KANDA YÜKSEK POTASYUM DÜZEYİ VE TEDAVİSİ- HIPERKALEMIA AND TREATMENT

KANDA YÜKSEK POTASYUM SEVİYESİ SEBEPLERİ VE ÖRNEK TEDAVİSİ

Potasyum sinir, kas ve kalp hücreleri için önemli bir mineraldir. Kandaki normal potasyum seviyesi 3,2-5,6 mmol/L (milimol/litre)dir. Bu düzeyin 6,5 ve mutlaka 7’den büyük olması acil müdahale gerektirir. Potasyumun normalden yüksek olmasına tıpta hiperkalemia denir.

KANDA NORMALDEN YÜKSEK POTASYUM SEVİYESİNİN SEBEPLERİ

Çoğu kez kandaki yüksek potasyum seviyesi gerçek değeri göstermemekte ve yanıltıcı olarak bulunmaktadır. Kan alındıktan hemen sonra ve genellikle kan çekimi esnasında yumruğun sıkılmasından kasların potasyum salması veya kan alımı sırasında trauma oluşması ile doğan ve çeşitli nedenlerle kan hücrelerinin mm3 de 1.000.000’den fazla parçalanması sonucu ortaya çıkan potasyum testte kullanılacak kandaki potasyum düzeyi yanıltıcı bir şekilde yüksek gösterebilir.

Böyle bir durumdan şüphelenildiği takdirde kan testi yenilenmelidir.

Yüksek potasyum düzeyinin genellikle sebebi akut kronik böbrek yetmezliğine bağlı olarak ve böbrek rahatsızlığı olmakla birlikte, hücrelerdeki değişiklikler ve potasyum atılımındaki düzensizlikler olarak görülür.

Diğer sebepleri arasında

 1. Böbrek üstü bezleri yetersizliği (Adrenal yetmezliğine) bağlı adison hastalığı, aldosterone hormonu eksikliği;
 2. Alkolizim veya uyuşturucu bağımlılığı sonucu kas hücrelerinin parçalanarak içlerindeki potasyumun kana karışması( rhabdomyolysis);
 3. ACE (Angio tensin converting enzyme inhibitors) düzeyinin düşük olması;
 4. ARBs Angio tension II receptor blockers düzeyinin yüksek olması;
 5. Ağır yara ve yanıklardan dolayı kırmızı kan hücrelerinin parçalanması (hemolysis);
 6. Aşırı potasyum alımı, Aşırı miktarda muz, kavun, portakal suyu ve tuz yerine kullanılan maddeler genellikle fazla potasyum ihtiva ederler;
 7. Hormonal düzensizlikler;
 8. Tip I diabet hastalığı;
 9. Beta Blockerler: Box 3 ve özellikle Digoxin isimli ilacın yan etkisi) (digoxin zehirlenmesi); succinylcholine, arginine, lysine; potasyum tasarrufu sağlayan diüretik ilaçlar (spironolactone, triamterene), veya aldosterone üretimini veya reseptör oluşumunu engelleyen ilaçlar (eplerenone, angiotensin-converting enzyme [ACE] inhibitors, nonsteroidal anti-inflammatory ilaçlar [NSAIDs], heparin),
 10. İnsülin hücrelerin potasyum alımını engeller Potassium entry into cells is impaired with insulin deficiency, hypertonicity, or drugs (e.g., beta blockers, digoxin; Box 3).
 11. Lupus (bağışıklık sistemi) hastalığı;
 12. Antibiyotiklerden özellikler penisilin ve trimethoprim;
 13. Anti mantar ilaçları;
 14. Yüksek tansiyon ilaçları;
 15. İpekotu, ginseng gibi bitkisel kökenli destekler;
 16. Beyaz kan hücrelerinin mm3’de 50.000 den fazla bir şekilde aşırı yüksekliği;
 17. Tümörlerde patlama, mide barsak sisteminde kanama;
 18. Mineralocorticoid eksikliği;
 19. Genetik enzim noksanlıkları;
 20. Böbrek taşları;
 21. Organ nakillerinde organ reddi;
 22. İç organlara ait dokularda yaşanan bir trauma

DOKTORA GÖRÜNMEK İÇİN SEBEPLER

Potasyum fazlalığına bağlı olarak, aşırı tuzlu yeme arzusu, nabızda yavaşlama veya düzensizlik, kalp çarpıntısı, solunum sorunları, karın ağrısı, kilo kaybı, düşük tansiyon (adison hastalığı belirtilerinden), kaslarınızda halsizlik ve yorgunluk, genel halsizlik, felç hissine yakın kaslarda tutulma, karıncalanma, anormal kalp atışları ve kusmanızın olması durumunda mutlaka doktorunuza danışınız.

