Hoş Geldin Sibernetik Tıp- Welcome to Cybernetic Medicine

SİBERNETİK TIP NEDİR? – WHAT IS CYBERNETIC MEDICINE?

OTO-KONTROLE SAHİP EVRENSEL SİSTEMİN BİR ALT SİSTEMİ OLAN İNSANIN KENDİ İÇ VE DIŞ İLETİŞİM YOLLARINI CİHAZLARLA OTOMATİK OLARAK KONTROL ETMEK SURETİYLE HASTALIKLARI TEŞHİS VE TEDAVİ ETMEKTİR.

SİBERNETİK TIP, İNSANDA BİR ORGANIN MEVCUT DURUMUNU DEĞİL, NASIL İŞLEDİĞİ İLE İLGİLENİR. ÖRNEĞİN BİLDİĞİMİZ TANI YÖNTEMİNDE BİR TROİD BEZİNİN HORMON DÜZEYİ NORMAL ARALIKLARDA İSE BU ORGANDA SORUN YOK DENİR. SİBERNETİK TIP, HORMON DÜZEYİ İLE İLGİLENMEZ; BUNUN YERİNE TROİD BEZİNİN PROSES/ÇALIŞMA SÜRECİ SAĞLIK DÜZEYİNİ, HÜCRESEL METEBOLİK ANALİZİNİ YAPMAK SURETİYLE HEM BUGÜNKÜ SAĞLIK DÜZEYİNİ BELİRLER, HEM DE İLERİDE YAŞANABİLECEK SIKINTILARI DEĞERLENDİRİR.  ÜSTELİK KİŞİNİN HERHANGİBİR HASTALIĞI VEYA HASTALIK BELİRTİSİ BULUNMAMASINA RAĞMEN, DAHA DA ÖTESİ, LABARATUAR TESTLERİ NORMAL GÖSTERMESİNE RAĞMEN BUNU ORTAYA ÇIKARIR.

ÖRNEĞİN BİR YERE İKİ ŞEKİLDE VARABİLİRSİNİZ. KÜLÜSTÜR BİR ARABA KULLANIRSANIZ, KONFORSUZ VE HER ZAMAN YARI YOLDA KALMA RİSKİ ALTINDA ORAYA VARIRIRSINIZ. BİR LÜKS ARABA KULLANIRSANIZ, ORAYA ÇOK RAHAT BİR ORTAMDA VE YOLDA KALMA RİSKİ OLMADAN VARRIRSINIZ. İKİSİ DE İŞ GÖRMÜŞ, GİDİLECEK YERE GÖTÜRMÜŞTÜR. AMA SEYAHAT KALİTESİ BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLIDIR.

TIPTA BUGÜN ARTIK BÜYÜK BİR DEVRİMİN EŞİĞİNDEYİZ. BİLİNEN TETKİK, TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ, VÜCUDU HİÇBİRŞEKİLDE RAHATSIZ ETMEYEN (NON-INVASIVE) YÖNTEMLERLE YER DEĞİŞTİRMEYE BAŞLAMIŞTIR.  ORGANİK TIBBIN AYAK SESLERİ DUYULMAKTADIR. KLİNİK ÇALIŞMALAR, VÜCUDA DOKUNMADAN VE HİÇBİRŞEKİLDE VÜCUDA ZARAR VERMEDEN, İNSAN HATALARINI YOK DENECEK KADAR AZALTAN İLERİ İLETİŞİM (KOMİNİKASYON) TEKNOLOJİLERİNİ KULLANAN CİHAZLARLA OTOMATİK OLARAK YAPILMAYA BAŞLANMIŞTIR.  10-15 YILLIK GEÇMİŞİ İLE, YENİ ÇAĞIN HENÜZ BAŞINDA OLMAMIZA RAĞMEN, BU CİHAZLAR, YÜKSEK İŞLEM HIZLARI VE DOĞRUSAL OLMAYAN SİNYALLERİ KABUL EDİLEBİLİR BİR DOĞRULUK ORANINDA DEĞERLENDİRME VE İŞLEME KAPASİTELERİ BAKIMINDAN DİKKAT ÇEKMEKTE VE GELECEK KONUSUNDA BİZİ CESARETLENDİRMEKTEDİR.  BU KONUDA KATEDİLECEK ÇOK YOL OLMASINA RAĞMEN, ARTIK KİMYASAL PARAMETRELER YERİNE, KİMYASAL PARAMETRELERİN YANSIMASI OLAN ,  BİO-FREKANS  DEĞİŞİMLERİNİ ESAS ALARAK  HASTAIĞIN GEÇMİŞİ BELİRLENEBİLMEKTE, TETKİK, TANI VE TEDAVİ YAPILABİLMEKTEDİR.

