ROMATİZMAL AĞRILAR İÇİN YÜRÜME Mİ, KOŞMA MI? AĞIRLIK ÇALIŞMALARINDA AĞIR VE HAFİF ARASINDA BİR FARK VAR MI? MUTLULUK PINARI ENDOCANNABİNOİD HORMONU NASIL YÜKSELTİLİR? ODAKLANMA, ÖĞRENME, DİKKAT DAĞINIKLIĞI, HİPERAKTİVİTEİ ZAMAN VE MEKANSAL SORUNLARA UCUZ VE KEYİFLİ BİR ÇÖZÜM VAR MI?/ RUN OR WALK FOR ROMOTOID ARTHRITIS? LIGH OR HEAVY LIFTING FOR MUSCLE STRENGTHING? IS THERE A PLAYFUL WAY TO SPEED UP INTELLEGENCE, PREVEN ATTENTION DEFICIENCEY AND HYPERACTIVITY; ENDOCANNABINOID HORMON.

tfen aşağıdaki tespitleri uygularken özel durumunuzu dikkate alalım.
ROMATİZMAL AĞRILAR İÇİN YÜRÜME Mİ, KOŞMA MI?
AĞIRLIK ÇALIŞMALARINDA AĞIR VE HAFİF ARASINDA BİR FARK VAR MI?
MUTLULUK PINARI ENDOCANNABİNOİD HORMONU NASIL YÜKSELTİLİR?
ODAKLANMA, ÖĞRENME ZAMAN VE MEKANSAL SORUNLARA UCUZ VE KEYİFLİ BİR ÇÖZÜM VAR MI?
images.jpgimages (1)
1.Koşmak mı, yürümek mi? diz ağrısını arttırır?
İngiltere’de yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki; özel durumunuzu dikkate alarak, koşmak dizlerdeki yataklara daha fazla kan akışını sağladığı için yürümekten daha fazla diz sağlığına iyi gelmektedir. Yürürken dize gelen ağırlıkların süresi ve şiddeti artarken, koşarken bu süre kısaldığından belli zamana düşen şiddet de düşmektedir.
2. Koşmak mı, yürümek mi daha fazla mutluluk yaratır?
İngiltere’de yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki; koştuğumuz zaman beyindeki endocannabinoid sistemi devreye girmekte ve ürettiği endocannabinoid isimli mutluluk hormonu kanda yükselerek yürümekten daha fazla mutluluk sağlamaktadır.
3. Ağırlık kaldırma egzersizlerinde ağırlığın derecesi kasların geliştirilmesinde fark yaratır mı?
İngiltere’de yapılan bilimsel çalışmalarda ağır veya daha hafif yüklerle çalışmanın kas geliştirilmesinde bir fark yaratmadığı gösterilmiştir. Ancak; daha ağır yüklerle yapılan çalışmalarda daha kısa zamanda netice alınmaktadır.
4. Odaklanma, öğrenme zorluğu, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, unutkanlık ve mekan/zaman kaynaklı sorunlar için en uygun yöntem nedir?
İngiltere’de yapılan bilimsel çalışmalar sonucu, dansın, özellikle bilişsel, mekansal ve ritimsel özellikleri olan latin dansları gibi dansların tüm yukarıda sayılan sorunlara değişik yüzdelerle iyi geldiği gösterilmiştir. Bu dans egzersizleri ile 3 aylık bir süre sonunda bilişsel kabiliyetin %30 civarında arttığı tespit edilmiştir.

Please consider your special case when applying the following findings.

WALKING OR RUNNING FOR RHEUMATIC PAIN?

IS THERE A DIFFERENCE BETWEEN HEAVY AND LIGHT WEIGHT TRAINING?

HOW TO INCREASE THE HAPPINESS SPRING ENDOCANNABINOID HORMONE?

IS THERE A CHEAP AND ENJOYABLE SOLUTION TO FOCUS, LEARNING TIME AND SPATIAL PROBLEMS?

1.Run or walk? increases knee pain?

Scientific research in the UK has shown that, taking into account your specific condition, running is better for knee health than walking because it provides more blood flow to the knees. While the length and intensity of the weights from the knee while walking increases, the intensity of the running time decreases because of the shortening of this time.

2. Running or walking creates more happiness?
In England, scientific studies have shown that when we are running, the endocannabinoid system in the brain is activated and the endocannabinoid hormone produced by the body provides more happiness than walking.

3. Does the degree of weight in weight lifting exercises make a difference in muscle development?
Studies in the UK have shown that working with heavier or lighter loads does not make a difference in muscle development. However, the results of the studies done with heavier loads are taken in less time.

4. What is the best method for focusing, learning difficulties, distractions, hyperactivity, forgetfulness and space/time-related problems?
As a result of scientific studies conducted in England, Dance has been shown to be good for all the above-mentioned problems, especially in Latin dances with cognitive, spatial and rhythmic features. It has been determined that cognitive ability increases by around 30% at the end of 3 months with these dance exercises.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.