KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE ETKİLERİ -CHRONIC KIDNEY DISEASE AND EFFECTED ORGANS

BÖBREK YETMEZLİĞİ BAŞKA ORGANLARI DA ETKİLEMEKTEDİR.

Böbrek sağlığına çok dikkat edelim. Böbrek yetmezliğinden etkilenmeyen organ yoktur! Sistem ve bulgulara dayalı aşağıdaki tablo bunu gayet açık göstermektedir.

Sıvı -Elektrolit Bozukluklar: Hipovolemi, hipervolemi, hipernatremi, hiponatremi, hipokalsemi, hiperpotasemi, hipopotasemi, hiperfosfatemi, metabolik asidoz, hipermagnezemi

Sinir Sistemi: Stupor, koma, konuºma bozukluklar˝, uyku bozukluklar˝, demans, konvulsiyon, polinöropati, başağrısı sersemlik, irritabilite, kramp, konsantrasyon bozukluklar˝, yorgunluk, meningism, huzursuz bacak (restless
leg) sendromu, tik, tremor, myoklonus, ter fonksiyonlar˝nda bozulma, ruhsal bozukluklar

Gastrointestinal Sistem: Hıçkırık, parotit, gastrit, iştahsızlık, stomatit, pankreatit, üser, bulantı, kusma, gastrointestinal kanama, kronik hepatit, motilite bozukluklar˝, özafajit
(kandida, herpes), intestinal obstruksiyon, perforasyon, asit

Hematoloji: Normokrom normositer anemi, eritrosit frajilitesinde artma, kanama, lenfopeni, infeksiyonlara yatkınlık, immün hastalıkların yatışması, kanser, mikrositik anemi (aliminyuma bağlı), algılamaya cevapta azalma, tüberkülin gibi tanısal testlerde bozulma

Kardiyovasküler Sistem: Perikardit, ödem, hipertansiyon, kardiyomyopati, hızlanmış atheroskleroz, aritmi, kapak hastalığı

Pulmoner Sistem: Plevral sıvı, üremik akciğer, pulmoner ödem

Cilt: Kaşını, gecikmiş yara iyileşmesi, solukluk, tırnak atrofisi, hiperpigmentasyon, üremik döküntü, ülserasyon, nekroz

Metabolik-Endokrin Sistem: Glukoz intoleransı, hiperlipidemi, hiperparatiroidi, büuüme geriliði, hipogonadizm, impotans, libido azalması, hiperürisemi, malnutrisyon, hiperprolaktinemi

Kemik: üremik kemik hastalığı, hiperparatiroidi, amiloidoz (beta2-mikroglobülin), D vitamini metabolizması bozuklukları, artrit

Diger: Susuzluk, kilo kaybı, hipotermi, üremik ağız kokusu, miyopati, yumuşak doku kalsifikasyonu, akkiz renal kistik hastalığı, karpal tünel sendromu, noktüri

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.