BUGÜN ARTIK SESLERİ, RENKLERİ, MANYETİK İNDÜKSİYONU VE MİKRO ELEKTRİK AKIMI KULLANARAK ORGANLARA SAĞLIK DÜZEYLERİNİ SORABİLİYOR VE ONLARDAN MANYETİK ALAN DEĞİŞİMLERİNE VE DİRENÇ FARKLILIKLARINA GÖRE, KLİNİK TEST SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA,  YUMUŞAK DOKULARDA % 95, KEMİK, CİLT VE GÖZDE %87  DOĞRULUK ORANINDA CEVAP ALABİLİYORUZ.

 

IDIOPATIK HİPOMELONİN GUTAT RAHATSIZLIĞI-IDIOPATIC GUTTATE HYPOMELANOSIS TREATMENT

IDIOPATIK HİPOMELONİN GUTAT RAHATSIZLIĞINDA YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMI

SİBERNETİK TIP YAKLAŞIMI

IDIOPATIC GUTTATE HYPOMELANOSIS A NEW APPROACH

CYBERNETIC MEDICAL APPROACH

image007

Bu rahatsızlığın tedavisinde en modern yaklaşım sibernetik tıp yaklaşımı olarak görülebilir. Buna göre: 

Vücutta homostatisi bozan faktörler analiz edilerek tespit edilir. Oksitlenerek antropik kirlilik sonucu bu rahatsızlıktan etkilenen bölgelerin hücrelerini vücuttaki enformatik ağa tekrar kazandırmak üzere, antropik kirlilik hücrelerden temizlenir. homostatisi bozan etmenler vücuttan uzaklaştırılırken, homostatisi (vücuttaki biokimyasal dengeyi) sağlayan etmenler vücuda tekrar kazandırılır. Bu süreçte ciltte dengeyi bozan faktörlerin frekansları tespit edilmekte ve  bunlar da cilde tekrar kazandırılmaktadır.

This can be seen as the most modern and best approach in treatment of idipatic guttate hypomelenosis gutat disorder. The new approach based on clearance of antropic energies from the cell of the region (s) and homeostatic analysis and re-balance of the body by homostatic provisions. In addition all these provisions, the homostatic factors also be analysed on frequency basis and these fraquencies is used as a treatment factor on the effected reagons

TINNITUS AND HEARING LOSS TREATMENT

İŞİTME KAYBI VE KULAK ÇINLAMASINA SİBERNETİK TIP YAKLAŞIMI

Kulak çınlaması ve işitme kaybının birlikte bulunduğu durumlarda en güncel tedavi sibernetik tıp yaklaşımı olarak

görülebilir. Bu tedavi duyu hücrelerini etkileyen tüm antropik kirliliğin bölgeden uzaklaştırılması, temizlenen hücrelerde homostatik dengeyi bozan unsurların analiz edilerek belirlenmesi ve yeniden homostatik dengenin kurularak hücrelerin sağlıklı çalışmasını temin etme üzerine kuruludur. 

