Sibernetik Psikoloji/ Cybernetic Psychology

İnsan bir bütün olarak parçalarının toplamından daha büyüktür.

Bütünün parçaların toplamından daha büyük olduğu olgularda bütün parçaların özelliklerinden farklı bir özellik sergiler; bu durumda parçaları analiz ederek bütünü anlamak mümkün değildir.

İnsan da kendi bütününde bir denge yaratmaya çalışırken içerden ve dışardan birbirini etkileyen birçok dinamik unsurun/parçanın içinde bulunduğu bir ekosistemin etkisi altında parçalarından farklı kendine özgü bir insan görünümü/psikolojisi sergiler. Bu görünüm sistemin vektörel gücüdür/sağlığıdır. Bu dinamiklere bütünsel/sistemik bir bakış açısıyla bakmadan insanı anlamak eksik kalır. Sistem teorisinin ana bakış açılarından biri, insanı içten ve dıştan birbirini etkileyen birçok hareketli parçanın içinde bulunduğu bir ekosistem olarak görmektir. sistemik veya sibernetik (ağ iletişimine dayalı) psikoloji işte bu sebeple insanı/insan sağlığını anlamak ve buna göre yönetmek açısından yükselen bir trend olmaya ve tıkanan beşeri tıbba yeni bir yol haritası çizmeye en güçlü aday olarak görülmelidir.

Bütünün parçaların toplamından daha büyük olduğu olgularda bütün parçaların özelliklerinden farklı bir özellik sergiler; bu durumda parçaları analiz ederek bütünü anlamak mümkün değildir.

İnsan da kendi bütününde bir denge yaratmaya çalışırken içerden ve dışardan birbirini etkileyen birçok dinamik unsurun/parçanın içinde bulunduğu bir ekosistemin etkisi altında parçalarından farklı kendine özgü bir insan görünümü/psikolojisi sergiler. Bu görünüm sistemin vektörel gücüdür/sağlığıdır. Bu dinamiklere bütünsel/sistemik bir bakış açısıyla bakmadan insanı anlamak eksik kalır. Sistem teorisinin ana bakış açılarından biri, insanı içten ve dıştan birbirini etkileyen birçok hareketli parçanın içinde bulunduğu bir ekosistem olarak görmektir. sistemik veya sibernetik (ağ iletişimine dayalı) psikoloji işte bu sebeple insanı/insan sağlığını anlamak ve buna göre yönetmek açısından yükselen bir trend olmaya ve tıkanan beşeri tıbba yeni bir yol haritası çizmeye en güçlü aday olarak görülmelidir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.