KAİNATIN YARATILIŞ AYETLERİ/THE VERSUS ABOUT THE CREATION OF THE UNIVERSE

KAİNATIN YARATILIŞI İLE İLGİLİ KUR’AN AYETLERİ

Bakara

2/22       O, yeri sizin için döşek, göğü de çardak yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah’a ortaklar koşmayın. O, sizin için arzı rahat yaşanılacak bir yer, atmosferi de gökyüzünden gelebilecek zararlara karşı koruyucu bir süzgeç olarak yarattı. Atmosferden indirdiği su ile yeryüzüne hayat verdi. Bütün bunlar aşikâr iken o’na artık başka ilahlar edinerek eş koşmayın.

 

 

                Allah yeryüzünü insanların yaşaması için gerekli her türlü şeyle donattı. Gökyüzünden gelecek tehlikelere karşı da atmosferin bazı tabakalarını süzgeç görevi yapacak şekilde yarattı.

Yağmurun yağması ve bitkisel hayatın var olması onun iradesiyledir.

               

Bakara

2/29       Yerde ne varsa sizin için yaratan sonra da gökleri yedi gök halinde tasarlayıp yaratan o’dur, o her şeyi bilir.

 

 

                her şeyi ezelden hakkıyla bilen Allah’ın bir şeyi yaratması için zaman, mekan, kaynak, ilim, teknoloji, tasarı gibi dünyevi şeylere ihtiyacı yoktur.  Ayet içerisindeki “sonra ”ve “yedi” kelimelerin Arapçadaki değişik anlamları da dikkate alınarak,  ayetin ruhu: 

 

“yeryüzününüm ve  yeryüzünü kubbeler halinde  kat kat kaplayan atmosferi ve üstündeki semaları sizin için  (düşünüp “ol” ) iradesiyle tanzim edip yaratan o’dur. O her şeyi bilir”

 

Şeklinde anlaşılabilir.(bakınız www.kuran.gen.tr bakra 29 ayet açıklaması ve bakara ayet 117)

 

2-insanlar için yaratılan kâinat,  yeryüzünü saran,  kat kat atmosfer ve semalardan oluşmaktadır. Allah her şeyi ezelden bilir, bir şeyi yaratmak isterse iradesiyle yaratır. Zamana, kaynağa, mekana ve tasarıma ihtiyacı yoktur.      Arz Allah tarafından yaratılmıştır. Atmosfer de,  gökten gelen zararlı ışınlar gibi çeşitli zararlı etkenlere karşı, koruyucu bir tabaka olarak yaratılmıştır. Atmosfer dünyaya su vererek hayatı başlatmıştır.

 

Bakara

2/117     O, göklerin ve yeri yoktan yaratandır. İrade ettiği her şey “ol”dediği anda oluverir.    O her şeyi yaratma ilminin sahibi ve hâkimi olarak, kainatı “ol” iradesiyle hemen yaratandır. Gerçekleştirmeyi irade buyurduğu her şey o anda olur.

                Yaratan, yaratma açısından kavram, tasarım, bilim,  sanat, mühendislik, zaman, mekan, imkan, maliyet, mükemmellik gibi bir şeyi tasarlayıp yapmakla ilgili dünyevi kavramların ötesinde bir güce sahiptir. Sonuç: fizik ötesinde bir şey dilendiği anda gerçekleşebilmektedir.

 

Bakara

2/164     Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.

                Muhakkak ki; göklerin ve yerin yaratılmasında,,  insanlığa hizmet için gemileri yüzdüren suyun kaldırma gücünde, Allah’ın emriyle yağarak ölmüş toprağı dirilten yağmurda, yeryüzünde yarattığı canlıların çeşitliliğinde, rüzgarları ve emre amade bulutları yönlendirmesinde düşünenler için aradıkları deliller mevcuttur.

                Kainat yanında,  yeryüzündeki gece gündüz, suyun kaldırma gücü, yağmur, bulut, rüzgar, her çeşit canlı bir hikmete dayalı olarak Allah tarafından yaratılmıştır.

 

Al-i İmran

3/190     Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde düşünce sahipleri için ibretler vardır.                Semaların ve yerin yaratılışı gibi, gece ile gündüzün birbiri ardına gelişinde de bir anlam yüklüdür.

                Kâinat düzeyde semaların ve yerin yaratılışında olduğu gibi, gezegen düzeyinde gece ile gündüzün birbirini takip etmesi de hassas bir iradenin sonucu olarak bir amaca yöneliktir.

 

Al-i İmran

3/191     … (insanlar) göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “rabbimiz bunu boşa yaratmadın, seni her türlü eksikliklerden uzak tutarız.

…           Her türlü eksiklikten uzak Allah’ın gökleri ve yeri yaratış şekline bir bakınız. Bunun boş yere bir yaratılış olmadığını anlayacaksınız.