CYBERNETIK APPROACH TO THE HEARING LOSS AND TINNITUS

The Cybernetic Approach is the most modern and effective approach in treating the tinnitus and hearing loss.  It is based on clearance of antropic energies effecting the hearing cells, homostatic analysis and re-establishing of homostatis in the reagon

 

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR; SİBERNETİK TIP YAKLAŞIMI. OSMOSİS TEDAVİSİ CHRONIC KIDNEY FAILURE, NEW OPPORTUNITIES; CYBERNETIC MEDICINE APPROACH, OSMOSIS TREATMENT

dializ

BÖBREK YETMEZLİĞİNDE ÜMİT VEREN GELİŞMELER

böbrekBöbrek yetmezliği rahatsızlıkları günümüzde ciddi sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Hastadan hastaya değişiklik göstermekle birlikte, diyaliz hastaları homeopati ve osmosis ağırlıklı bütünsel tedavi yaklaşımlarından önemli ölçüde yarar sağlayabilmektedirler. Bu konuda alınan neticeler gelecek için ümit verici gelişmeleri işaret etmektedir. 

Sibernetik Tıp ve Mühendislik entegrasyonunda yaptığım teorik ve bilimsel araştırmaların kapsamı aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 1. Açık Sistem Sibernetik Alan Analizi, homostatisin temini, kontolü, yönetimi ve idamesi;
 2. Dinamik ve Sibernetik Alan Kontrollü kişiye özgü, homeopatik-osmotik tedavi yaklaşımları;
 3. Hastalıkların ortaya çıkmaması için vücudun genel enerji düzeyinin kritik eşik olan 62 kiloherz düzeyine yükseltilmesi için yapılan çok disiplinli yaklaşımlar.

 

Sibernetik Tıp Mühendisliği ile, Çin’de bir hastanede kronik böbrek yetmezliği hastaları için uygulanan Çin Mikro-Tıp Osmosis tedavisi daha modern ve kapsamlı olarak çoklu programlar eşliğinde ve tedavide etkinliği arttıracak şekilde düzenlenebilir.  Uygulamada söz konusu olabilecek bu programlar aşağıdaki şekide özetlenebilir:

 • Psikolojik Destek Programı
 • Homeostatis Programı
 • Kişiye özel homeopatik frekanslar yüklü Osmotik Ajanlar Uygulama Programı
 • Homeopatik hücre canlandırma programı
 • Nöro-stimilasyon Programı
 • Böbreklerde ve etkilenen organlarda Hücresel Antropik Enerji Temizlik Programı
 • Böbrek ve etkilenen organlarda hücresel Homeopatik Modülasyon Programı,
 • Tüm bedende hücresel Vortex Enerji Temizlik Programı,
 • Detox Uygulama Programı
 • Kişiye özgün Diyet ve Gıda Destek Programı

Chronic Kidney Failure is one of the main concern of the world today. Thou the success rate depends on the patient’s special situation and changes considerably from patient to patient, some of the patients may be expected to leave the dyalisis and returns to their normal life  after about 3 to 5 months.

Scope of my studies in Cybernetic Medicine and Engineering entegration can be summarized as follows:

 1. Analyze Open System Cybernetik Field, provide homeostatis, control, manage and maintain it;
 2. Make an homeopatik-osmotic therapy with biologic ingredients special to the patient while maintaining a thru Dynamic Cybernetic Field Control,
 3. Take all the necessary multi-disciplinary approaches and provisions to upgrade cellular energy level up to 62 Kherz

All these provisions may put an end to dialysis of chronic kidney failure patients and considerable amount of them may return to their daily life in a few months after their integrative energy levels have been raised up to 62 Kherz.

BÖBREK YETMEZLİĞİ

Bu uygulamadan daha ileri olarak, böbrek yetmezliği rahatsızlıklarında, kapsamlı bir sistem analizi yapıldıktan sonra, ilgili dokuların hücrelerine osmotik geçişim ve homeopatik frekans düzenleme teknikleri birlikte uygulanarak, hücresel tedaviyi esas alan bilimsel çalışmalar, geleceğin yeni  tedavileri konusunda ümit vermektedir. 

