KANDA POTASYUM YÜKSEKLİĞİNİN (HYPERKAEMIA) NEDENLERİ

KANDA POTASYUM YÜKSEKLİĞİNİN (HYPERKAEMIA) NEDENLERİ

Kanda potasyum yüksekliği, potasyum iyonlarının hücre dışından hücre içi sıvıya geçmesi, böbreklerden atılımının azalması ve aşırı potasyum iyonun alınması ile ortaya çıkar. Bu durumlar aşağıdaki durumların neticesinde oluşur:
 Böbrek yetmezliği, susuz kalma, tıkanıklık ve trauma
 Yanıklarda, kazalarda, ameliyatlarda, kemoterapide, olduğu gibi hücre hasarları; bu hücreler kana potasyum sızdırırlar.
 Metabolik asidosis potasyumu hücre içinden dışarı çeker, ketoasidosis
 Adison hastalığı
 Sahte hipoaldesteronizm
 Kontrol edilemeyen diabet, düşük insülin
 Birincil kazanılmış hiperkalemia, sistemik lupus hastalığında olduğu gibi, orak hücre -sickle cell hastalığında, doku arası nefrit ve böbrek tübülleri rahatsızlıklarında
 Böbrek transplantasyonu sonucu doku redlerinde

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.