SİBERNETİK SAĞLIK KONSÜLTASYON MERKEZİ FAALİYET ALANI/SCOPE OF WORK

 

SİBERNETİK TIP SAĞLIK KONSÜLTASYON MERKEZİMİZDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Antalya’da faaliyet gösteren Sibernetik Sağlık  Konsültasyon Merkezimizde verilen hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Sibernetik Tıp, insan vücudunaki haberleşme ağında (sibernet) meydana gelen bozulmalar ve bunun neticesinde bozulan dengeleri (homostatis) tespit ederek  buna göre rahatsızlıklara teşhis koyan ve bozulan haberleşme ağı ile dengeleri rehabilite ederek rahatsızlıkları önlemeye çalışan tıp dalıdır.

Sibernetik tıp aynı zamanda rahatsızlığın özelliğine göre vücuda yerleştirilen implantlarla/cihazlarla/çiplerle, bozulan haberleşme ağını ve dengeyi (homostatis) rehabiilte ederek  rahatsızlıkların etkilerini ortadan kaldırmayı da kendisine konu edinen tıp dalıdır.

Aşağıdaki fotograf ve temsili resimde görüldüğü üzere, geliştirilerek insana adapte edilen makina/cihaz/arayüzler kullanılarak, herhangi bir nedenle bir veya birkaç organını  kısmen veya tamamen kullanamayan kişiler için bu organlarını kısmen veya tamamen kullandırmaya yönelik çalışmalar ve buluşlar da bu tıbbın konusudur.

Sibernetik Sağlık Konsültasyon Merkezimizin faaliyet konusu, sibernetik tıbbın konusu olan sağlık sorunlarınızın çözümüne yardımcı olmaktır.

SİBERNETİK TIP NEDİR?

Kâinat bir büyük sistemdir ve her şey bir üst sistemin alt sistemidir. İnsan da kâinatın bir alt sistemidir; kendisini etkileyen dış çevre ile iç çevrenin etkisinde bir hayat sürer. Beşeri tıbbın bilimsellik düzeyi, fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal sağlığımızı etkileyen iç ve dış çevre şartlarını kontrol altına alıp yönetebilme düzeyi kadardır.

Sibernetik Tıp, Alternatif tıp, Tamamlayıcı Tıp ve Konvansiyonel (batı) tıbbı ve Bütünsel Tıp gibi bir tıp dalıdır. Sibernetik tıp, teşhis ve tedavide geçen zamanı kısaltmayı ve teşhis ve tedavide insan hatalarını alt düzeye düşürebilmek için ortaya çıkmıştır. Sibernetik Tıp cihazlarının çalışma prensibi, hücrelerin bi0-enerji/bio-frekans düzeyine göre sağlık durumlarını belirlemeye dayanır.

Bütünsel Tıp, hastalık yok, hasta insan vardır prensibi ile teşhis ve tedavisinde  insanı fiziksel, ruhsal, duygusal, zihinsel, sosyal yönleri ile bir bütün olarak görürken, Sibernetik tıp, bu yaklaşıma ilaveten insan sağlığını ve insanı etkileyen tüm iç ve dış faktörleri sistem konsepti ile  kontrol altına alarak, program/makine/cihaz/arayüz etkileşimi ile bunları yönetmeyi hedeflemektedir.

Sibernetik tıp çalışmalarının diğer hedefleri arasında bozulan herhangi bir sağlık durumunu, dışarıdan veya vücuda yerleştirilmiş (implanted) cihazlarla normalleştirmek ve bunun da ötesinde insan-makine/cihaz/arayüz etkileşimi ile insan sistemini etkileyen tüm faktörleri kontrol altına alarak sağlığını yönetmektir.  

Sibernetik Tıptaki gelişmelerle, artık günümüzde tıp bilimi, insana etkileyen tüm iç ve dış faktörlerin sebep-sonuç ilişkisini kontrol ederek içeriden/dışarıdan yönetebilmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe yaklaşma derecemiz, tıbbın bilimselliğinin de bir açıdan göstergesi olmaktadır. 

TÜM HASTALIKLAR HÜCRELERİN BİO-FREKANS SEVİYESİNDEKİ BİR BOZULMA İLE BAŞLAR, BİO-FREKANS SEVİYESİNİN NORMALLEŞMESİYLE İYİLEŞİR.

HASTALIK SÜRECİMİZ/ PROGRESSION OF THE DISEASE

All the diseases start at the brain as the mental, spiritual and emotional disturbances and stop at the brain with a due care.. If it can not be stopped in 5 the phase, the sixth phase is terminal, dead of the brain…

The progress devolopes as : psychophysiological, energoinformational, neuroendocrine, endotoxic, symptomatic and terminal. At the first three stages an illness is considered easily curable, at the fourth – curable, at the fifth – hardly curable, at the sixth – incurable.)