TEŞHİS

Yüksek potasyum düzeyinin böbrek rahatsızlığından mı yoksa başka nedenlerden mi ortaya çıktığı böbrek fonksiyon testi ile anlaşılabilir. Kandaki sabit keratin düzeyi GFR 20 mL/dakika den büyük olduğu durumlarda, bunun 20’nin altına düşürülmesi durumunda rahatsızlık devam ediyorsa böbrekten olmadığı anlaşılabilir. TTKG seviyesinin düşüklüğü rahatsızlığın böbrekten kaynaklandığı ile ilişkilendirilebilir.

TEDAVİSİ

 • EKG’de anormalliklerin görülmesi veya kandaki potasyum düzeyinin 6,5 mmol/L’den fazla olması durumunda tedaviye başlanması uygundur. Acil durumlarda kan dializi ile müdahale edilebilir. Damardan Kalsiyum verilerek tedavi başlatılabilirse de, bu tedavinin bir istisnası digoxin zehirlenmesidir; bu tedavi zehirlenmenin etkisini arttırabilir. Bu gibi akut durumlarda Damardan verilen dextrose ve insülin ile potasyumun hücrelerin içerisinde girmesi sağlanır;
 • Uzun dönem tedavide potasyum alımı sınırlandırılabilir (2 gr/gün), tuz yerine alınan potasyumlu desteklerden vaz geçilebilir. Potasyum düzeyini arttıran ilaçlar kesilir. Diüretiklerle (thiazide gibi) potasyum atılımı hızlandırılabilir;
 • Yutulacak kadar küçük çam sakızı (reçine) (rasin) bir kez yutularak potasyum düzeyi acil olarak düşürülebilir;
 • Vücutta asidosis varsa günde yarım veya bir çay kaşığı sodyum bikarbonat (kabartma tozu) kullanılabilir. Soda böbreklerde taş oluşumuna yatkın kişilerde bu riski de azaltabilir;
 • Kalp ve yüksek tansiyon için alınan ilaçlar doktor tavsiyesi doğrultusunda değiştirilebilir, kesilebilir veya dozajı ayarlanabilir;
 • Kafein ve alkol alımı daha dikkatli yapılabilir; süt ve süt ürünleri, soya, mısır, gıda koruyucular, beyaz un, kimyasal katkı maddeleri gibi gıda alerjenler kullanılmayabilir;
 • Sarımsak, tofu ve kalsiyum zengin gıdaların alınması arttırılabilir;
 • Kuşkonmaz, avokado, salatalık, ıspanak, loğlaz, karnabahar, patates, domates, nektarin, portakal suyu, kivi, kurutulmuş meyveler, kuru üzüm, salça bal kabağı, süt, kayısı, somon, fındık, fıstık, sporcu içecekleri, kuru pastalar, sucuk salam, kırmızı et  gibi potasyum oranı yüksek gıdalar dikkatli kullanılabilir;
 • Yabani yonca, ısırgan otu, karahindiba gibi bitkiler yüksek potasyum ihtiva ettikleri için dikkatli kullanılabilir;
 • Günlük sportif faaliyetler yapılabilir;
 • Yeteri kadar (2,5-3 litre) su içilebilir;
 • İsveç masajı iyi gelebilir;
 • Böbrek fonksiyonlarının iyileşmesi için akapunkturdan yararlanılabilir;
 • Yüksek tansiyon veya yüksek kalp riskiniz yoksa, günde 150 mg. Meyan kökü yenebilir.

CAUSES AND SAMPLE TREATMENT OF HIGH POTASSIUM LEVELS IN THE BLOOD

Potassium is an important mineral for nerve, muscle and heart cells. The normal potassium level in the blood is 3,2-5,6 mmol/L (millimol/litre). This level is 6.5 and necessarily greater than 7 requires emergency response. High potassium is called hyperkalemia in medicine.

CAUSES OF NORMAL HIGH POTASSIUM LEVELS IN THE BLOOD

High potassium levels in the blood often do not show True Value and are misleading. Potassium levels in the blood that will be used in the test can be misleadingly high, resulting from the contraction of blood cells in mm3 of more than 1,000,000 due to various reasons caused by potassium release of muscles or trauma during blood intake, usually from the clenching of the fist immediately after blood is taken and usually during blood withdrawal.

