Müh. Dr. Şahin Kesikminare


Eng. Dr. Şahin KESİKMİNARE

EĞİTİMİ:

Harvard Üniversitesi-ABD, Texas Üniversitesi- ABD, Başkent Üniversitesi-Turkey, IETS-Almanya

MESLEĞİ:

Müh. Tıp DoktoruSibernetik

 

sahinsdesk

 

toplantı
PM INTERNATIONAL-ALMANYA,  ABANT ÇALIŞTAYINDA

 

20131120_203259

Antalya’da  Sibernetik Tıp Konferansında

Üniversitede Sibernetik Tıp “work-shop” çalışmaları

MÜH. DR. ŞAHİN KESİKMİNARE’NİN ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI TIBBİ ARAŞTIRMA KONULARI

  • HUZURSUZ BAĞIŞIKLIK SENDROMU

Huzursuz Bağışıklık Sendromu -Şahin Sendromu (Irritable Immune Syndrome- Sahin’s Syndrome): Bu sendromu ilk kez tespit ederek ismini vermiştir. Bir tıp bildirisi olgunluğuna getirmek üzere üzerinde çalışmaları devam etmektedir.

  • HÜCRESEL DİRİLİŞİN DİNAMİKLERİ

Hücresel Dirilişin Dinamikleri- Dynamics of Cytological Reanimation: Bu çalışma çeşitli düzeylerde hastalanmış bulunan hücreleri eski sağlığına kavuşturacak etmenler araştırılmaktadır. Çalışma, sistem konsepti içerisinde hücresel dirilişi etkileyen içsel ve dışsal faktörler ile bunlar arasındaki iletişim ve etkileşim araştırılması ve sonuçların  bir tıp bildirisi ile sunulması amaçlanmaktadır. 

SİBERNETİK BİLİMİ VE SİBERNETİK TIP NEDİR?

Sibernetik bilimi, birçok bilimin ortak paydasında, çok disiplinli bir bilimdir; ileri bilgisayar programları, mühendislik ve  değişik bilim ve  en ileri teknolojileri kendisine konu edinir. Her sistemin kontrol altına alınması ve iletişiminin yönetilmesi sibernetik bilimin ana konusudur.

Bir çok alanda kendisine uygulama alanı bulan bu entegre bilim dalı; beşeri tıp alanında da ileri teknoloji mühendislik uygulamalarının, doğrusal olmayan işlemleri yüksek hızda işleyebilen  ileri bilgi işlem uygulamaları ile entegrasyonu sonucu, hastalıkların teşhis ve tedavisi dahil, insan sağlık sisteminin otonom yönetilmesinde tıpta özgün bir uzmanlık alanının doğmasına zemin hazırlamıştır. 

Sibernetik Tıp, tıp alanında en yeni uzmanlık alanlarından biridir. Kısaca tarif etmek gerekirse, komplex dinamik tıbbi sistemlerin analiz, kontrol ve yönetilmesidir. Sibernetik Tıp, tıbbi enformasyon tekniklerini yoğun olarak kullanan bir tıp dalıdır. Enformasyon ve kominikasyon teknolojilerinin kullanılması ile, tıbbi bilginin elde edilmesi, işlenmesi ve ihtiyaç olan yerlerde kullanılması sibernetik tıbbın konusudur.

SİBERNETİK TIP MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Sibernetik tıp mühendisliği; sistem ve iletişim teorilerini (systems and communications theory), bağlantı ağlarını (connections) ve karar (decision theory) kullanarak geliştirilen cihazları tıbbi araştırma ve sağlıkla ilgili teşhis ve tedavi alanlarında kullanan tıbbi mühendislik dalıdır.

