HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMUNDA 5HTP DEĞERİNİN İZLENMESİ – IRRITABLE BOWEL SYNDROM AND MONITORING OF 5HTP

Reklamlar

HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMUNDA 5HTP DEĞERİNİN İZLENMESİ – IRRITABLE BOWEL SYNDROM AND MONITORING OF 5HTP

Henüz tamamiyle bilimsel bir tespit yapılmamış olmasına rağmen, 5-hydroxytryptamine (5-HT) salınımındaki değişikliklerin ve 5 HTP’nin 5 HT reseptörleri ile olan etkileşiminin huzursuz bağırsak sendromu ve diğer bağırsak rahatsızlıklarının değerlendirilmesinde yakından izlenmesi gerektiğini göstermektedir.

Although not truely prooved,  evidence has implicated alterations in 5-hydroxytryptamine (5-HT) release, and the   interaction of 5-HT with specific 5-HT receptor subtypes, in the altered gut function of patients with irritable bowel syndrome (IBS) and other functional bowel diseases.