ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ- REASON FOR ATTENTION DEFICIT DISORDER AT CHILDREN

Reklamlar

ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİ AĞIR METAL BİRİKİMİDİR.- HEAVY METAL TOXIFICATION IS THE MAIN REASON FOR ATTENTION DEFICIT DISORDER AT THE CHILDREN.

Çocuklarda dikkat eksikliğinin veya suça meyilli olmanın bir nedeni de ağır metal birikimidir.