KANSERİ YENMEK İÇİN KAROTENOİD GIDALAR- ANTICANCER CAROTENOID FOODS

Kanser serbest radikallerin normal hücrelerin DNA yapısını bozması neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Karotenoid içeren gıdalar hücrelerin serbest radikaller tarafından oksitlenmesini önleyerek kansere mani olmaktadır.

En önemli karotenoid içeren gıdalar:

SARI, TURUNCU VE KIRMIZI RENK PİGMENTLERİNİ TAŞIYAN GIDALARDIR.

karotenoidler yağda eridiklerinden bunların yağda hafif soldurularak yenmesi önemlidir. Kansere karşı etkili olabilmeleri için bazik bir vücuda sahip olmak gerekmektedir. Bazik vücut için tuz ve potasyum alım miktarı önemlidir.

(devam edecek)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.