MİKROELEKTRİKLE BESLENME, OBEZİTEYE ÇARE OLABİLİR Mİ? CAN NUTRITIONAL MICROELECTRIC PREVENT OBESITY?

thththt

MİKROELEKTRİKLE BESLENME, OBEZİTEYE ÇARE OLABİLİR Mİ?
CAN NUTRITIONAL SUPPORT BY MICROELECTRIC PREVENT OBESITY?
Hücrede üretilen temel enerji birimi ATP’dir. Kullandıkğımız enerji yani ATP, temel olarak karbonhidrat ve oksijen olduğunda üretilir. Vücütta çok düşük düzeyde karbonhidrat, yağ veya protein olduğu durumlarda enerji düzeyimizi nasıl yükseltebiliriz? Bu durumda mikro akımlar kullanılarak hücrede üretilen enerji düzeyini yani ATP miktarını % 500 arttırabilirsiniz. Böylece gıda yerine kısmen mikroelektrik alarak ihtiyaç duyacağımız enerjiyi elde edebiliriz. Böylece vücutta aşırı enerji alımı sonucu birikecek yağlardan ve enerji kullanımı sonucu vücutta biriken küllerden! kısmen kurtulabiliriz. Vücudumuz bu yüklerden kurtulurken aynı zamanda kilo sorunlarına köklü bir çözüm geliştirebiliriz.
Eskiden enerjiyi karbon (kömür, petrol, odun gibi) ve oksijen kullanarak elde ederken bugün elektrik enerjisi ile elde edebiliyoruz. Başlangıçta elektriği sadece aydınlatmada kullanırken bügün ilk günkü kullanımından çok farklı alanlarda kullanabiliyoruz. Buradan hareketle, Enerji ihtiyacımız yanında giderek vitamin, mineral madde ve diğer tüm ihtiyaçlarımızı da dışarıdan elektrik ve/veya ışık veya başkaca enerji kaynakları kullanarak karşılayabileceğiz. Bunun yapılabilirliği teorik olarak bugün mümkün; atom veya moloküllerin yapısını çeşitli enerjilerle kontrol ederek yönetmek yeterli görünmektedir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.