BİZ TAMAMEN KİMİZ VEYA NEYİZ? -WHO ARE WE ALL OR WHAT ARE WE ALL?

thththtBİZ TAMAMEN KİMİZ VEYA NEYİZ? -WHO ARE WE ALL OR WHAT ARE WE ALL?

Herşey atomlardan yapılmıştır. Atomlar sürekli titreşim halindedir ve nesneler atomlarının titreşim hızlarına (frekanslarına) göre katı, sıvı veya gaz halinde bulunurlar. Ses ve düşüncelerimiz de titreşim halindedir.

Hayatta görebildiğimiz her şey, düşüncelerimizin frekansına uygun oldulları için nesnel olarak görünürler.

Everything is made up of atoms. These atoms are in a constant state of motion, and depending on the speed of these atoms, things are appear as a solid, liquid, or gas. Sound is also a vibration and so are thoughts. Everything that manifests itself in our life is there because it matches the vibration from our thoughts

Hayatta her şey titreşimdir; sestir…

Everything in Life is Vibration” – Albert Einstein

Atomların %99.9’u boşluktur. İçimizdeki boşluk alınsa tüm insanlık bir küp şeker kadar yer kaplar-

All the humanity in the world fit in a volume of sugar cube when all the space in our atoms removed.

Hepimiz belli frekansta titreşen varlıklarız. Hiç birimiz başıboş değiliz.

We are all vibrational beings; none of us is idle.

Biz her özel olarak yansıttığımız ses frekanslarının ortaya koyduğu muhteşem bir müzik eseriyiz.

We actually are a special patterns of sound vibrations which reflects a special piece of music;  namely, the sound of crystallized molecules.

Cristaller, bitkiler ve insanlar görünür hale gelen moloküler kristallerin çıkardığı müzik eserleridir.

Crystals, plants, and human beings are music that has taken on visible form.

Bütün hastalıklar akordumuz bozulduğu zaman ortaya çıkar.

All the diseases appears when we are out of tune.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.