlama, evden yürütülen işler, ürün dağıtım işleri ve menkul kıymet piyasaları dikkate değer alanlardır.

 

 1. BORSAYA UZUN VADELİ YATIRIM YAPINIZ

 

Zenginlik için doğru zamanda, doğru miktarda borsa yatırımı iyi bir yoldur. Ticaret dışında kalan gayrimenkul, altın, faiz ve döviz yatırımları ekonominin önemli bir teorisi dikkate alınırsa borsa kadar uygun bir yatırım değildir.  Bu teoriye göre; Tüm yatırım araçlarının belli bir zaman sonunda getirisi birbirine eşittir. Başka bir anlatımla altın alan ile döviz yatırımı yapan belli bir zaman sonunda aynı getiriyi elde ederler.  Çünkü bunlardan biri piyasada değer kazanırken diğeri düşer.  Burada para kazanabilmek için alım zamanı çok önemlidir.  Yani yatırım yapılacak bu araçlardan herhangi biri aşırı ucuzladığında satın almak, aşırı değerlendiğinde ise satmak zenginleşmek amacıyla para kazanmak için şarttır.

 

Borsada işlem gören hisse senetleri de bir yatırım aracıdır. Hisse senetleri de piyasa şartlarından etkilenirler. Örneğin faizlerin ve dövizlerin yükselme trendinde borsalar düşmeye başlar. Çünkü yatırımcılar alçalan trendeki borsadan çıkarak yükselen trendeki yatırım araçlarına yatırım yaparlar.

 

Her yatırım aracı kendi içinde de ayrı bir değere sahiptir. Kısa sürede pirim yapacak bir bölgeden gayri menkul almak gibi, kısa sürede pirim yapacak bir hisseye yatırım yapmak, bu yatırımı diğer gayri menkul ve borsa hisse yatırımlarından ayırır.  Bu sebeple hangi alana yatırım yapılacak ise, bu alanlar içerisinden de kısa, orta ve uzun vade yatırım amacına göre iyi seçim yapılmalıdır.

 

Borsadan alınacak bir hisse senedi, iyi bir hisse seçilmesi durumunda,  diğer yatırım araçlarından farklı olarak,  bir yandan hisse değeri artarken diğer yandan  kar payı dağıtımı gibi, size farklı bir zenginlik sunar.  İyi bir seçim ve zamanlama ile 1 milyon liralık hisse senedinin yıllık %10 temettü dağıtımı sonucu elinize yılda 100 bin lira gelir geçer. Diğer yandan şirketin zaman içerisindeki hisse değer kazançlarından ayrıca yararlanırsınız.  Unutmayalım ki; Sizin kendinizi zengin hissetmeniz yatırımlarınızın o anki değeri ile yakından ilgilidir.

 

Hisse senedi seçerken çok ucuz hisseleri özellikle takibe alınız. İyi bir seçim sonucu aldığınız bu hisselerin zaman içinde değer kazanması ile beklenmedik bir anda zenginliği yakalamış olabilirsiniz.

 

 1. GAYRİ MENKULE YATIRIM

 

Gayri menkul yatırımı da yer seçimi ve alış zamanlaması açısından borsa gibidir. Geleceği olan bir bölgede iyi bir gayri menkul yatırımı sizi diğer alanlara yapılacak yatırımlara göre zengin edebilir.  Gelişmiş bölgelerde değerinin altında alışlar ile, hızlı gelişecek bölgelere yapılacak yatırımlar getirisi yüksek yatırımlar olacaktır.

 

Birkaç yıl içerisinde yerleşime açılacak bölgeler, şehirlerin gelişim hattında kalan bölgeler, büyük kamu yatırımlarının yapılacağı bölgeler, turistik bölgeler, ana yolların yanından geçeceği bölgeler gelecekte pirim yapacak bölgeler olarak değerlendirilebilir.

 

Gayrimenkul yatırımlarında, alınan gayrimenkulün yükselme trendi sona ermeden satılarak elde edilen karın başka alanda kullanılması önemlidir. Gayrimenkul bu zamandan sonra elde tutmaya devam etmek kazandırdığı karı geri vermek demektir.

 

 1. ZAMANA YATIRIM YAPIN

 

Zamanınızı boşa harcamayın.  Her gün birkaç saatinizi boş geçirmek istemekle ömrünüzün kaç yılını boşa geçirdiğinizi bir hesap edin lütfen.

Bu boş geçirdiğiniz zamanlarda yeteri kadar zengin değilseniz, mutsuz mutsuz dolaşmakla çektiğiniz can sıkıntısını düşünün.

 

Eğer amacınız mümkün olan en kısa zamanda zenginliğin sizde yaratabileceği huzur,  güven ve mutluluğa kavuşmak ise, hele bu zenginliğinizi başkaları ile paylaştığınız zaman duyacağınız kökü daha derinlerde olan mutluluğu yaşamak ise, bu boş zamanınızı sizi zengiliğe götürecek uğraşlarla geçirmeniz daha akılcı olmaz mı?