Etrafımıza bir elektron gözlükle baktığımızda, insanları havada dalgalanan bir enerji silüeti olarak görürüz. Eşyaları da öyle… Madde olarak gördüğümüz herşeyin aslında bir enerji olduğunu anlamak bu kadar basitleşmiştir. Enerjiyi yönettiğimiz zaman sağlığı da yönetebileceğimiz bu gerçeğe dayanmaktadır.

Tüm hastalıklar insan bio-enerjisindeki bozulma ile hücrede başlar, zamanında uygun teşhis ve tedaviler konularak sağlıklı düzeyine yükseltilemezse,  6 kademe sonunda bio-enerjinin genetik programı etkilemesi (mutasyon) sonucu terminal ile sonuçlanır.

Her türlü hastalığın süreci 6 kademede  gelişir ve biter

 1. Hastalıklar, ilk önce psikolojik durumun (ruhsal, zihinsel, duygusal yapının), vücudumuzda bio-frekans seviyesi diğerlerine göre düşük bulunan hücreleri etkilemesiyle başlar (psychophisical phase). Bu esnada iştahsızlık gibi hafif bozulmalar hissedilir, can sıkıntısı başlar.
2. Bu bölgelerdeki frekans bozulmalarının devam etmesi haline, psikolojik sıkıntı, hücrelerarası bilgi paylaşımı için enerjik bilgiye dönüşür (energoinformational phase); kendimizi halsiz hissederiz.
 4. Enerji halini alan bilgi 4. aşamada sinir sistemi kanalıyla endokrin sistemdeki hücre ve organlara sıçrar (neuroendocrine); her tarafım dökülüyor dersiniz.
 5. aşamada hücreler arası sıvıyı, hücreleri ve daha sonra tüm vücudu asidik-toksik bir yapıya dönüştürerek tıkar ve hastalıkların gelişmesi için uygun bir ortam hazırlar (endotoxic); zaman zaman yaşanana baş ağrıları gibi belki geçer diyerek önemsemeyeceğiniz rahatsızlıklar başlar. 
 5. aşamada rahatsızlanan vücutta hastalık belirtileri ortaya çıkar ve doktora gitmek zorunda kalırsınız (symptomatic); evde tedavi çok zorlaşmıştır. Migren atakları başlar.
 6. aşamada ortaya çıkan hastalık artık tedavi edilemez durumda olup hasta sonunu bekler durumdadır (terminal).
 
İlk 3 aşama kolaylıkla tedavi edilebilirken, 4. aşama tedavi edilebilir durumdadır. 5. aşamanın tedavisi zordur. 6. aşamanın tedavisi neredeyse imkansızdır.

Hastalığı ilerlemiş insanlara gözlerinde fer kalmamış deriz. İşte insanın bio-enerji düzeyi 42 kiloherz’in altına düşmesi durumunda gözlerimiz donuklaşır. Çünkü tüm organların sinir uçları gelir gözün renkli kısmının arkasında son bulur. Hücrelerimizdeki bi0-enerji düştükçe gözlerimizdeki ışıltı bu yüzden sönmeye başlar. Bi0-enerji düzeyimiz 62 kiloherz’in üzerine çıktığı durumlarda kanser dahil tüm hastalıklar baskılanır. 42 kiloherz’de kanser süreci başlar…

SİBERNETİK SAĞLIK KONSÜLTASYON MERKEZİMİZDE SUNULAN HİZMETLER:

TÜM RAHATSIZLIKLARINIZI SİZİ ETKİLEYEN İÇSEL VE DIŞSAL FAKTÖRLERİ SİSTEM BAZINDA DEĞERLENDİRDİĞİMİZ İÇİN SAĞLIK KONUSUNDA VERDİĞİMİZ HİZMETLERDE BİR SINIR BULUNMAMAKTADIR. ÖRNEK OLARAK; OBEZİTE (AYDA 10 KG VEREBİLİRSİNİZ), METEBOLİK SORUNLAR, AĞRI, TANSİYON, ŞEKER, CİLT, İLİŞKİ KURMADA ZORLUK, ENERJİ DÜŞÜKLÜĞÜ, İÇE KAPANIKLIK DAHİL, SOSYAL, FİZİKSEL, DUYGUSAL, ZİHİNSEL SORUN, HASTALIK VE RAHATSIZLIKLARINIZ İÇİN ÇÖZÜM MERKEZİYİZ.

