DİYALİZ HASTALARINDA BÖBREKLERDE HASARA YOL AÇAN PROTEINE BAĞLI ÜREMİK TOKSİNLERİN UZAKLAŞTIRILMASINDA YENİ YAKLAŞIMLAR- NEW APPROACHES IN REMOVAL OF UREMIC PLASMA TOXINS AT CHRONIC KIDNEY PATIENTS

 

DİYALİZ HASTALARINDA BÖBREKLERDE HASARA YOL AÇAN PROTEINE BAĞLI ÜREMİK TOKSİNLERİN UZAKLAŞTIRILMASINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

TO CLEAN THE UREMIC TOXINS IN KIDNEY, USE OF IBUPROFEN CAN BE INCORPORATED IN DIALYSIS PROTOKOLS

DİYALİZ ÖNCESİ İPUPROFEN İNFİZYONU ÜREMİK TOKSİNLERİ 3 KAT DAHA FAZLA UZAKLAŞTIRARAK BÖBREKLERDE SKLOROSİSİN ÖNLENMESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMAKTADIR. BU ÇALIŞMA DİYALİZ PROTOKOLLERİNE GİREBİLECEK NİTELİKTE BİR ÇALIŞMADIR.

Ibuprofen infusion before the dialysis can be used to remove the protein bound uremic toxins which impairs the GFR of the kidneys.

 

Amerikan Milli Sağlık Enstitüsü tarafından yayınlanan bilimsel deney, son dönem kronik böbrek hastaları diyaliz prosedüründe yeni bir değerlendirmeye neden olabilecek niteliktedir.

Proteine bağlı üremik toksinler indoxyl sulfate and p-cresol seviylerini yükselterek böbreklerin glomerüler süzme kapasitelerini önemli ölçüde düşürmektedir.

Kandaki üremik toksinlerin yüksek olmaması nedeniyle, diyaliz hastalarında proteine bağlı üremik toksinler diyaliz işlemi ile etkin şekilde uzaklaştırılamamaktadır.

Bu toksinlerin uzaklaştırılabilmesi için üremik toksinlerin proteinlere bağlanmasının önlenmesi konusunda yapılan bilimsel deneyler göstermiştir ki;

 

  1. İndoxyl sulfate, indole-3-acetic acid ve hippuric acidin bu toksinleri proteine bağlama etkilerine karşı koymak üzere  ibuprofen, frusemid ve triptofan infizyonu yapılmıştır.
  2. Toksinlerin uzaklaştırılmasında İbuprofen ve frusemid karşışımının infizyonunun 3 kat etkili olmasına karşılık, triptofan infizyonunun yaklaşık 2 kat etkili olduğu anlaşılmıştır.
  3. Uremik toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması ile kansere neden olan serbest radikallerin de uzaklaştırılabileceği, aynı zamanda anti-oksidan sistemin güçlendirilerek kanser riskinin de azaltılabileceği dikkat çekmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.