KANSERE, KOVİD-19’A, BAKTERİYE KARŞI VÜCUTTA DOĞAL AŞI VAR; DENDRİTİK HÜCRE NEDİR? NASIL FAYDALANILIR? / WE HAVE NATURAL VACCINE CELLS AGAINST CANCER, BACTERIA AND COVI-19; DENDRITIC CELLS. HOW CAN WE BENIFIT FROM THEM?

KANSER TEDAVİSİNDE AŞI OLARAK KULLANILAN DENDRİTİK HÜCRELER, KORONA TEDAVİSİNDE DE AŞI OLARAK KULLANILABİL Mİ?

Dentritik hücreler kemik iliğinden farklılaşmış hücrelerdir. Dendritik hücrelerin ağaç dalları gibi dalları vardır. Bu dallar sayesinde vücuda giren bakteri ve virüsleri tanırlar.

Bağışıklık hücrelerimiz normalde vücudumuzda dolaşırken herhangibir antijen taşımazlar. Vücuda giren bakteri ve virüsler dokularda yangılanma-enfeksiyona neden olurlar. Enfeksiyon bölgesinden salgılanan IL-2, IL8 faktörler olgunlaşmamış dendritik hücreleri uyarırlar

Olgunlaşmamış dendritik hücreler bu patojenlerle birlikte ikincil lenf nodlarına giderek Burada T2 bağışıklık hücresi bölgelerine yerleşir ve olgunlaşırlar. Taşıdıkları bakteri veya virüsün antijenlerini T2 hücrelerine tanıtarak bunları vücuda giren bakteri veya virüslere karşı aktive ederler.

Dendritik hücrelere Langarhans Hücreleri de denmektedir. Bu hücreler kanser tedavisinde önemli bir rol oynamaya başlamışlardır. Kanser hücreleri normalde bağışıklık hücrelerine görünmeden çoğalırlar. Dendritik hücreler bu hücreleri tanırlar. Bunların bilgilerini alıp bağışıklık sistemi hücrelerine tanıtırlar. Böylece bağışıklık sistemi bu hücreleri özel olarak yok ederken normal hücrelere dokunmazlar. Buna kansere karşı dendritik hücre aşılaması denmektedir. Bu konudaki gelişmeler kişiye özgü kanser tedavisinde çok önemli bir gelecek vadetmektedir.

Dendritik hücrelerin bakteri ve virüslere karşı bağışıklık sistemine antijen-zararlı patojenler bilgilerini vermesi ve onların bu patojenlere karşı antikor geliştirmesi çok önemli bir konudur. Dendritk hücreler vücudu doğal olarak aşılamaktadır. Aşılama ile veya homeopatik ürünlerle yapılmak istenen de bağışıklık sistemini patojenlere karşı uyarmak ve onlara patojenlerin bilgilerini vererek mücadele güçlerini arttırmaktır. Ancak, homeopatik ürünlerle veya aşılama ile güçlendirilen bağışıklık sistemi, bu gücünü dendritik hücreler gibi vücudun bir hücresinden almamaktadır. Bu sebeple uygulamada neticeler farklı olmakta ve çeşitli yan etkiler ortaya çıkabilmektedir.

Vücutta bakteri ve vürüslere ve de kansere karşı doğal aşılama yapan dendritik hücrelerin sayısı malesef çok fazla değildir. Örneğin üst tabaka cilt hücrelerinin sadece %5’i dendritik hücredir. Hastalık etmenlerine karşı bu hücrelerin vücutta daha yaygın olarak bulunması için çalışmaların yapılması çok önemlidir. Bunu başarıncaya kadar, gerek kanser tedavisinde, gerek bakteri ve virüslerle mücadelede vücudun bağışıklık sisteminin çok güçlü olması da çok önemlidir.

Kovid-19 gibi pandemi dönemlerinde vücuttan alınacak dendritik hücrelerin laboratuvar ortamında çoğaltılaması ve virüs ile yüklenerek vücuda aşı olarak verilmesi üzerinde yapılacak çalışmalar aşı karşıtı görüşleri birçok açıdan çökertecektir.

Diğer taraftan artık anlaşılmıştır ki; Kanserde olduğu gibi bakteriyel hastalıklar ve Kovid-19 gibi virütik hastalıklar her zaman kapımızda olabilir. Bunlarla mücadelede hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Dendritik hücrelerin aşı olarak kullanılması yanında, hipertermi ve frekans tedavileri konusunda sürekli çalışacak kurumların oluşturulması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.