 

 1. TASARRUFLARINIZI KORUYARAK, DEĞERİ MUTLAKA DÜŞECEK ŞEYLERE YATIRIM YAPMAYIN

 

Aldığınız değerden sattığınız zaman mutlaka daha düşük değere satacağınız şeylere yatırım yapmayın. Böyle şey de olur mu demeyin. Yeni araba alıp da bir müddet sonra sattığınızda başınıza gelecek şey budur.

 

Doymuş fiyata alınan gayri menkulde ve dövizde de böyle durumlar yaşanabilir,  ama bunlar zaman içinde biraz zarara katlanılarak telafi edilebilir. 

 

Arabalar gibi sık sık model değişimi yaşayan veya bilgisayarlar gibi güncellenmesi gereken şeyleri kiralayarak ilave maliyetleri önleyebilirsiniz.

 

Personel ve ilgili giderlerini sıkı kontrol altına alarak indirmek maliyetlerde önemli tasarruflar yakalayabilirsiniz.

 

Süre gelen zararların tasarruflarınızı yok etmesine göz yummayınız. Bunu hangi aşamada yapmanız gerektiğini önceden belirleyiniz.

 

 1. ZENGİN KALMAYA ÖZEN GÖSTERİN

 

Zengin olmak kadar zenginliği devam ettirebilmek de zordur. Zengin oldum diye rehavete kapılmayın. Zenginliğinizi yaratan her ne ise piyasada dalgalanır; fiyata bazen düşer, bazen yükselir. Buna bağlı olarak da siz bazen kendinizi zengin bazen fakir görebilirsiniz.

 

Ücretiniz bazen çok artar bazen artmaz, bazen de işsiz kalabilirsiniz. Zenginliğinizin devam etmesi için yüksek ücret aldığınız zamanlar tasarruf yaparak kötü günler için refah düzeyinizi devam ettireceğiniz tasarruflarda bulunmanız lazımdır.

 

Sahip olduğunuz zenginlik ne ise, onu zamansız elden çıkarmayınız.  Örneğin borsada yatırımız var, borsadaki yatırımız henüz arzu ettiğiniz seviyede getiri getirmedi ama paraya da ihtiyacınız var. Bu durumda yeterli getiri elde ettiğiniz varlıklardan satış yaparak borsadaki yatırıma dokunmamak veya böyle bir imkan yok ise, borsadaki yatırımlarınızdan asgari düzeyde kullanarak, acil ihtiyaçlarınız dışındaki ihtiyaçlarınızı erteleyerek, zenginliğinizin devamını sağlayabilirsiniz.

 

Zenginliği korumanın bir başka yolu da gerektiğinde herhangi bir şeye yatırım yapmadan nakit tutmaktır. Yatırım uygun olduğu zamanda yapılır. Zamansız yatırım zenginliğinizin aşınmasından başka bir işe yaramaz.

 

 1. KREDİBİLİTENİZİ YÜKSEK TUTUNUZ

 

Yüksek kredibilte sahibi olarak, yatırımlarınızı kredi ile desteklerken daha düşük maliyetli krediler kullanabilir ve bu yatırımınızdan daha fazla gelir elde edebilirsiniz.

 

Yüksek kredi sahibi olarak ticari pazarlıklarında daha güçlü olabilirsiniz. Daha uygun şartlarda ticaret yapabilir ve toplam gelirinizi arttırabilirsiniz.

 

 1. ZENGİNLİK İÇİN UZMAN PERSONELDEN YARARLANINIZ

 

 Zenginseniz servetinizi korumak için veya zengin olmak istiyorsanız fırsatları daha çabuk yakalamak ve onları yönetebilmek için bilmediğiniz tüm konularda uzmanlarla çalışmanız lazımdır.  Her şeyi ben bilirim diyerek bu uzmanlardan yararlanmaz veya bu uzmanlara vereceğiniz paralardan tasarrufa kalkarsanız çok büyük kayıplar yaşayabilirsiniz.

Yatırımlarınız büyüdükçe kaybetme riskinizin daha da büyüyeceğini unutmayınız. Bunun tek çaresi uzman bir ekiple çalışmasını bilmektir.

 

Zengin olan insanların hayat hikâyelerini okuyunuz, onların tecrübelerinden yararlanarak daha kısa zamanda daha büyük atılımlar yapabilirsiniz.

 

 1. ZENGİN OLMAK İÇİN YAŞADIĞINIZ ŞEYLERDEN DERS ALINIZ

 

Yatırımlarınız her zaman beklenen neticeyi vermeyebilir. Bu durumda “Ben demiştim” sözlerine tahammülü olmalı, nerede yanlış yaptığınızı iyi analiz ederek bir daha bu yanlışlıkları yapmamanız gerekir. Unutmayınız ki, ne kadar az yenilerek yenmeyi öğrenirseniz o kadar başarıya daha yakın olursunuz.

