HER ŞEY BİR ÜST SİSTEMİN ALT SİSTEMİ-EVERYTHING IS A SUBSYTEM OF AN UPPER SYSTEM

IS OUR BRAIN A SUBMODEL OF THE UNIVERSE?  WHAT IS ENTORPHY LAW AND ENERYG-MATTER RELATIONSHIP?
WHEN MAY THE DOOM HAPPEN?  A BRAIN STORM…
IS OUR BRAIN AN ECHO OF THE UNIVERSE?
HUBBLE    BRAINR1T
IMAGES OF THE UNIVERSE                                                AND OUR BRAIN

BRAIN3

OUR BRAIN                                                          AND          OUR UNIVERSE

Bu resme bakınca bir an sesli düşündüm ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Dikkatlice bakalım…
 
Beyin hücrelerimizin görüntüsü evrenin maddesel ağına ne kadar da benzemektedir.
 
Vücudumuz ve bedenimiz bir bütündür. Beynimiz vücudumuz hakkında her türlü bilgiyi bize sunarken vücudumuzu da idare etmektedir. Beynimizdeki her hücre vücudumuzun tüm hücreleri ile haberleşme içerisindedir. Ve onların hepsi hakkında bilgi sahibidir.
 
Vücudumuzdaki hücreler gibi kainattaki her atom diğer tüm atomlar ile haberleşmektedir. Buradan yola çıkarak, Allah’ın ilmi dahilinde tüm atomlar haberleşme içerisinde evrenin düzenini sağlıyor diyebiliriz.
 
Vücutta hücreler, dokuların, dokular organların ve organlar da vücudun bir alt sistemi olduğu gibi, evrende de her şey bir üst sistemin alt sistemidir.
 
Evren akıllı olduğuna göre, evrenin bu görüntüsü maddesel evrenin en üst sistemi olarak beynini ve bedenini mi temsil ediyor? Kara Delikler nedir o zaman? Görünen evrenin bio-enerjisi veya vektörel enerjisi mi? 🙂
 
Veya,
 
Enerjinin Sakınımı Kanunu’na göre, kainatta her şey ya enerji veya maddedir veya insanda olduğu gibi bunun bir karmasıdır. Entropi Kanunu’na göre de her şey bir müddet sonra girdi-çıktı enerji farkındaki negatif değerden dolayı enerjisini kaybederek son bulacaktır. Evren de madde ile enerji arasında gidip geldiğine göre, Entropi kanununa göre maddesel evren son bulduktan sonra, enerji halindeki Kara Delikler daha önce maddeden enerjiye geçmiş bir başka evreni mi temsil ediyor? Ya da yeniden madde haline dönüşerek yeni bir somut evren olmak üzere gelecek bir zamanı! mı bekliyor?
 
Kur’an’da Tekvir süresi 29 ncü ayatte belirtildiği gibi, “Güneşin katlanıp dürüldüğü”, “yıldızların kararıp döküldüğü”,” ruhların (bedenlerle) birleştiği zaman” O zaman Kıyamet mi acaba?
 
Affınıza sığınarak sadece sesli düşündüm…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.