STRESE KARŞI NE ZAMAN DESTEK ALINMALIDIR- WHEN DO YOU NEED A SUPPORT AGAINST STRESS

Reklamlar

 

STRES DURUMUNA GÖRE DESTEK İHTİYACI DOĞURAN DURUMLAR
1. STRESİN GÜNLÜK İŞLERİ YAPMA VEYA İLİŞKİLERİ YÜRÜTME İSTEĞİNİ VEYA GÜCÜNÜ KIRDIĞI DURUMLAR
2. DÜŞÜNCE VE DUYGULARIN ODAKLANMA ZORLUĞU DOĞURDUĞU DURUMLAR
3. HAYATTA ÖNEMLİ OLAYLARDAN ZEVK AMAMA DURUMU
4. STRES KAYNAĞI VE ENDİŞEDEN BAŞKA BİRŞEY DÜŞÜNÜLEMEDİĞİ DURUMLAR
5. STRES KAYNAĞININ VE DÜŞÜNCE YAPISININ İŞ VE/VEYA OKUL HAYATINI ETKİLEMEYE BAŞLADIĞI DURUMLAR

%%footer%%