KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞNE ALTIN ORAN- GOLD RULE AT CHRONIC KINDEY DISEASE

Reklamlar

POTASYUMUN NORMAL ÜST SINIRLARINI GEÇMEMEK KAYDIYLA POTASYUM: SODYUM ORANI 5:1 OLMALIDIR.  RATIO OF POTASSIUM TO SODIUM WOULD BE BETTER AS 5:1 ON CONDITION THAT THE PORASSIUM REMAINS UNDER UPPER LIMITS

Potyasyumda normal üst sınırları geçmemek kaydıyla, potasyumun sodyuma oranı 5:1 olduğu takdirde kronik böbrek yetmezliği sağlığı için sodyum ve potasyum düzeyi açısından en uygun ortam hazırlanmış olacaktır.

%%footer%%