If such a condition is suspected, the blood test should be renewed.

High potassium levels are usually due to acute chronic kidney failure and kidney disease, but changes in cells and irregularities in potassium excretion are seen.

Among other reasons,

Adison’s disease, aldosterone hormone deficiency due to adrenal insufficiency;
As a result of alcohol abuse or drug addiction, muscle cells are broken down and potassium in them is mixed into the blood( rhabdomyolysis);
Low levels of ACE (Angio tensin converting enzyme inhibitors) ;
ARBs Angio tension II receptor blockers;
Red blood cells break down due to severe wounds and burns (hemolysis));
Excessive potassium intake, excessive amounts of bananas, melons, orange juice and salt instead of the substances used generally contain excess potassium;
Hormonal irregularities;
Disease Type I diabetes;
Beta blockers: box 3 and especially Digoxin side effects( digoxin poisoning); succinylcholine, arginine, lysine; potassium-saving diuretic drugs (spironolactone, triamterene), or drugs that inhibit aldosterone production or receptor formation (EPLERENONE, angiotensin-converting enzyme [ACE] inhibitors, nonsteroidal anti-inflammatory drugs [NSAIDs], heparin),
Insulin inhibits the uptake of potassium in cells Potassium entry into cells is induced with insulin deficiency, hypertonicity, or drugs (e.g., beta blockers, digoxin; Box 3).
Lupus (immune system) disease;
Features penicillin and trimethoprim from antibiotics;
Anti fungicides;
High blood pressure medications;
Supports vegetable origin such as silkworm, ginseng;
Excess height of white blood cells in mm3 by more than 50,000;
Tumors burst, bleeding in the gastrointestinal tract;
Mineralocorticoid deficiency;
Genetic enzyme deficiencies;
Kidney stones;
Organ rejection in organ transplants;
A trauma experienced in the tissues of internal organs
REASONS TO SEE A DOCTOR

If you have excessive salt intake, heart palpitations, respiratory problems, abdominal pain, weight loss, low blood pressure (symptoms of adison’s disease), weakness and fatigue in your muscles, general weakness, muscle retention near the feeling of paralysis, tingling, abnormal heartbeats and vomiting, consult your doctor.

DIAGNOSIS

It can be understood by a kidney function test whether high potassium levels are caused by kidney disease or other causes. In cases where the level of constant keratin in the blood is greater than 20 mL/minute, it can be understood that it is not from the kidney if the discomfort persists if it is reduced below 20. Low levels of TTKG can be associated with the condition caused by the kidney.

Treatment

It is appropriate to start treatment if there are abnormalities in the ECG or if potassium level in the blood is more than 6.5 mmol/L. In case of emergency, blood dialysis can be intervened. Although calcium from the vein may be administered, an exception to this treatment is digoxin poisoning; this treatment may increase the effect of poisoning. In such acute cases, dextrose and insulin given through the vein are allowed to enter the potassium inside the cells.;
In long-term treatment, potassium intake may be limited (2 g/day) and potassium supplements may be given instead of salt. Drugs that increase potassium levels are discontinued. Potassium excretion can be accelerated with diuretics (such as thiazide) ;
Once ingested, potassium levels can be immediately lowered.;
If there is acidosis in the body, half or one teaspoon of sodium bicarbonate (baking soda) can be used per day. The risk of stone formation in the kidneys can also be reduced in people prone to Soda;
The drugs taken for heart and high blood pressure can be changed, cut or adjusted according to the advice of the doctor;
Caffeine and alcohol intake can be made more carefully; food allergens such as milk and dairy products, soy, corn, food preservatives, white flour, chemical additives may not be used;
Taking Garlic, tofu and calcium-rich foods can be increased;
Asparagus, avocado, cucumber, spinach, loglase, cauliflower, potatoes, tomatoes, nectarine, orange juice, Kiwi, dried fruits, raisins, tomato paste pumpkin, milk, apricot, salmon, nuts, peanuts, sportsman drinks, dry cakes, sausage salami, red meat such as foods high in potassium can be used with caution;
Plants such as wild clover, nettle, dandelion can be used with caution as they contain high potassium;
Daily sports activities can be done;
Enough (2.5-3 liters) water can be drank;
Swedish massage may sound good;
Acupuncture can be used to improve kidney function;
If you don’t have high blood pressure or high heart risk 150 mg per day is. Licorice can be eaten.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.