SİBERNETİK PSİKOLOJİ NEDİR / WHAT IS CYBERNETIC PSYCHOLOGY?

Tıbbın yükselen dalı: Sibernetik Psikoloji Nedir?


Sibernetik psikoloji, nörofizyoloji ve genel psikoloji bilimlerinin etkileşimini sistem konsepti içerisinde kendisine konu edinir. Yine bu bilim dalı farklı analiz sistemleri ile zihinsel süreç arasındaki ilişki benzerliğini araştırır. Sibernetik Psikoloji aynı zamanda belli zihinsel fonksiyonların gerçekçi bir modellemesini kurma konusuyla yakından ilgilidir.
Her insan farklı dinamiklerle farklı düşünür. Sibernetik psikoloji bu farklı düşüncelere sebep olan farklı süreçleri sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyerek bir modelini çıkarmak ve bu süreci kontrol altına almakla ilgilidir.
Her insanın hafızası aynı değildir; farklı çalışır. Herkesin hatırlama kapasitesi de değişiktir. Sibernetik psikoloji genel özelliklerden hareketle hatırlama sürecinin gerçekçi bir modellemesini çıkararak süreci kontrol almakla ilgilidir.
Her insan bir olay karşısında farklı duygular yaşar. Sibernetik Psikoloji duygu durumun genel özelliklerinden hareketle bu farklı duyguları gerçekçi bir modelle açıklamayı kendisine konu edinir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.