KANDA KALSİYUM SEVİYESİ VE BÖBREK YETMEZLİĞİ- CALCIUM LEVEL AND CHRONIC KIDNEY DISEASE

 

Kronik böbrek rahatsızlıklarında, normal kalsiyum alımları (günlük 1000 mg) üzerinde böbreğin herhangibir etkisinin bulunmadığı görülmüştür. Başka bir ifade ile, böbreğin rahatsız olması vücuttaki kalsiyum seviyesi etkilenmemektedir. Başka bir ifade ile; yüksek düzeyde kalsiyum alınırsa kanda kalsiyum seviyesi yükselirken, düşük kalsiyum alımları ise kanda kalsiyum seviyesini düşürür. Böbreğin bunda bir etkisi görülmemektedir.
Düşük kalsiyum seviyeleri kemik erimesine neden olurken, yüksek kalsiyum seviyeleri ise damarlarda kireçlenmelere neden olur.
Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5442193/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.