 

 1. ZENGİN OLMAK İÇİN KENDİNİZE GÜVENİNİZ TAM OLSUN KENDİNİZE BU YOLDA SAYGI DUYUNUZ.

 

Başkaları ne derse desin, kendinize olan güveniniz sarsılmasın. Kendinize olan güveni de o kadar önemsemeyin. Başlangıçta o kadar hissetmediğiniz öz güven zaman içinde başardıkça içinize kazınacak ve size daha fazla güç verecektir. Onların dediklerini başarınız yolunda bir anlamları varsa dikkate alınız, yani başarıya odaklanmış biri olarak, söylenenlerde dikkate değer bir şey varsa bunu kullanın. Başarısız olmaya kılıf bulmak için onların sözlerine kulak asmayın.  Kasıtlı negatif yaklaşımlardan uzaklaşarak kendi inancınızı harekete geçirin.

 

Başardıkça daha mütevazi olunuz; kimseye tepeden bakmayınız ki; yolunuz daha bir açılsın.

 

 1. ZENGİN OLMAK İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN İŞLERE ODAKLANIN

 

Gönlünüzden şaşalı işler yaparak zengin olmak geçebilir. Daha zevkle yapacağınız işlerle zengin olmak tabi ki hoş birşeydir. Ama piyasada bu işleri yapanlar varsa ve uygun fiyat ve kalite ile bu hizmeti piyasaya sunabiliyorlarsa bu piyasalarda tutunarak zengin olmak uzun bir yol olabilir. Bunun yerine kimsenin farkında olmadığı ihtiyaçları siz önceden görerek bu ihtiyaçları kapatacak işler yapar bunu da uygun fiyat ve kalitede piyasaya verirseniz zenginlik yolu daha kısalabilir.  Zenginliğin reçetesi bu kapsamda bir ihtiyaç yakalayarak onu doldurmaktır.

 

İhtiyacın küçüğü, büyüğü, iyisi, kötüsü olmaz. Bir ihtiyaç varsa bir para kazanma kapısı da var demektir.

 

Zenginliğin yolu sizin beğendiğiniz işi yapmaktan çok, toplumun ihtiyaç duyduğu işi yapmanızdan geçer.

 

 1. YATIRIMLARINIZI DEĞİŞİK ALANLARA YAYARAK RİSKİ YAYINIZ.

 

Yatırımların aynı alana yapılması bu alanda karşılaşılacak bir negatif gelişme sonucu hepsinin kaybolmasına neden olabilir. İyi bir risk yönetimi ile değişik alanlarda değerlendirilen yatırımlar ortalama bir getiriyi garanti ederken, bir alanda yaşanan negatif gelişmeyi de dengelemeleri açısından önemlidir.

 

Değişik alanlara yatırım yaparken bu alanların gelişen alanlar olmasına özellikle dikkat ediniz. Bu alanlara yatırım biraz riskli olabilir ama zenginliğin elde edilmesi için iyi hesaplanmış risklerin alınması başlı başına bir yöntemdir. Risk alma tehlikeye atmak demek değildir. Risk kontrol edilebilir tehlikedir. Tehlike ise kontrolünüz dışındadır. Tasarruflarınızı tehlikeye atmadan riskli işlere yatırabilirsiniz.

 

Kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapınız. Yatırım yapmakta aceleci olmayınız. Fırsatların asla tükenmeyeceğini unutmayınız.

 

 1. TASARRUF EDEREK NASIL ZENGİN OLURSUNUZ

 

 1. KULLANMADIĞINIZ BİR ŞEYE PARA HARCAMAYINIZ

 

 Maaşınızı alınca gerçekten ihtiyacınız olan şeylere para harcayınız. Gelecekte ihtiyacınız olacak şeyleri, gelecekte mutlaka satın alacaksanız bugünkü fiyatları ile gelecekteki fiyatlarını kıyaslayarak satın alınız. Eğer aradaki fark, paranızı bugün harcamaya değerse bugünden satın alabilirsiniz.  Yaz ikliminin hakim olduğu bir bölgede yaşarken gereğinden fazla takım elbise almak yerine bu parayı tasarruf ediniz,

 

Hatır için veya gösteriş amacıyla para harcamayarak tasarruf ediniz. Tenis sporunu sevmiyorsanız veya bilmiyorsanız veya tenis oynamaya hiç zamanınız yoksa, bir arkadaşınız size ısrar ediyor diye,  tenis kulübüne üye olmanın yerine tasarrufta bulunabilirsiniz.

 

Örnekleri arttırabiliriz; ancak böyle tasarruflar yaparak bir gün göreceksiniz ki; paranız sizi zenginliğe götürecek bir yatırım yapacak kadar yükselmiştir.

 

 1. BÜTÇE YAPINIZ

 

 Ayağınızı yorganınıza göre uzatınız diye bir atasözü vardır. Bu müsrif insanlar için söylenmiş bir sözdür. Bir anlamda iyi bir söz bir anlamda ise tasarrufu göz ardı ettiği için kötüdür. Gelirinize göre harcama yaparsanız bir tasarruf imkanı da bulamazsınız. Gelirinize göre bir bütçe yapın ancak bu bütçeden her zaman tasarruf yapacak kadar bir kısıntı yapabilirsiniz.  Yapacağınız bu küçük kesintiler ileride size bir yatırım imkânı sağlayabilir.

 

Kredi kartınızı mecbur kalmadıkça kullanmayınız.  Büyük borç altına girmekten kaçınınız. Unutmayınız ki, tüm borçlar geri ödenmek için alınır.

