KANDA PROTEİNE BAĞLI ÜREMİK TOKSİNLER, KALP DAMAR SAĞLIĞI İLE BÖBREK SAĞLIĞIMIZI DOĞRUDAN ETKİLEMEKTE, SERBEST RADİKALLERİN ARTMASINA VE ANTİ OKSİDAN SİSTEMİN ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLMAKTADIR- UREMIC TOXINS WHICH IMPAIRS KIDNEYS AND HEART CAN BE REMOVED

 

KANDA PROTEİNE BAĞLI ÜREMİK TOKSİNLER, KALP DAMAR SAĞLIĞI İLE BÖBREK SAĞLIĞIMIZI DOĞRUDAN ETKİLEMEKTE, SERBEST RADİKALLERİN ARTMASINA VE ANTİ OKSİDAN SİSTEMİN ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLMAKTADIR.

Japonya ve kore de yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki;

Hemodiyaliz hastalarında yüksek serum indoxil sulfat p-cresol düzeyleri kalp kaynaklı yüksek ölümlere sebep olmaktadır.

AST-120  oral drajenin kullanımı serum indoxil sulfat düzeylerini düşürerek kandaki üre ve kreatinin seviyelerinin düşmesine neden olduğu değerlendirilmektedir.

Kanda proteine bağlanmış üremik toksinler olan p-cresol kandaki serbest radikallerin artmasına ve anti-oksidan sistemin zarar görmesine neden olmaktadır. Bu durum bazı organ ve hücrelerde doğrudan toksik etki yapmaktadır. Doğrudan toksik etki görülen kısımlar arasında kana temas eden damar içi hücreleri (endotel hücreleri- endothelial cells), böbrekte mesangial hücreleri ve böbrekte tubular bölge de bulunmaktadır.

Bu üremik toksinler böbreklerde glomerular sclerosis ve doku arası fibrosise de sebep olmaktadır.

Yapılan bilimsel çalışmalarda, son dönem böbrek yetmezliğinde, AST 120 oral drajenin kandaki indoxyl sulfate and p-cresol seviyelerini düşürerek idrarda protein kaçaklarını azaltarak, kreatinin düzeyini de düşürebileceği, glomerlerde, tubularlarda ve mesangial hücrelerdeki tıkanıklıkları giderebileceği görülmüştür.

Üremik toksinlerin serbest radikaller için uygun ortam sunması ve anti-oksidan sisteme zarar vermesi nedeniyle konu, kalp-damar ve kanser hastalarını da yakından ilgilendirmektedir.

Kaynak: Amerikan Sağlık Enstitüsü

DİYALİZ HASTALARINDA BÖBREKLERDE HASARA YOL AÇAN PROTEINE BAĞLI ÜREMİK TOKSİNLERİN UZAKLAŞTIRILMASINDA YENİ YAKLAŞIMLAR- NEW APPROACHES IN REMOVAL OF UREMIC PLASMA TOXINS AT CHRONIC KIDNEY PATIENTS

 

DİYALİZ HASTALARINDA BÖBREKLERDE HASARA YOL AÇAN PROTEINE BAĞLI ÜREMİK TOKSİNLERİN UZAKLAŞTIRILMASINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

TO CLEAN THE UREMIC TOXINS IN KIDNEY, USE OF IBUPROFEN CAN BE INCORPORATED IN DIALYSIS PROTOKOLS

DİYALİZ ÖNCESİ İPUPROFEN İNFİZYONU ÜREMİK TOKSİNLERİ 3 KAT DAHA FAZLA UZAKLAŞTIRARAK BÖBREKLERDE SKLOROSİSİN ÖNLENMESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMAKTADIR. BU ÇALIŞMA DİYALİZ PROTOKOLLERİNE GİREBİLECEK NİTELİKTE BİR ÇALIŞMADIR.

Ibuprofen infusion before the dialysis can be used to remove the protein bound uremic toxins which impairs the GFR of the kidneys.

 

Amerikan Milli Sağlık Enstitüsü tarafından yayınlanan bilimsel deney, son dönem kronik böbrek hastaları diyaliz prosedüründe yeni bir değerlendirmeye neden olabilecek niteliktedir.

Proteine bağlı üremik toksinler indoxyl sulfate and p-cresol seviylerini yükselterek böbreklerin glomerüler süzme kapasitelerini önemli ölçüde düşürmektedir.

Kandaki üremik toksinlerin yüksek olmaması nedeniyle, diyaliz hastalarında proteine bağlı üremik toksinler diyaliz işlemi ile etkin şekilde uzaklaştırılamamaktadır.

Bu toksinlerin uzaklaştırılabilmesi için üremik toksinlerin proteinlere bağlanmasının önlenmesi konusunda yapılan bilimsel deneyler göstermiştir ki;

 

  1. İndoxyl sulfate, indole-3-acetic acid ve hippuric acidin bu toksinleri proteine bağlama etkilerine karşı koymak üzere  ibuprofen, frusemid ve triptofan infizyonu yapılmıştır.
  2. Toksinlerin uzaklaştırılmasında İbuprofen ve frusemid karşışımının infizyonunun 3 kat etkili olmasına karşılık, triptofan infizyonunun yaklaşık 2 kat etkili olduğu anlaşılmıştır.
  3. Uremik toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması ile kansere neden olan serbest radikallerin de uzaklaştırılabileceği, aynı zamanda anti-oksidan sistemin güçlendirilerek kanser riskinin de azaltılabileceği dikkat çekmektedir.

 

KANDA YÜKSEK POTASYUM DÜZEYİ VE TEDAVİSİ- HIPERKALEMIA AND TREATMENT

KANDA YÜKSEK POTASYUM SEVİYESİ SEBEPLERİ VE ÖRNEK TEDAVİSİ

Potasyum sinir, kas ve kalp hücreleri için önemli bir mineraldir. Kandaki normal potasyum seviyesi 3,2-5,6 mmol/L (milimol/litre)dir. Bu düzeyin 6,5 ve mutlaka 7’den büyük olması acil müdahale gerektirir. Potasyumun normalden yüksek olmasına tıpta hiperkalemia denir.

KANDA NORMALDEN YÜKSEK POTASYUM SEVİYESİNİN SEBEPLERİ

Çoğu kez kandaki yüksek potasyum seviyesi gerçek değeri göstermemekte ve yanıltıcı olarak bulunmaktadır. Kan alındıktan hemen sonra ve genellikle kan Okumaya devam et