KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARI İÇİN YENİ BİR İLAÇ/ A NEW DRUG FOR CHRONIC KIDNEY PATIENTS

KREMIZIN/AST 120 ADLI İLAÇ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ BAŞLANGICINDA DİYALİZ SAFHASINI GECİKTİRMEKTEDİR/KREMIZIN/AST 120 DRUG IS GOOD FOR POSTPONING THE DYALISIS IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.

Kronik böbrek yetmezliği başlangıç safhalarında AST 120 (Kremezin) isimli ilaç Japonya ve Güney Kore’de diyaliz safhasını geciktirmede etkili reçeteli bir ilaç olarak eczanelerde satılmaktadır. İndoxyl Sulphat böbrekte tıkanıklık yaratan atıkların sebebi olarak bilinmektedir. Kremizin, İndoxyl sulphat oluşumunu önleyici etkisi nedeniyle kullanılmaktadır. ABD’de de konu ile ilgili bilimsel çalışmalar sonucu Kremezin’ nin bu konuda etkinliği tespit edilmiştir.

Otomatik alternatif metin yok.
Otomatik alternatif metin yok.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.