KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR; SİBERNETİK TIP YAKLAŞIMI. OSMOSİS TEDAVİSİ CHRONIC KIDNEY FAILURE, NEW OPPORTUNITIES; CYBERNETIC MEDICINE APPROACH, OSMOSIS TREATMENT

dializ

BÖBREK YETMEZLİĞİNDE ÜMİT VEREN GELİŞMELER

böbrekBöbrek yetmezliği rahatsızlıkları günümüzde ciddi sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Hastadan hastaya değişiklik göstermekle birlikte, diyaliz hastaları homeopati ve osmosis ağırlıklı bütünsel tedavi yaklaşımlarından önemli ölçüde yarar sağlayabilmektedirler. Bu konuda alınan neticeler gelecek için ümit verici gelişmeleri işaret etmektedir. 

Sibernetik Tıp ve Mühendislik entegrasyonunda yaptığım teorik ve bilimsel araştırmaların kapsamı aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 1. Açık Sistem Sibernetik Alan Analizi, homostatisin temini, kontolü, yönetimi ve idamesi;
 2. Dinamik ve Sibernetik Alan Kontrollü kişiye özgü, homeopatik-osmotik tedavi yaklaşımları;
 3. Hastalıkların ortaya çıkmaması için vücudun genel enerji düzeyinin kritik eşik olan 62 kiloherz düzeyine yükseltilmesi için yapılan çok disiplinli yaklaşımlar.

 

Sibernetik Tıp Mühendisliği ile, Çin’de bir hastanede kronik böbrek yetmezliği hastaları için uygulanan Çin Mikro-Tıp Osmosis tedavisi daha modern ve kapsamlı olarak çoklu programlar eşliğinde ve tedavide etkinliği arttıracak şekilde düzenlenebilir.  Uygulamada söz konusu olabilecek bu programlar aşağıdaki şekide özetlenebilir:

 • Psikolojik Destek Programı
 • Homeostatis Programı
 • Kişiye özel homeopatik frekanslar yüklü Osmotik Ajanlar Uygulama Programı
 • Homeopatik hücre canlandırma programı
 • Nöro-stimilasyon Programı
 • Böbreklerde ve etkilenen organlarda Hücresel Antropik Enerji Temizlik Programı
 • Böbrek ve etkilenen organlarda hücresel Homeopatik Modülasyon Programı,
 • Tüm bedende hücresel Vortex Enerji Temizlik Programı,
 • Detox Uygulama Programı
 • Kişiye özgün Diyet ve Gıda Destek Programı

Chronic Kidney Failure is one of the main concern of the world today. Thou the success rate depends on the patient’s special situation and changes considerably from patient to patient, some of the patients may be expected to leave the dyalisis and returns to their normal life  after about 3 to 5 months.

Scope of my studies in Cybernetic Medicine and Engineering entegration can be summarized as follows:

 1. Analyze Open System Cybernetik Field, provide homeostatis, control, manage and maintain it;
 2. Make an homeopatik-osmotic therapy with biologic ingredients special to the patient while maintaining a thru Dynamic Cybernetic Field Control,
 3. Take all the necessary multi-disciplinary approaches and provisions to upgrade cellular energy level up to 62 Kherz

All these provisions may put an end to dialysis of chronic kidney failure patients and considerable amount of them may return to their daily life in a few months after their integrative energy levels have been raised up to 62 Kherz.

BÖBREK YETMEZLİĞİ

Bu uygulamadan daha ileri olarak, böbrek yetmezliği rahatsızlıklarında, kapsamlı bir sistem analizi yapıldıktan sonra, ilgili dokuların hücrelerine osmotik geçişim ve homeopatik frekans düzenleme teknikleri birlikte uygulanarak, hücresel tedaviyi esas alan bilimsel çalışmalar, geleceğin yeni  tedavileri konusunda ümit vermektedir. 

After a thru system analysis and establishing biological homostatis, studies on cellular treatment under homeopatik-osmotic  approaches seems to very promising and important in treatment of kind of disturbances. It can be useful especially at chronic kidney diseases. The dialisis can be historical after this technic has been proofed as a methot of treatment.  I continue to study on this treatment technique. Though it is not yet at clinical level but promising as scientific research and development.

 

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.