SİBERNETİK TIP MÜHENDİSLİĞİ

TEKNOLOJİ VE TIP ETKİLEŞİMİ

Beşeri tıbbın bilimsellik düzeyi, fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal sağlığımızı etkileyen iç ve dış çevre şartlarını kontrol altına alıp yönetebilme düzeyi ile yakından ilgilidir. Bu hedefe yönelik olarak, insan kaynaklı hataları en alt düzeye indirmeyi de amaçlayan, bilgisayar programları eşliğinde, insan-makina/cihaz desteğinde tıp ve mühendislik disiplinlerinin ortak paydasında yeni açılımlar yaşanmaktadır.  

Tüm hastalıklar; içsel ve dışsal faktörler altında; ruhsal, zihinsel, duygusal ve fiziksel odaklar arası iletişim frekanslarındaki bozulmanın neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu alandaki çalışmaların amacı:

  1. Sistemi içten ve dıştan etkilemek suretiyle, hücreler arası haberleşme/iletişim ağında kesintilere neden olan paraziter frekans odaklarını tespit ederek ortadan kaldırmak ve
  2. Bu odakların etkilediği bölgeler başta olmak üzere, tüm bio-sistemde/vücutta, sağlıklı haberleşme frekanslarını hücresel bazda yeniden düzenlemek olarak özetlenebilir. 

Hücresel Sağlık, Her türlü Sağlığın Güvencesidir;

Vücudumuz iç ve dış çevresindeki haberleşme ağının etkisinde bir denge arar. Bu dengenin enerji düzeyi aslında sağlığımızın da bir göstergesi niteliğindedir.

İç çevremiz olarak,  insan vücudundaki her hücrenin bir özgün iletişim frekansı/enerjisi/kodu vardır. Hücreler  birbirlerini bu özgün frekansla/kodla tanırlar. Bir hücre bir yandan ait olduğu organla, diğer yandan bütün vücutla sürekli iletişim içindedir.

Vücut içinden veya dışından sistemi etkileyen bir faktör vücutta bir rahatsızlık yaratır (physchsical/psychophisical disturbance). Çeşitli faktörlerle hücre iletişim frekansındaki/kodundaki bozulma ile hücre giderek “kör ve sağır”! hale gelerek ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma düşer ve hastalık süreci başlar. Bu rahatsızlıktan dolayı baskı veya stres altında kalan hücrelerin enformasyaon/iletişim frekansları/kodları normal frekans düzeylerinden sapar. Bu rahatsızlık beynin enformatik ağlarında her an izlenir ve gerek hissedilen duygularla istemli ve gerekse vücudun geliştirdiği refleksle  istemsiz olarak iletişimin normal hale gelmesi için gerekli tedbirler alınmaya çalışılır. Bio-iletişimde ortaya çıkacak bir bozulma ile hastalık sürecinin de ilk adımı atılmış olur.

Bozulan hücresel sağlık; doku sağlığını, doku sağlığı, organ sağlığını, o da bütün vucut sağlığını etkilemeye başlar. Vücut her kademede bu rahatsızlıkla kendi imkanlarıyla başedemediği zaman doktora gitmek mecburiyetinde kalırız.

Bir organın sağlığı, o organa ait hücrelerin enerji düzeyine göre değişmektedir. Hücrelerin sağlıklı enerji düzeyi, aslında sağlık düzeyimizin de bir göstergesidir.

Sağlıklı organların enerji düzeyleri esas alınarak yapılan hücre enerji düzeyindeki değişikliklerin izlenmesi, bu değişiklikleri olumlu yönde etkileyerek, hastalıklar ortaya çıkmadan önce alınacak tedbirlerin önemini de arttırmıştır.

