ENTEGRE TIP NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR, THE IMPORTANCE OF INTEGRETED MEDICINE

Entegre Tıp: Beden, Duygu, Ruh, Zeka bütününde doğu ve batı tıplarının birlikte değerlendirildiği uzmanlık dalıdır.

Integrative Medicine: In short, It Integrates evidence-based complementary therapies and/or alternative treatments with initial science-based evidence  into clinical care to help people achieve and maintain optimal health and well-being.

ENTEGRE TIP/BÜTÜNSEL TIP (ENTEGRATED MEDICINE/HOLISTIC MEDICINE)

Kimi tedavi ettiğimizi biliyor muyuz?

İnsan sadece organik bir varlık değildir; nasıl yaşıyorsa (beden), neleri hissediyorsa (duygu), nelere değer veriyorsa (ruh), nasıl düşünüyorsa (zeka) ve de geçmiş ve geleceğe yönelik bağları, umutları ve endişeleri ile yoğrulmuş yarı enerji, yarı madde bir varlıktır.

Ulvidir; “Yaratılanıı hoş görür Yaratan’dan ötürü” . İşçi, işveren, memur, çiftçi, zengin, yoksul, şehirli,  köylü,işsiz güçsüz, sahipli, sahipsiz  farketmez. Yolculuğunun amacı;  yeteneğine göre kainatta bir hoş seda bırakarak Yaradan’a kavuşmaktır.Her kim olursa olsun, bu yolculukta  biz onunla  bir bütünüz… Bir o bizi taşıyacak, bir biz onu taşıyacağız…

Bu yaratılış amacımıza uygun ulvi yolculukta rahatsızlanan insanların teşhis ve tedavilerini, onları bir organik madde gibi görmekten öte, Entegre Tıp Anlayışı ile insan gibi görerek yapan tüm doktorlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.