DÜŞÜK VE YÜKSEK TANSİYONUN 2 PSİKOLOJİK KAYNAĞI/ 2 PSYCHOLOGIC SOURCES OF HIGH BLOOD PRESSURE AND LOW BLOOD PRESSURE.

2 PSYCHOLOGIC REASONS FOR HIGH AND LOW BLOOD PRESSURE

Düşük tansiyonun psikolojik kökeni nedir?

  1. Çocukluk çağının sevgiden yoksun olarak yaşanması bir neden olabileceği gibi, tüm ümitlerin kaybolmuş olması da başka bir nedendir. “Hiç bir şey fayda etmez…Ne yararı olacak ki; Nasıl olsa işe yaramaz” yaklaşımları düşük tansiyonun nedenleri arasındadır.
  2. Yüksek tansiyonun fiziksel nedenleri olabilir. Ama genellikle pek çok hastalık öncelikle psikolojik bir sorundan kaynaklanır. Yüksek tansiyonun fiziksel nedenleri yanında altında yatan psikolojik nedene de bakmak lazımdır.Çoktan beri var olan, çözülmemiş psikolojik sorunlar yüksek tansiyonun psikolojik kaynağıdır.

What is the psychological origin of low and high blood pressure?

  1. The fact that childhood can be experienced as a lack of love can be a reason, and that all hope has been lost is another reason. “Nothing is useful…nor will it be useful, however useless” approaches are among the causes of low blood pressure.
  2. High blood pressure can be physical causes. But generally many diseases are primarily caused by a psychological problem. Physical causes of high blood pressure as well as psychological reasons underlying the need to look at.The psychological problems that have already existed, unsolved, are the psychological source of high blood pressure.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.