 

 1. GERÇEK İHTİYAÇLARINIZA GÖRE HARCAMA YAPINIZ

 

Zenginliğin elverdiği ölçüde hayatınıza yansıtın. Zenginliğinizi zamansız bir şekilde kullanırsanız giderek fakirleşebilirsiniz.

Bir müstakil ev alacak paranız var ama siz bir apartman dairesinde de yaşayabilirsiniz. Başka bir yatırım düşüncesi yok ise, müstakil ev alarak daha karlı yatırımlara yönlendireceğiniz kaynağınızı eve bağlamak akılcı olmaz.  Eğer bekar ve öğrenci iseniz, bir apartman dairesinde tek başına yaşamak yerine yanınıza bir arkadaş alarak yaşamak da ileriye yönelik tasarruf yapmanıza bir şans tanır. Yeni bir araba yerine ikinci el bir araba almak da aynı şeydir.

 

 

 1. LÜKS SAYABİLECEĞİNİZ İHTİYAÇLARINIZI ERTELEYİNİZ

 

Evde yemek yapma yerine zaman zaman da olsa lüks sayılabilecek yerlerde yemek yemek gibi sizin için lüks sayılabilecek alışkanlıklardan vaz geçerek bu veya bunun gibi yerlere harcayacağınız parayı tasarruf ettiğiniz zaman yıllık bazda epey bir tasarruf yapmış olursunuz.  Birkaç yıllık tasarruflarınızla yavaş yavaş yatırım yapma imkânına da kavuşmuş olursunuz.

 

Harcamalarınızı kontrol edebilmenizi kolaylaştırmak için aynı amaç ve değerleri paylaştığınız kimselerle dost olunuz. Böylece sizin de yapmak istemediğiniz harcamaları yapmak istemeyen bir çevrede daha rahat bir ortamda amacınıza erişirsiniz.

 

Size ilham verecek vizyon sahibi kimselerle dost olarak, onların görüşlerinden istifade ediniz. Bunun için yeteri kadar mütevazi olunuz. Çevrenizin değişik fikirli kişilerden oluşmasına ve sizde bir değişim yaratmaya yardımcı olabilecek kişiler olmasına dikkat ediniz. Zengin insanlar düşünerek hayatlarını kendileri kurduklarına, fakir insanlar ise hayatlarının bir şekilde kurulduğuna inanırlar.

 

 

 1. HARCAMALARINIZ GELİRLERİNİZİ ARTTIRACAK HARCAMALAR OLSUN

 

Harcamalarınız mutlaka bir tercihe dayanmalı, tercihinizin temelinde de bu harcamaların aslında gelirinizin artmasına yardımcı olacak harcamalar olması veya daha büyük giderlerin yapılmasını önleyecek harcamalar olması gerekir.

 

Borçlarınızı öderken küçük borçlarınızı önce büyük borçlarınızı en son ödeyiniz. Borç alırken bu borcun alınan borcun giderinden daha fazla gelir getirecek yerlerde kullanılmasına dikkat ediniz.

 

 

 1. MALİ YASALARIN SİZE TANIDIKLARI GELİR ARTTIRICI HAKLARDAN YARARLANMASINI BİLİNİZ

 

Bir iş yeriniz varsa, vergi hukukuna aşina olunuz. Böylece yasaların size tanıdığı vergi indirimlerini takip ederek bu indirimlerden dolaylı bir kazanç sağlamış olursunuz.

 

Örneğin; bir şirkette yönetim kurulu üyesi olmak veya şirketin genel müdürü olmak vergi bakımından bir fark yaratıyorsa, hangisi gelirinizi daha fazla arttırıyorsa onu tercih edebilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL MASRAFLARINIZI ERTELEYİNİZ VEYA KISINIZ

 

Bir iş yeriniz var ise ve banka kredisi ile iş yapıyorsanız, yeni araba, yeni dekorasyon, yeni personel alımı gibi konularda daha duyarlı olarak yüksek miktarda finansal giderlerin ortaya çıkmasını engelleyebilirsiniz.  Kendinize yeterli bir sermaye miktarına ve düzenli gelire eriştiğiniz zaman veya en az 6 ay banka kredisi kullanmadan yaşayabileceğiniz bir duruma gelince bu gibi ihtiyaçları gündeme alabilirsiniz.

 

Örneğin haberleşme imkânlarından azami yararlanmak suretiyle seyahat masraflarınızı kısabilir veya uçak biletlerinizi bir seyahat acentasından değil de internet ortamından en düşük fiyatları bularak almak suretiyle yılsonunda önemli bir tasarruf sağlamış olursunuz.

 

Tasarruflu yaşamak esas olmakla birlikte size değer katacak şeylerde asla tasarrufu düşünmeyiniz.

 

 1. TASARRUFLARINIZI ARTTIRARAK BUNLARA YÜKSEK GETİRİ PEŞİNDE OLUNUZ

 

Yaptığınız tasarrufları evde veya kasada tutmayınız. Bunları bankalarda değerlendirirken bu tasarruflarınıza en yüksek getiriyi veren bankaları araştırınız. Piyasadaki tasarruf araçlarının getirilerini sürekli takip ederek tasarruflarınızı sürekli bunlar arasında yüksek getiri getirecek şekilde dolaştırınız.