After a thru system analysis and establishing biological homostatis, studies on cellular treatment under homeopatik-osmotic  approaches seems to very promising and important in treatment of kind of disturbances. It can be useful especially at chronic kidney diseases. The dialisis can be historical after this technic has been proofed as a methot of treatment.  I continue to study on this treatment technique. Though it is not yet at clinical level but promising as scientific research and development.

 

 

 

SİBERNETİK SAĞLIK NEDİR? WHAT IS CYBERNETIC HEALTH

SİBERNETİK NE DEMEK? WHAT IS CYBERNETICS?

Sibernetik bilimi; beyin, sinir sistemi ve mekanik-elektrik, elektronik gibi iletişim sistemlerini otomatik kontrol etmekle ilgili iletişim ve kontrol teorileri ve bilimidir.

The science of communication and control theory that is concerned especially with the comparative study of automatic control systems (such as the nervous system and brain and mechanical-electrical communication systems)

kaynak-source: https://www.merriam-webster.com/dictionary/cybernetics

SİBERNETİK TIP NEDİR?

Sibernetik tıp, sistem ve iletişim teorilerini (systems and communications theory), bağlantı ağlarını (connections) ve karar teorilerini (decision theory) tıbbi araştırma ve sağlıkla ilgili alanlarda kullanan tıbbi mühendislik dalıdır.

“Medical cybernetics is a branch of cybernetics which has been heavily affected by the development of the computer (and engineering) , which applies the concepts of cybernetics to medical research and practice. It covers an emerging working program for the application of systems– and communication theory, connectionism and decision theory on biomedical research and health related questions.”

For further information please click onCyb

 

BİZ KİMİZ? NERELİYİZ? WHO ARE WE AND WHERE ARE WE FROM?

DALGACANLI VE CANSIZ; BİZ HEPMİMİZ, AYNI FREKANS GENİŞLİĞİNDE YAŞAYAN BİR ELEKTRONİK DALGAYIZ.

Bir yeri vatan yapan şey, doğduğun yerdir, geldiğin yerdir. Farklı bir formatta bulunsak da, evren bizim ortak doğuş yerimiz, ortak vatanımızdır… Nerede olursak olalım, aynı çiçeği koklar gibi, aynı toprak kokusunu hissederiz. Aslında biz aynı frekans genişliğinde yaşayan, aynı dilden konuşan hoş bir seda; bir elektromanyetik dalgayız… Ruhsal, duygusal, zihinsel ve fiziksel sağlığmızı korumak evreni korumaktır.

SU HEM BİR BELLEK HEM DE BİR İLAÇ OLABİLİR – WE CAN MAKE A MEDICINE AND A FLASH DISK OUT OF A DROPLET OF WATER.

SU BİR BİLGİSAYAR BELLEĞİ VEYA CHIP Mİ? IS WATER A FLASH MEMORY
water-drop-photos-28
Suyu yeniden keşfediyoruz:) Su, bir bigisayar belleği gibi, kendisine yüklenen bilgileri saklıyor ve biz bu bilgileri istenen yere kopyalayabiliyoruz:)
Quantum entropik logik teorisi gerçekleşiyor:) Söz ve düşüncelerimizin dalga boylarının madde ve enerji özellikleri taşıdıkları; madde ve enerjinin korunumu yasasına tabi oldukları, yani söz ve düşüncelerimizin asla kaybolmadıkları, kapalı bir sistemde ne eksliip ne de arttığı, bilimsel olarak tespit edildi.En azından sağlığımızı korumak adına. Bunun bizi ilgilendiren yönü, konuştuklarımıza ve düşündüklerimize daha dikkat etmemiz, kötü şeyler düşünmememiz gerektiğini söylüyor:);
Daha ilerisi mi:) söz ve düşüncelerimizin ilaç gibi bizi etkilediği artık biliniyor:) 
Ve en can alıcı nokta: İhtiyacımız olan vitamin, mineral madde, ilaç, enzim ve hormonu, madde olarak değil de, frekans olarak bir damla su içerisinde alacağımız günlere merhaba:)