DİKKAT EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN BEYİN KAPASİTELERİ YÜKSEKTİR/CHILDREN W/ATTENTION DEFICIT ORDER HAVE MORE BRAIN CAPACITY THAN OTHERS

DİKKAT EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA MESLEK SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?


Dikkat eksikliği olan çocukların aslında dikkatlerini bir konuya yoğunlaştırmada sorunları olmadığı, sorunun bu çocukların birden çok konuya aynı anda odaklaşabilme yeteneklerinden kaynaklandığı bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Bu nedenle bu çocukların önemli konuları tekrarlayarak öğrenmeleri önerilmektedir. Diğer yandan, bu çocukların yüksek beyin kapasitelerine sahip oldukları eğitim ve öğretimde dikkate alınmalı, meslek seçimlerinde ezbercilikten daha çok yaratıcı mesleklere yönlendirilmelidirler.

HOW SHOULD THE CHOICE OF PROFESSION BE IN CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT ORDER?

It has been shown in scientific studies that children with Attention Deficit do not actually have problems concentrating their attention on one issue, and that the problem stems from the ability of these children to focus on more than one issue at the same time. It is therefore recommended that these children learn important subjects by repeating them. On the other hand, the high brain capacity of these children should be taken into account in education and training, vocational choices should be directed more to creative professions than memorization.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.