 

Diğer taraftan tasarruflarınızın miktarını yükseltmek ve bu tasarruflardan para kazanmak amacınız olmalıdır. Bu amaçla satın almalar yerine her zaman kiralama seçeneğini değerlendiriniz.

 

Lüks alımlar yerine,  normal alımları tercih edebilirsiniz. Mevsimsel indirimleri kollayarak ihtiyaçlarınızı karşılamak suretiyle hem iyi markalardan ihtiyaçlarınızı karşılar hem de önemli tasarruflar yapabilirsiniz.  Harcamalarınızda başkalarını örnek alarak hareket etmeyiniz kendi amacınız doğrultusunda davranınız.

 

Tasarruf alışkanlığı edininiz. Gelirinizin belirli bir kısmını belli bir süre tasarruf ederek biriktiriniz.  Bu tasarruflara yüksek gelir elde etme dışında hiç dokunmayınız.

 

 1. ZENGİN OLMAK İÇİN KARARLI OLUNUZ

 

Zengin olmak için karar verip bu konuda tüm gayretini ortaya koymadıkça veya zengin olmaya odaklanmadıkça çalışarak zengin olunmaz. Bu konuda  “belki olurum” tarzı tereddütlerden sıyrılmış, zengin olmayı kafaya koymuş olmanız gerekir. Zengin olmaktan başka hedefleriniz varsa önce onları elde etmek için çalışın sonra vaktiniz kalırsa zengin olmak için çalışırsınız. Zengin olmak için zengin olma hedefi başka bir hedefle çakışmamalı.

 

Zengin olmanın kötü bir şey olduğuna dair tüm yargıları beyninizden silip atarak, zenginliğin başkalarına yardım, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi,  rahat bir hayat standardının yakalanması, huzur ve mutluluk aracı olması gibi fikirleri beyninize yerleştiriniz.

 

Zenginliğe odaklanmış kişinin beyninden “ keşke” kelimesi silinmiştir. O keşke demeyecek şekilde zengin olma yolunda bir planlama ve çalışma içerisindedir.

 

Bir iş yerinde ücretli olarak çalışıyorsanız milyoner olmak için çok gayret etmeniz gerekebilir. Bu işte çalışırken her zaman kendinizi iş hayatına girecek şekilde hazırlamaya gayret ediniz. Sizi zenginliğe götüreceğine inandığınız bir iş fırsatı doğduğunda gözünüzü kırpmadan iş hayatına atılarak zenginliğe giden yolu kısaltınız.

 

Zengin olma yolunda ne kadar ilerlediğinizi zaman zaman gözden geçiriniz. Buna göre yapılması gereken bir şey varsa vakit geçirmeden yapınız.

 

 1. ZENGİN OLMAK İÇİN SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİNİZ.

 

Zengin olmak için gayret ister, çalışma ister. Uzun soluklu bir iştir zengin olma hayali. Bunun için stresten, aşırı yorgunluktan, şüphelerden ve pişmanlıklardan uzak sağlıklı bir yaşam sürmezseniz zenginliği yakalayamadan yılar pes edersiniz.

 

Zengin olmayı bir amaç değil kendinize ve çevrenize yardım edebilmek için bir vasıta olarak görürseniz bu yolda harcayacağınız gayretler, zorlu çalışmalar size sadece zevk verir.

 

Zengin olma yolunda ilerlerken mizah karakterinizi kaybetmeyiniz, gülmeyi, şakalaşmayı unutmayınız; para oyununun esiri olmadan parayı yönetiniz ki yaşam kaliteniz düşmesin, sağlığınız zarar görmesin. Risk oyununun zevkini çıkararak yolunuza devam ediniz.

 

 

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE COMPANIES/ ŞİRKETLERİN STRATEJİK YÖNETİMİ

AŞAĞIDA ÖN BİLGİSİ VERİLEN ŞİRKETLERİN STRATEJİK YÖNETİMİ İSİMLİ KİTABIMIN TAMAMI PEK YAKINDA BU SİTEDE YAYINLANACAKTIR. GÖSTERDİĞİNİZ ANLAYIŞ İÇİN ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