HER TÜRLÜ SAĞLIK SORUNUNUZ İÇİN  BİZE GELEREK HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEDEN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALABİLİRSİNİZ

DNA, HÜCRE, ORGAN, SİSTEM,  ENERJİ HATLARI İLE İÇ  VE DIŞ FAKTÖRLERE DAYALI SAĞLIK KONSÜLTASYONU

Modern tıbbın temel prensibi olan “Hastalık yok, hasta insan vardır” anlayışı ile Merkezimizde insan sağlığı bi0-enerji düzeyinde ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak, DNA, hücre, organ, sistem ve enerji hatları yanında fiziksel, ruhsal, duygusal ve zihinsel bazda ve bunları  etkileyen iç ve dış çevre olarak sistem bazında değerlendirilmektedir.

Genel sağlık durumunun değerlendirilmesinde insanı içten ve dıştan etkileyen tüm faktörler bi0-enerji bazında ölçülerek değerlendirilmektedir. 

  1. Hücre bazında her organın  ve dolaşım, sindirim, boşaltım sistemi gibi tüm sistemlerin bi0-enerji bazında sağlık durumu belirlenerek, gerekiyorsa geç kalmadan uygun bir uzman doktor veya sağlık kurumundan tıbbi destek almanız sağlanmaktadır.  
  2. Genel sağlığınızı yakından etkileyen vücuttaki tüm enerji hatlarınızın sağlık düzeyi belirlenerek, bunların neden olabileceği rahatsızlıklar belirlenmekte,  gerekiyorsa geç kalmadan uygun bir tıbbi destek almanız sağlanmaktadır.

BİO-ENERJİ REHABİLİTASYONU

Genel sağlık düzeyinizin belirlenmesi sonucu gerekiyorsa:

  1. Hücreler arası sıvının asidik/alkali düzeyine göre, sağlıklı bir yapının sürekliliği için destek programları sunulmaktadır.  
  2. Hücre bazında varsa bio-enerji rahatsızlıkları belirlenerek, rehabilite edilmekte veya gerekiyorsa, tam zamanında tıbbi destek almanız sağlanmaktadır. 
  3. Vücuttaki bio-enerji hatlarının ve şakraların varsa bozulan sağlık düzeyi belirlenerek, uygun sağlık kuruluşlarından veya uzman doktorlardan tam zamanında tıbbi destek almanız sağlanmaktadır. 

GEÇ KALMADAN, UYGUN BİR TIBBİ DESTEK İMKANI

Yapılan bio-enerji ölçümlerine dayalı olarak olarak, sibernetik tıbbın dışında vücutta konvansiyonel (hastane) tıbbının veya bunların dışında sağlığın rehabilitasyonu ile ilgili bilinen diğer 185 çeşit yöntemin kullanılması gereken bir durumun belirlenmesi durumunda, tıbbi teşhis ve tedavide geç kalmamanız için sizleri hizmet almanız gereken konunun uzmanı tıp doktorlarımıza veya sağlık kuruluşlarımıza veya diğer uzman sağlık personeli veya kurumlarımıza yönlendirmekteyiz. Verilen Önleyici Sağlık Konsültasyon hizmeti ile tam zamanında Tıbbi teşhis ve tedavi almanız sağlanmaktadır.

SAĞLIKLI YAŞAM REHBERLİĞİ

Sağlığınızla ilgili bilinçlenmenize yardımcı olmak üzere, bio-enerji düzeylerine göre mevcut sağlık düzeyinizi sistem ve organ bazında değerlendiriyor, potansiyel rahatsızlıklarınız konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.  Bunların gerekiyorsa uzman doktor ve hastanelerimizde tedavi edilmek üzere ele alınması ve yönetilmesi konusunda sizlere danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu sürecin başında ve sonrasında Doktorunuzun da görüşleri doğrultusunda size özgü sağlıklı bir yaşam programı hazırlatılarak tedavi süreciniz hızlandırılmaktadır.

Hizmetlerimiz konusunda sizlere daha fazla bilgi sunmaktan mutluluk duyacağız. Lütfen önceden randevu alarak merkezimizi ziyaret ediniz ve hizmetlerimiz hakkında daha yakından bilgi alınız. 

Randevu için Selin Hanım:  (+90) 242 324 79 49  

email: urdr@outlook.com

Adres: Tera City karşısı-İşbir Yatak üstü, “Sağlığa Bütünsel Bakış” Tekelioğlu Cad. Astur Ceylan Sitesi 86/F No 10 kat 5 Muratpaşa Antalya

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.