MEMEDE FİBROKİSTLERİN VE KALSİFİKASYONUN ÖNLENMESİ

Bayanlarda göğüste/memede fibrokistlerin ve kalsifikasyonların ve meme kanserinin önlenmesinde, menepozda göğüs/meme ağrılarının hafifletilmesinde ve önlenmesinde brokoli kürlerinin önleyici etkisi bilimsel bir tespittir. Bu konuda ABD, Kuzey Karolina Üniversite’sinde bir enstitütü kurulmuştur. Bu konuda doktorunuzun tavsiyesini de alarak kalsiyum takviyelerinden faydalanılması ayrıca önemlidir. Özel bir sebebi yoksa, bu konuda kalsiyum desteklerinden yararlanılmaması durumunda durum daha da kötüye gidebilir. Fibrokistlerin önlenmesinde alkali beslenmenin ayrıca önemi vardır.

BOTOX İŞLEMİ ASLINDA NÖRO-TOKSİK BİR MADDENİN DOKUYA VERİLMESİDİR.

Botox için kullanılan maddenin aslında sinir sistemine zarar veren ve kasların doğal yapısını bozan bir nörotoksin olduğunu biliyor musunuz ? bu zehrin ismi Botulinum toxin’dir. bu nöro- toksin bacterium Clostridium botulinum isimli bir bakteri tarafından üretilmektedir.

Bu zehir sinirlerin kasa birleşme yerinde asitilkolin maddesini bloke ederek sinirleri işlevsiz hale getirmektedir. Bunun sonucu olarak o kaslar felç olmaktadır. Daha ilerisi, bu madde balda da bulunmaktadır. Yetişkin insan bağırsaklarında genellikle hazmedilen bu zehir bebeklerin bağırsaklarında hazmedilemekte ve bebeklerde kas zaafiyetine neden olmaktadır. Bu sebeple küçük bebeklere bal verilmesi sakıncalı bulunmaktadır.

Botulinum toksik maddesinin yan etkileri tam olarak tespit edilmeden kozmatik endüstrisine girmesi, ileride birçok sorunu da beraberinde getirebilecektir.

Botox dıştan içe bir etki sağlarken, içten dışa etki sağlayan araçlar her zaman hem daha uzun süreli bir etkiye sahiptir, hem de daha sağlıklıdır. İçten dışa etkili olan faktörlere ağırlık verileceğine her zaman işin kolayına kaçmak bugünkü birçok tıbbi uygulamaların önemli bir sorunudur.