KANSER TEDAVİSİNDE BAZI ÖNEMLİ KONULAR ve SİBERNETİK TIP YAKLAŞIMI – SOME MAIN POINTS IN CANCER TREATMENT & CYBERNETIC MEDICINE APPROACH

KANSER NE TÜR BİR HASTALIKTIR- WHAT KIND OF DISEASE IS THE CANCER?

KANSER METEBOLİK BİR HASTALIKTIR-CANCER IS A METEBOLIC DISEASE

Son yapılan araştırmalara göre kanser metebolik cancerandwhitebloodcellbir rahatsızlıktır. Homeostatisin temini ve altında yatan tüm nedenlerin ortadan kaldırılması ile tedavisinde önemli gelişmeler yaşanabilmektedir.

Kanser tedavide sibernetik yaklaşım yanında önemli konuların başlıkları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 1. Sibernetik Tıp uygulamaları ile Hücresel teşhis ve tedavinin yapılmasıSİBERNETİK TIP UYGULAMALARI :
  • Vücutta homeostatisi bozan etmenlerin araştırılması bu amaçla hücresel ve moloküler bazda, sibernetik analizlerin yapılması
  • Organların/hücrelerin/moloküllerin frekanslarının ölçülerek sağlık düzeylerinin belirlenmesi,
  • Kanserin vücudun hangi bölgelerini ne ölçüde etkilediğinin sibernetik analiz cihazları ile  tespiti,
  • Hücresel bazda bozulan hücrelerarası haberleşmenin hücresel frekans modülasyonunu ile yeniden tesis edilmesi
  • Hücresel frekansların sağlıklı düzeye yükseltilebilmesi için, hücre içi ve hücre dışı frekans modülasyonun yapılması

2. Detox programı ve toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması, Asidik ortamın ve yangılanma süreçlerinin azaltılması veya durdurulması,
3. Kalp-damar, beyin-damar dolaşımı başta olmak üzere , sindirim, sinir, endokrin ve solunum gibi tüm sistemlerin ve karaciğer, böbrek başta olmak üzere tüm organların rehabilitasyonu,

4. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve diğer doğal iyileşme süreçlerinin harekete geçirilmesi için bütünsel bir yaklaşım uygulanması

olarak özetlenebilir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.