SİBERNETİK TIP MÜHENDİSLİĞİ

Birçok faktör yanında yukarıda açıklanan insan sağlığını ilgilendiren konu ve süreçler de dikkate alındığında, önleyici sağlık hizmetleri başta olmak üzere, sağlığın temini ve devamlılığı konularda daha teknik neticeler elde etmek üzere tıp ve mühendisliğin birleşmesi kaçınılmaz olarak gerçekleşmiş ve Sibernetik Tıp Mühendisliğini disiplini ortaya çıkmıştır.

Sibernetik Tıp Mühendisliği, enerji merkezli organik fonksiyonların, kontrol ve yönetilmek üzere mühendislik bilim ve teknolojileri ile entegrasyonu sonucu ortaya çıkmıştır.

Bu uygulamalar ile, vücut haberleşme/iletişim ağında tıkanan kanallar bio-enerji regülasyonları ile düzenlenebilmekte ve/veya hasarlı hücreler uygun implantlarla, robotik uygulamalarla ve/veya radyo haberleşme teknolojileri ile bye-pass edilerek ve gerekiyorsa tıp doktorlarının invasiv müdahaleleri eşliğinde, sağlıklı hücrelere ulaşılmak suretiyle, fonksiyoneliğini yitirmiş organlar işler hale getirilebilmektedir. Bu entegre çalışma alanı genel olarak sibernetik tıp mühendisliği alanına girmektedir.

Sibernetik Tıp Mühendisliğinin bir diğer alanı, bir rahatsızlıktan dolayı ortaya çıkan hücre enerjilerindeki değişikliği izlemek ve değerlendirmek üzere uygun teknolojiler üzerinde çalışır.  Hücresel enerji değişikliğin nedenlerini, sağlıksız hücrelerin enerji düzeylerini ve bunları bozan etmenlerin enerjilerini değerlendirerek tespit etmeye çalışır. Bu tespit, hastaların geç kalmadan sağlık düzeylerini değerlendirmede ve ciddi bir durumun ortaya çıkmasından önce uzman sağlık kuruluşlarına veya uzman hekimlere yönlendirilmesinde önemli bir insan-makina-cihaz-bilgi işlem arayüzünde teknik çalışmadır.

Sistem yaklaşımı: Kâinat bir büyük sistemdir ve her şey bir üst sistemin alt sistemidir. İnsan da kainatın bir alt sistemidir; kendisini etkileyen dış çevre ile iç çevrenin etkisinde, bunlarla iletişim içereisinde etki-tepki sonucu ortaya çıkan dengeye (homostatis) dayalı  bir hayat sürer.

Sibernetik Tıp Mühendisliği; modern tıbbın gelişen yorumunda olduğu gibi, teşhis ve tedavide vücudun bir bütün olduğunu ve bu bütünlüğün iç ve dış faktörlerden etkilenen bir sistem konsepti içinde çalıştığını, vücudun bir bütün olarak sistem bazında sorunları belirlenip ortadan kaldırılmadıkça sağlıklı bir teşhis ve tedavi yapılamayacağını öngörür. Bununla birlikte: 

  1. Sibernetik Tıp Mühendisliğindeki gelişmelerle, artık günümüzde tıp bilimi, insan sağlığının evrendeki değişimlerden etkilendiğini dikkate alarak tibbi değerlendirmelerde evrensel, çevresel ve kişisel bilgiler dikkate alınmaktadır. 
  2. Tıp doktorluğu hem bir san’at hem bir bilimdir. Sibernetik Tıp Mühendisliği, Tıp doktorluğunun san’at ve bilim yanlarını yükseltecek şekilde, insan hatalarını en alt düzeye indirmek için mühendisliğin çeşitli dallarından ileri teknoloji mekanik, elektrik, elektronik gibi imkan ve kabiliyetler, robotlar, cihaz ve bilgi işlem teknolojilerinden yararlanma düzeyimizi yükseltmesi açısından önem arz etmektedir.   

 


YASAL BİLDİRİM: BU SİTEDEN YARARLANMADAN ÖNCE SİTEMİZDEKİ YASAL BİLDİRİMİ LÜTFEN OKUYUNUZ…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.