Dr. Şahin Kesikminare

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

 1. BÖLÜM… xvi

KAVRAMSAL ÇERÇEVE.. xvi

I.1      Kavramsal Çerçeve. xvii

II.1    Kapsam ve Sınırlılıkları xvii

 1. BÖLÜM… 19

STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİM… 19

III.1        Stratejinin Tanımları 19

IV.1        ıı.2 STRATEJİK YÖNETİMİN GELİŞİMİ 20

V.1          STRATEJİ TÜRLERİ 21

I.1.1        Organizasyon düzeylerine göre Stratejiler. 22

I.1.2        Uygulanma Durumlarına Göre Stratejiler. 23

VI.1        Stratejik Yönetim… 28

III.          BÖLÜM… 30

Şirketlerde STRATEJİK YÖNETİMİN GENEL PRENSİPLERİ. 30

VII.1       Stratejik Yönetimin Amacı 31

VIII.1      iç ve dış çevrede ahengi sağlama stratejisi 31

IX.1         Müşteri Tatminini için Strateji Tasarımı 33

I.1.3        Kalite. 33

I.1.4        Etki Alanı 33

I.1.5        DÜRÜSTLÜK. 33

X.1          Yönetimde ahenk için strateji tasarımı 33

XI.1         Verimlilik ve Etkinlik için strateji tasarımı 33

XII.1       Müşteri Tatmini için Strateji tasarımı 34

I.1.6        Rekabet Odaklı strateji tasarımı 34

I.1.7        Üretici veya Müşteri Odaklı strateji tasarımı 35

I.1.8        üretim şirketlerinde müşteri odaklı stratejik yönetim.. 38

I.1.9        Müşteri Tatmininde Satış Elemanlarının Rolü. 41

 1. bölüm… 42

ŞİRKETLERDE POLİTİKA TESPİTİ VE STRATEJİK TASARIM… 42

XIII.1      Giriş. 42

XIV.1      Politika Tespiti  ve Stratejik  Tasarım Döngüsü. 43

XV.1       Stratejik Analiz. 46

I.1.10      Temel Bilgilerin Analizi 46

I.1.11      STRATEJİK HEDEFLERİN ANALİZİ 46

I.1.12      EKONOMİK HEDEFLERİN BELİRLENMESİ VE PSY İLİŞKİSİ 47

I.1.13      Diğer Hedeflerin Analizi 50

I.1.14      İÇ ÇEVRE ANALİZİ 50

I.1.15      Dış Çevre Analizine esas Stratejilerin Belirlenmesi 55

I.1.16      Dış Çevre Analizi 56

I.1.17      Tarihsel Karşılaştırma. 57

XVI.1      Uygulama Stratejilerinin Geliştirilmesi 57

I.1.18      İşletme Stratejilerinin Geliştirilmesi 57

I.1.19      Organizasyon Stratejilerinin Geliştirilmesi 59

I.1.20      KONTROL VE DEĞERLENDİRME STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ 60

XVII.1     Stratejik Kararların Ortaya Çıkış Nedenleri 61

I.1.21      Sistematik Planlama Yaklaşımı 61

I.1.22      Mantıksal Tedrici (incremental) Planlama Yaklaşımı 62

I.1.23      Politik Yaklaşım.. 62

I.1.24      Kültürel Yaklaşım.. 62

I.1.25      Vizyon Esaslı Yaklaşım.. 63

I.1.26      Doğal Seleksiyon Yaklaşımı 63

XVIII.1         Strateji Tasarımında Stratejik Yönetimin Rolü. 65

I.1.27      şirket Sorunlarının Temel Sebeplerinin Belirlenmesi 65

I.1.28      Problemin Tanımı 66

I.1.29      Sistem Yaklaşımı 66

I.1.30      Geçici stratejilerin Tespiti 69

 1. BEŞİNCİ BÖLÜM… 71

XIX.1      Örgüt Kültürü. 72

XX.1        şirketlerin Girişim Gücü. 73

XXI.1      Organizasyon Kültürü ve GİRİŞİMCİLİK. 74

XXII.1     KurumlaşmIş ŞİRKETLERİN GİRİŞİM GÜCÜ.. 75

XXIII.1         KURUMLAŞMIŞ ŞİRKETLERDE BASKIN KÜLTÜREL DEĞERLERİN GİRİŞİM GÜCÜNE OLAN ETKİLERİ 76

XXIV.1         Şirketlere Miras Bırakılan Kültürel Hastalıklar. 77

XXV.1     Şirketlerin “B” Stratejilerinin Kültürel Hastalıklardan Kurtarılması 77

I.1.31      Disiplinin Etkileri 78

I.1.32      Desteğin Etkileri 78

I.1.33      Güvenin Etkileri 78

I.1.34      Taahhüt Gerginliğinin Etkileri 79

XXVI.1         YÜKSEK GİRİŞİMCİ GÜCÜNÜN SOMUT ÖZELLİKLERİ 80

I.1.35      Yönetim Stilleri 80

I.1.36      Girişimci GücüNÜ DESTEKLEYEN Örgüt Yapıları 83

 1. ŞİRKETLERDE Müşteri Yönetim STRATEJİSİ. 85

I.1.37      Müşterilerin Belirlenmesi 86

I.1.38      Bilgi Toplama. 87

I.1.39      Müşterilerin Misyonunun  Belirlenmesi 88

I.1.40      Müşterilerin Zayıf ve Güçlü Yönlerinin Belirlenmesi 88

I.1.41      Müşteri Stratejilerinin Belirlenmesi 88

I.1.42      Müşteri davranışlarının Tahmin Edilmesi 88

I.1.43      Müşteri Yönetim Stratejilerinin Uygulanması 89

XXVII.1        SPY’de Müşteri Tatmin Süreci 90

XXVIII.1      SPY’de Politika ve Strateji Tasarımı 90

I.1.44      Bilgi Toplama. 91

I.1.45      SPY ve Müşteri İhtiyaçları 94

I.1.46      Stratejik Analiz Neticeleri 94

VII.         BÖLÜM… 97

PROJE YÖNETİMİNDE STRATEJİK KONULAR.. 97

XXIX.1         Teknolojinin Stratejik Önemi 98

I.1.47      STRATEJİK AMAÇLI TEKNOLOJİ SEÇİMİ 99

I.1.48      PROJEDEKİ STRATEJİK KONULARIN YÖNETİMİ 102

VIII.       BÖLÜM                                                                            PROJE YÖNETİMİNDE YARATICILIK, YENİLİK, KALİTE VE VERİMLİLİĞİN ÖNEMİ. 107

