SEREBRAL PALSİ-BEYİN FELCİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ? BEYİN FELCİ TEDAVİSİNDE YENİ YÖNTEM NEDİR? CAN CEREBRAL PULSY BE TREATED? WHAT IS THE NEW WAY TO TREAT CEREBRAL PULSY?

ABD Ulusal Sağlık Kurumu Çin’de spastik çocuklarla ilgili cerebral pulsy- serebral palsi-Beyin Felci tedavisinin nasıl yapıldığını ve sonuçlarını araştırarak yayınlamıştır.

Çalışma Çinde bulunan çeşitli tedavi merkezlerinde tedavi gören 3286 çocuktan Rastgele Kontrollü Seçim ile belirlenen 35 çocuk üzerinde Meta Analiz olark yapılmıştır. Bu çocuklar hem Batıda uygulanan Konvansiyonel Tedaviyi hem de Geleneksel Çin Tıbbı tedavisini birlikte almışlardır.

İncelemeye alınan tedavilerin kapsamı; fiziksel, mesleki, konuşma terapi,hiperbarik oksijen tedavisi, beyin sinirlerini besleme tedavisini ayrı ayrı içerdiği gibi, bunların karmasını da içermiştir.

Metadolojik kalitesi arzulanan düzeyde yakalanamasa da, Meta Analiz sonuçlarına göre:

  1. Geleneksel Batı Tıbbı tedavisi ile birlikte yapılan akapunktur tedavisi, sadece Batı Tıbbı tedavisi ile yapılan tedaviye göre hastanın günlük yaşamındaki hareketlerinin iyileştirilmesinde %95 güven aralığında daha etkili olmuştur.
  2. Akapunktur tedavisinin yanında tuina masaj tedavisinin uygulanması veya bitkisel tedavi ile birlikte Geleneksel Batı Tıbbı uygulaması (Conventional Medicine) sadece Geleneksel Batı Tıbbı uygulamasına göre zihinsel ve fiziksel açıdan daha kamsamlı ve önemli gelişmeler olarak tespit edilmiştir. Bu gelişmeler bağımsız hareket edebilme ve konuşabilme kabiliyetlerini de içermiştir.
  3. Radix Astragali enjeksiyonu ve Geleneksel Batı Tıbbının birlikte kullanılması, sadece Batı Tıbbının kullanılmasına göre,  Motor fonksiyonlarında daha iyi bir sonuç alındığını ve sosyal davranışlarda daha iyi netice alındığını göstermiştir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.