VİTAMİN D HER DERDE ÇARE Mİ? IS VITAMIN D CURE-ALL AND ELIXIR OF LIFE

Reklamlar

ABD'de yapılan yeni bilimsel araştırmalar,  günde 7000-10.000 IU arasında D vitamini almakla tüm sağlık giderlerinin yarıya düşeceğini göstermektedir New data in USA indicates that “disease care” costs could be cut in half if all Americans achieved a 50 ng/mL vitamin D blood level,