KANDA PROTEİNE BAĞLI ÜREMİK TOKSİNLER, KALP DAMAR SAĞLIĞI İLE BÖBREK SAĞLIĞIMIZI DOĞRUDAN ETKİLEMEKTE, SERBEST RADİKALLERİN ARTMASINA VE ANTİ OKSİDAN SİSTEMİN ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLMAKTADIR- UREMIC TOXINS WHICH IMPAIRS KIDNEYS AND HEART CAN BE REMOVED

 

KANDA PROTEİNE BAĞLI ÜREMİK TOKSİNLER, KALP DAMAR SAĞLIĞI İLE BÖBREK SAĞLIĞIMIZI DOĞRUDAN ETKİLEMEKTE, SERBEST RADİKALLERİN ARTMASINA VE ANTİ OKSİDAN SİSTEMİN ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLMAKTADIR.

Japonya ve kore de yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki;

Hemodiyaliz hastalarında yüksek serum indoxil sulfat p-cresol düzeyleri kalp kaynaklı yüksek ölümlere sebep olmaktadır.

AST-120  oral drajenin kullanımı serum indoxil sulfat düzeylerini düşürerek kandaki üre ve kreatinin seviyelerinin düşmesine neden olduğu değerlendirilmektedir.

Kanda proteine bağlanmış üremik toksinler olan p-cresol kandaki serbest radikallerin artmasına ve anti-oksidan sistemin zarar görmesine neden olmaktadır. Bu durum bazı organ ve hücrelerde doğrudan toksik etki yapmaktadır. Doğrudan toksik etki görülen kısımlar arasında kana temas eden damar içi hücreleri (endotel hücreleri- endothelial cells), böbrekte mesangial hücreleri ve böbrekte tubular bölge de bulunmaktadır.

Bu üremik toksinler böbreklerde glomerular sclerosis ve doku arası fibrosise de sebep olmaktadır.

Yapılan bilimsel çalışmalarda, son dönem böbrek yetmezliğinde, AST 120 oral drajenin kandaki indoxyl sulfate and p-cresol seviyelerini düşürerek idrarda protein kaçaklarını azaltarak, kreatinin düzeyini de düşürebileceği, glomerlerde, tubularlarda ve mesangial hücrelerdeki tıkanıklıkları giderebileceği görülmüştür.

Üremik toksinlerin serbest radikaller için uygun ortam sunması ve anti-oksidan sisteme zarar vermesi nedeniyle konu, kalp-damar ve kanser hastalarını da yakından ilgilendirmektedir.

Kaynak: Amerikan Sağlık Enstitüsü

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.