KARBONHİDRATLARIN YARARLARI – BENIFITS OF CARBONHIDRATS

Sağlıklı karbonhidratlardan korkmayalım…

Karbonhidratlar hücrelerin sağlıklı bir şekilde enerji üretebilmesi için önemli olmaları yanında, proteinlerle birleştiklerinde (glikolizasyon) çok önemli görevler üstlenirler.

Hücre içerisindeki “Golgi Cihazı” hücre çekirdeğindeki DNA’ dan bağımsız olarak karbonhidratlarla proteinleri birleştirmektedir. Böylece oluşan moloküller (glikoproteins) hücrelerin adres bilgileri olmaktadır. Hücreler bu moleküller sayesinde birbirlerini tanımaktadır. yani bu moloküller bizim kimliklerimiz gibi hücrelerin kimlikleri olmaktadır. Bu moloküller hücreler arası haberleşmeyi de sağlamaktadır. Hücreler arası haberleşmedeki kesilmeler veya parazitler hücrelerin görevlerini yerine getirememesinde veya sapıtmasına! neden olmaktadır. Bu durum, ismini benim koyduğum huzursuz bağışıklık sendromunun – irritable immune syndrome – (Şahin Sendromu- Shahin’s Syndrome) nedenlerinden biri olmak yanında, hücrelerin metastas yapmasına ve kanser vakalarının ortaya çıkmasına kadar bir dizi rahatsızlığın da ana nedenidir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.