KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALAR İÇİN ÖNEMLİ BİR GIDA TAKVİYESİ: KETOSTERİL VEYA MUADİLİ DESTEKLER

KETOSTERİL OR EQUALENT SUPPORTS ARE VERY USEFULL FOR CHRONIC KIDNEY PATIENTS

ABD Sağlık Bakanlığı Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların, doktor kontrolünde olmak kaydıyla, ketosteril veya muadili non-essential protein kaynaklarını ihtiva eden drajeleri kullanmaları kronik böbrek yetmezliğini olumlu olarak etkilemektedir. Diğer taraftan, idrarlarına protein kaçağı olan diabet hastalarının diabetin tedavisini önemsemeleri gerekmektedir. Protein kaçağının önemli bir nedeni diabet hastalığıdır.

Konu ile ilgili ABD’de yapılan bilimsel çalımaya ilişkin ABD Sağlık Bakanlığı yayını için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

In patients with chronic renal failure, the use of drags containing ketosteril or its equivalent non-essential protein sources, under the supervision of a doctor, positively affects chronic renal failure. On the other hand, diabetes patients who have a protein leak in their urine should care about the treatment of diabetes. A major cause of Protein leakage is diabetes.

You can click on the link below for the U.S. Department of Health Publication on the scientific study conducted in the United States.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5419544/

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.