                Gök ve yer Allah tarafından mükemmel bir şekilde bir amaç için yaratılmıştır

 

Maide

5/143     O, (hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır: (erkek ve dişi olarak) koyundan iki, keçiden de iki. Ey Muhammed! De ki: “Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Eğer doğru söyleyenler iseniz bana bilerek haber verin.”         O, hayvanları dişili erkekli yaratandır. Ey Muhammet de ki; “Allah dişi ve erkek hayvanların yenmesini katiyen yasaklamamıştır. Bu konuda yalan söylemeyin.

                Allah dişi ve erkek hayvanları insanların yemesi ve yararlanması için yaratmıştır.

 

En’am

6/1          Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyle iken inkar edenler başka şeyleri rablerine denk tutuyorlar. Hamt semayı ve yeri, görüneni ve görünmeyeni yaratan Allah’a mahsustur. Hal böyle iken inkârcılar başka şeyleri rablerine eş koşuyorlar.

                Kainat ı ve gözle görünen ve karadelikler, ruhlar, melekler gibi gözle görünmeyen mevcudatı yaratan Allah’tır.

 

En’am

6/14       De ki: “göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah’tan başkasını mı dost edineceğim.” de ki: “bana, (Allah’a) teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma (denildi).” De ki; kâinatı yaratan, rızk verdiği halde rızka ihtiyacı olmayan Allah’tan başka dosta ihtiyacım yoktur. Allah’a teslim olanların ilki olmam emredildi ve Allah’a ortak koşanlardan olmamam istendi.

Kâinatı Allah yarattı. Allah rızkları veren, rızk peşinde olmayan, ortağı bulunmayan tek Allah’tır.

 

Enam

6/79       Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.”               

  1. Ben inanan biri olarak kalbimi yeri ve 7 kat göğü yaratan Allah’a döndürdüm. Allah’a da ortak koşmuyorum.

                Arz ve 7 kat gök Allah tarafından yaratılmıştır.

 

Enam

6/97       O, sayelerinde, kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık.            O, karanlıklarda yolunuzu bulasınız diye yıldızları yarattı. Anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık.

                Allah yıldızları yarattığı gibi her şeyi bir sebeple yaratmıştır.

 

Enam

6/101     Göklerin ve yerin örneksiz yaratıcısı o’dur. Eşi olması mümkün değilken o’nun çocuğu nasıl düşünülebilir. O, her şeyi yaratmıştır ve herşeyi bilendir.

                O, 7 göklerin ve yerin yoktan var edenidir. Eşi olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir. O, her şeyi yaratan ve bilendir.

                Allah kainatı yoktan yaratmıştır. Eşi ve çocukları yoktur. Mevcudatın tamamı onun tarafından yaratılmıştır ve o her şeyi bilir.

 

Enam

6/102     İşte sizin rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise o’na kulluk edin. O her şeye vekildir.                Her şeyin yaratıcısı olan Allah sizin tek rabbinizdir. O’na hamd ile şükredin. O’na güvenerek, o’nu her şeye vekil edin.

                Allah her şeyin yaratıcısı olan Allah tektir. Şükredecek başka ilah yoktur.

 

Enam
6/141     O, çardaklı, çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı biçimde yaratandır.       Allah her cins ve türden sebze ve meyveleri ve diğer ürünleri yaratandır. Bu sebze ve meyveler size helaldir. Hasat günü israf etmeden fakirlerin hakkını da verin.

                Allah her cins ve türden bitkisel ürünü yaratandır.

 

Araf

7/10       Şanım hakkı için sizi arzda yerleştirdik ve sizin için onda birçok geçimlikler yaptık, siz pek az şükrediyorsunuz

  1. Şanım hakkı için, sizi dünyaya yerleştirdik ve size orada geçim kaynakları yarattık. Neredeyse hiç şükretmiyorsunuz…

                . İnsanlar dünyaya yerleştirilerek orada kendilerine rızk kapıları da açılmıştır..

 

Araf

7/32       De ki: «Allah’ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram kılmış?» de ki: «bunlar, bu dünya hayatında inananlar içindir, kıyamet gününde de yalnız onlara mahsustur». İşte böylece biz ayetleri bilen bir topluluğa uzun uzun açıklıyoruz.

                De ki; “Allah topraktan çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızkları neden haram etsin?” De ki “ bunlar bu dünyada inanlar için, kıyamette de sadece onlar içindir.” İşte biz bu şekilde ayetlerimizi bilen bir topluluğa uzun uzun ve açıkça açıklıyoruz.

                Allah ziynet yapılacak şeyleri ve temiz rızkları inanan insanlar için yaratmıştır; kıyamette  de özellikle bunlar içindir. Kıyamette ziynet eşyası ve rızıklanma vardır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.