XXX.1     Giriş. 107

XXXI.1         Yaratıcılık. 108

XXXII.1        Yenilik. 108

XXXIII.1       YENİLİK VE YARATICILIĞI ENGELLEYEN FAKTÖRLER. 109

XXXIV.1       Kalite Yönetimi 111

XXXV.1        Proje Verimliliği 113

 1. BÖLÜM PROJELERİN STRATEJİK YÖNETİMİNDE LİDERLİK.. 115

XXXVI.1       Giriş. 115

XXXVII.1     Proje Yönetiminde Liderlik. 116

XXXVIII.1         Başarılı Proje Liderlerinin Özellikleri 118

XXXIX.1       Proje Yöneticisinin Yönetim Stili 118

 1. BÖLÜM: STRATEJİK PROJE YÖNETİMİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ.. 122

XL.1        Giriş. 122

XLI.1       Proje kültürünün Stratejik Hedeflerin Gerçekleştirilmesine Katkı Sağlayacak bir kültür Olarak Geliştirilmesi 123

XLII.1     Proje Yöneticisinin Üstün Kültürü Destekleyen Özellikleri 126

XIII.       BÖLÜM: SONUÇLAR.. 127

XLIII.1         Stratejik Yönetimin Müşteri Odaklı Olması Gerekir. 127

XLIV.1         Politika ve Strateji Tasarımı Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi Altında Yapılmalıdır. 128

XLV.1     Strateji Tasarım ve Politika Tespit Süreci Sinerji Yaratmayı Amaçlamalıdır. 128

XLVI.1         Çağdaş stratejik  Yönetimler Organizasyonlarda Davranışa Yönelik Bir Yapı Oluşturmalıdır. 130

XLVII.1        Proje Yönetiminde Politika ve Stratejiler  Stratejik Bilgi Tabanına Dayanır. 131

XLVIII.1       Lisans Anlaşmaları Stratejik Proje Yönetimi Açısından Son Derece Önemlidir. 131

XLIX.1          Proje Yönetimi Çalışanların Davranışlarını Yönlendirmelidir. 131

L.1     Projenin  Örgüt Sistemi Stratejik Yönetimler İçin Anahtar Rolü Oynar. 131

LI.1         Sözleşmeler Ticari Oldukları Kadar Ahlaki de Olan Anlaşmalardır. 132

LII.1        Stratejik Yöneticiler Mesleklerine hakim, insan ilişkileri güçlü, yüksek ahlak sahibi liderlerdir. 132

 EKLER

EK-1 DURUM ANALİZİ
KISALTMALAR

AR-GE                                                               : Araştırma- Geliştirme

CPM                                                                  : Kritik Yol Metodu

ÇMT                                                                  : Çalışanlarla Müşterek Tasarım

DSŞ                                                                    : Doğrudan Sorumluluk Şemaları

İEA                                                                    : İşe Eleman Arama

İKP                                                                     : İnsan Kaynakları Planlaması

İKY                                                                    : İnsan Kaynakları Yönetimi

KEK                                                                   : Kalite Ekip Komitesi

s                                                                          : Sayfa

SBU                                                                   : Stratejik İş Birimi

SPY                                                                    : Stratejik Amaçlı Proje Yönetimi

TKY                                                                   : Toplam Kalite Yönetimi

YES                                                                    : Yönetim Enformasyon Sistemleri


Şema 0‑1 Bir İşletme ve Taraflar Arasındaki İlişkiler 32

Şema 0‑2 Üretici veya Müşteri Tatminine Dayalı Strateji Tasarımları 37

Şema VI‑1 Firmalarda Politika Tespit Süreci ve Stratejik Tasarım Döngüsü. 45

Şema VI‑2 Stratejik Karar Alma Yaklaşımlarıyla Strateji ve Politika Tespiti 65

Şema VI‑3 Stratejik Yönetimde Sistem Yaklaşımı 68

Şema IX‑2 Yönetim (A) Takımı Kuruluşu. 92

Şema IX‑3 Paralel (B) Takımı Kuruluşu. 93

Şema XXX‑1 Stratejik Karar Alma Yaklaşımlarıyla Politika Tespit ve Stratejik Tasarım… 128

