İLETİŞİM TIBBI NEDİR? – WHAT IS CYBERNETIC MEDICINE

Evrensel iletişim ağlarına dayalı tıbba iletişim tıbbı (Cybernetic Medicine) denmektedir. İletişim tıbbı, insan sağlığını etkileyen faktörleri çok katlı bir sistemin alt sistemi olarak görür. İnsan da bir sistemdir. İç ve dış faktörlerden etkilenir ve canlı olduğu sürece buna göre tepki verir. İletişim tıbbına göre, insan sağlığını etkileyen iç ve dış faktörlerin tamamı dikkate alınmadığı sürece tıbbın bilimselliğinden söz edilemez.

İletişim tıbbında ilerleyebilmek için batı tıbbı yanında bütünsel tıp, tamamlayıcı tıp ve alternatif tıp konuları dahil doğu, batı, doğal, yapma ayırt etmeksizin üzerimizde etkili olan tüm konulardikkate alınmalıdır. İletişim tıbbında yeterli ilerleme sağlayabilmek için evrene bir bütün olarak bakmak gerekir. İnsanın etkileyen tüm bilimler iletişim tıbbının da konusudur.

İletişim tıbbı, insan sistemini etkileyen üzüntü, sevinç gibi içsel faktörler yanında, yer çekimi veya med cezir olayları gibi tüm dış faktörleri tıp bilimi içerisinde değerlendirir. Bunların şiddetine göre vücudumuzun hücre, doku veya organ bazında verdiği tepkileri ölçer.

Konu üzerinde daha ilerde zaman zaman açıklamalar yapılacaktır. Burada iletişim tıbbının varmak istediği neticeyi şöyle özetleyebiliriz. İnsan iç ve dış çevreden etkilenen açık bir sistemdir; bu sistemde girdiler kontrol alına alındığında çıktılar da kontrol altına alınabilir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.