Medical cybernetics is a branch of cybernetics which has been emerged by integration of the computer science and engineering , It applies the concepts of cybernetics to medical research and practice. It employs computerized medical programs and medical devices for the application of systems- and communication theory, connectionism and decision theory on biomedical research and health related issues including diagnosis and treatment

HASTALIK SÜRECİMİZ/ PROGRESSION OF THE DISEASE

All the diseases start at the brain as the mental, spiritual and emotional disturbances and stop at the brain with a due care.. If it can not be stopped in 5 the phase and/or at an early phase of the sixth phase, we can not stop its end as a terminal phase.

The progress devolopes as follows: psychophysiological, energoinformational, neuroendocrine, endotoxic, symptomatic and terminal. At the first three stages an illness is considered easily curable, at the fourth – curable, at the fifth – hardly curable, at the sixth – incurable.)

HER TÜRLÜ HASTALIK 6 KADEME GELİŞİR VE SONLANIR

Etrafımıza bir elektron gözlükle baktığımızda, insanları havada dalgalanan bir enerji silüeti olarak görürüz. Eşyaları da öyle… Madde olarak gördüğümüz her şeyin aslında bir enerji olduğunu anlamak bu kadar basitleşmiştir. Enerjiyi yönettiğimiz zaman sağlığı da yönetebileceğimiz bu gerçeğe dayanmaktadır.

Tüm hastalıklar 6 kademe sonunda genetik programın etkilenmesi (mutasyon) sonucu terminal ile sonuçlanır.

 1. İlk aşamada hastalıklar, ilk önce psikolojik durumun (ruhsal, zihinsel, duygusal yapının), vücudumuzdaki ilgili hücreleri etkilemesiyle başlar (psychophisical phase). Bu esnada iştahsızlık gibi hafif bozulmalar hissedilir, can sıkıntısı başlar.

2. İkinci aşamada bu bölgelerdeki hücresel bozulmaların devam etmesi haline, psikolojik sıkıntı, hücreler arası bilgi paylaşımı ile tüm vücuda yayılır. Tüm hücrelerin bu bilgi ile sağlık düzeyi düşer, (energoinformational phase); kendimizi halsiz hissederiz.
3. Üçüncü aşamada hücreler arası aktif bilgi, 4. aşamada sinir sisteminden yayılan endokrin salgıları ile endokrin sistemi dahil tüm hücre ve organlara sıçrar (neuroendocrine); “her tarafım dökülüyor” deriz.
4. Dördüncü aşamada hücreler arası sıvıyı, hücreleri ve daha sonra tüm vücudu asidik-toksik bir yapıya dönüştürerek tıkar ve hastalıkların gelişmesi için uygun bir ortam hazırlar (endotoxic); zaman zaman yaşanana baş ağrıları gibi “belki geçer” diyerek önemsemeyeceğiniz rahatsızlıklar başlar. 
5. Beşinci aşamada rahatsızlanan vücutta hastalık belirtileri ortaya çıkar ve doktora gitmek zorunda kalırız (symptomatic); evde tedavi çok zorlaşmıştır. Migren atakları başlar.
6. Altıncı olan son aşamada ortaya çıkan hastalık artık tedavi edilemez durumda olup, yatarak tedavi başlar, netice alınamazsa, hasta sonunu bekler duruma düşer. (terminal).
 
İlk 3 aşama kolaylıkla tedavi edilebilirken, 4. aşama tedavi edilebilir durumdadır. 5 ve 6. aşamanın tedavisi zordur.
 
Hücrelerimizdeki bio-enerji düzeyi düştükçe gözlerimizdeki ışıltı sönmeye başlar. Hastalığı ilerlemiş insanlara “gözlerinde fer kalmamış” deriz. Bu durumda insanın bio-frekans düzeyi 42 kiloherz’in altına düşer ve gözler donuklaşır. Çünkü tüm organların sinir uçları gelir gözün renkli kısmının arkasında son bulur.
 
Bio-frekans/enerji düzeyimiz 62 kiloherz’in üzerine çıktığı durumlarda birçok hastalık baskılanır. 42 kiloherz seviyesine düşünce hastalıklar belirmeye veya artmaya başlar.

Müh. Dr. Şahin Kesikminare” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.