ÖZET

Bir yöneticinin stratejik yönetimle ilgili olarak ortaya  çıkan bir sorun karşısında hangi faktörleri, hangi öncelik sırasına göre dikkate alacağı, bunlara hangi analiz tekniğini ve stratejik karar verme sürecini uygulayacağı konusu henüz tam olarak cevaplandırılamamıştır. Şirketlerin stratejik yönetimi yanında bunların yürüttüğü projelerin stratejik yönetimini de kapsayan birçok yönetim ve işlevsel faaliyeti bir arada etkileyebilecek ve faaliyetlere esas olacak politikaları ortaya koymaya yarayacak tek bir araç kullanabilme imkanı daha uzun bir süre stratejik yönetim teorilerine konu olacaktır. Bu teoriler, işletme stratejisi ile ilgili bilimsel çalışmaların temelini oluşturacak ve politikaların konsept çatısını kuracak bir sistematik metodun geliştirilmesine yol açarak, netice olarak stratejik yönetimi, işlevsel yöneticilerin mesleki sempatilerinin etkilerinden kurtarıp, bir ihtisas mesleği haline getirecektir.

Yönetimin temel misyonunun şirketin değerini maksimize etmek olduğu kabul edilmektedir. Bir şirketin değerinin ölçüsünde esas alınacak kriter bu şirketin borsadaki hisse senedi fiyatıdır. Hisse senedi fiyatını etkileyen en önemli unsur ise bir şirketin kaynaklarını daha etkin ve etkili kullanacak yeni projeler geliştirme ve uygulama potansiyelidir. Şirketlerin proje geliştirme kabiliyetleri bunların karlılık, süreklilik  ve istikrar içerisinde büyümelerinin de teminatıdır.

Ekonomistlere göre farklı stratejik iş birimleri arasında kar farklılığını açıklayan iki temel faktör vardır. Bunlar: işletmelerin içinde rekabet ettikleri pazarların bu işletmeleri doğal olarak karlı yapan özellikler taşıması ve şirketin pazardaki diğer rakiplerine göre maliyet veya kalite liderliğidir.

Şirketlerin her iki konumlarını, içlerinden yeni stratejik projeler üretecek ve gerçekleştirecek takımları çıkaracak bir yapı ve kültür geliştirmedikleri sürece devam ettiremeyecekleri ve pazardaki büyüme hızları ile pazar paylarının oluşturduğu matris içerisindeki başlangıçtaki yüksek pazar payı ve yüksek büyüme hızına sahip  konumlarından, önce düşük büyüme hızı – yüksek pazar paylı sağmal inek ( cash cow) konumuna, daha sonra da düşük pazar paylı – düşük büyüme hızlı elden çıkarılmayı bekleyen bir işletme haline gelecekleri anlaşılmaktadır. Kurumlaşmış şirketlerin daha yüksek getirili projeler geliştirmeleri ve bunların stratejik yönetimini başarıyla yapmaları bu açıdan önem taşımaktadır.

Bu kitap kapsamında, şirketlerin stratejik tasarım ve planlama çalışmaları esas alınarak stratejik yönetimlerinin nasıl yapılması gerektiği konusu ele alınmış olup, varılan sonuçlar ve öneriler kitabın son bölümünde sunulmuştur. Geleceğin büyük organizasyonlarının “ben” değil, “bizim gücümüz”  anlayışı çerçevesinde, bugünün proje organizasyonlarına benzer matris organizasyon …

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE PROJECTS/PROJELERİN STRATEJİK YÖNETİMİ

BU KİTABIMIN TAMAMINI PEK YAKINDA BU SİTEDE BULACAKSINIZ. GÖSTERDİĞİNİZ SABIR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM.

Dr. Sahin Kesikminare

ÖNSÖZ

Farklı stratejik iş birimleri arasında kar farklılığını açıklayan birçok faktörden en önemlisi şirketlerin pazardaki diğer rakiplerine göre maliyet veya kalite liderliğidir.

Şirketlerin bu önemli konumunu, içlerinden yeni stratejik projeler üretecek ve gerçekleştirecek takımları çıkaracak bir yapı ve kültür geliştirmedikleri sürece devam ettiremeyecekleri bir gerçektir. Kurumlaşmış şirketlerin daha yüksek getirili projeler geliştirmeleri ve bunların stratejik yönetimini başarıyla yapmaları bu açıdan önem taşımaktadır.

Yeni projelerin geliştirilmesi ve daha sonra bunların başarı ile uygulanabilmesi örgütlerin geleceğini yakından ilgilendirmektedir. Şirketlerde yenilik ve yaratıcılık kabiliyetleri yüksek proje takımlarının ortaya çıkması için uygun ortamın hazırlanmasında yönetimin tüm fonksiyonlarının bir sinerji yaratacak şekilde entegrasyonu önemli görülmektedir.

Müşteri tatmininde üretici odaklı olmaktan müşteri odaklı olma yönünde kabiliyet ve imkanların arttırıldığı bir çağa girildiği günümüzde, bu entegrasyonun daha da önemli olduğu anlaşılmakta ve öncelikle bağlı bulunulan ana şirket ve varsa proje sahibi başta olmak üzere, tüm tarafların tatminini ön planda tutan entegre stratejiler ve kurumsal politikalar geliştiremeyen stratejik yönetimlerin rekabet üstünlüklerini kaybedecekleri anlaşılmaktadır.

Okumaya devam et