ÇOCUKLUK TRAVMALARI VE BUNUN NESİLLER BOYU SÜREN DUYGUSAL, ZİHİNSEL VE RUHSAL DURUM BOZUKLUKLARINA OLAN ETKİSİ/ CHILDHOOD TRAVMAS AND ITS SPIRITUAL, EMOTIONAL AND MENTAL DISTURBANCES ALONG THE GENERATIONS

 

ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİM DÖNEMİNDE YAŞADIKLARI TRAVMALAR 3 NESİL BOYUNCA

ZİHİNSEL, DUYGUSAL, RUCHİLDHOODHSAL VE FİZYOLOJİK RAHATSIZLIKLARA SEBEP OLMAKTADIR.

ÇOCUK-AİLE İLİŞKİLERİNİN BİLİNÇLİ YÖNETİMİ ÇOCUKLARIMIZIN İLERİDE KARŞILAŞACAKLARI PSİKOLOJOJİK VE NÖROLOJİK SORUNLARIN ÖNLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR.

ABD Kolombiya üniversitesinden Dr. Bridget Callahan ve ekibinin yaptığı araştırmalar çocuğun ilk gelişim döneminde yaşadığı duygusal travmaların, “duygusal öğrenme” etkisi nedeni ile, zihinsel ve sindirimsel travmalara neden olduğunu gösterdi.

Bu travmalar sadece çocukla sınırlı kalmayıp, 3 nesil boyunca etkisini sürdürmektedir.

Anne ve babalar çocuklarının duygusal bütünlüğünü korumak ve duygu eksenli nörobiyolojik gelişimini sağlıklı bir şekilde sağlamak için özen göstermelidirler.

Hayvanlar üzerinde ve daha ilk gelişim aşamasında büyük travmalar yaşamış çocuklarda ve çocuk bakım evlerinde kalan çocuklar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar psikolojik, nörolojik ve sindirimsel rahatsızlıkların kökeninin çocukluk çağlarında yaşanan kronik hastalıklardan ve aile içi travmalardan kaynaklandığını göstermiştir.

Stres ve stres kaynaklı bazı rahatsızlıkların da bağırsak sistemindeki mikrobiyom dengesi ile doğrudan ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bağırsaklarımız tıpkı beynimiz gibi duygularımızı ve düşüncelerimizi doğrudan etkilemektedir. Stres düzeyimiz değiştikçe bağırsaklarımızdaki bakteri düzeyi de değişmektedir. Bu durum tersi için de doğrudur.

Bağırsak bakteri düzeyinin hafıza ve beyindeki hipokampüs üzerindeki izlenen etkileri araştırılmaya devam etmektedir.

Bugün itibariyle karşılaşılacak böyle bir durum karşısında en uygun tedavi şekli uygun bir beslenme rejimi ve gıda destekleridir.

HÜCRE YAPIŞLANLIĞI ZEKA DÜZEYİNİ ETKİLEYEBİLİR-THE LESS STICKY CORTEX CELLS, THE WISER CHILDREN

BEYİN KORTEX BÖLGESİ HÜCRELER ARASI SIVI PH DÜZEYİ ÇOCUKLARIMIZIN ZEKA DÜZEYİNİ ETKİLEYEBİLİR. –  INTERCELLULAR HEALTH OF CORTEX REGION OF THE BRAIN CAN EFFECT OUR CHILDREN’S INTELLEGENCE LEVEL.
Hücreler arası sıvı sağlığı tüm bedenimizi olduğu kadar özellikle parkinson ve alzheimer hastalıkları dahil beyin sağlığımızı yakından etkilemektedir…
Unutkanlığın, sinirliliğin, zeka sorunlarının bir nedeni olarak hücreler arası sıvının pH düzeyi ve Korteks bölgesi hücrelerinde oluşabilecek mutasyonlar önemle izlenmelidir.
Beynin dış kısmını kaplayan Korteks bölgesi dil kabiliyeti, karışık düşünce ve zihinsel yeteneklerle ilgili bölgedir. Hayvan ve insanlar arası karşılaştırmalarda açık bir tespit olmakla birlikte; daha zeki çocukların “korteks” bölgesindeki hücrelerin birbirinine daha az yapışkan olduğuna dair bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Böylece hücreler daha fazla hareket imkanına sahip olmakta, daha fazla çoğalabilmekte ve daha iyi beslenebilmektedir.