KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞNE ALTIN ORAN- GOLD RULE AT CHRONIC KINDEY DISEASE

POTASYUMUN NORMAL ÜST SINIRLARINI GEÇMEMEK KAYDIYLA POTASYUM: SODYUM ORANI 5:1 OLMALIDIR.  RATIO OF POTASSIUM TO SODIUM WOULD BE BETTER AS 5:1 ON CONDITION THAT THE PORASSIUM REMAINS UNDER UPPER LIMITS

Potyasyumda normal üst sınırları geçmemek kaydıyla, potasyumun sodyuma oranı 5:1 olduğu takdirde kronik böbrek yetmezliği sağlığı için sodyum ve potasyum düzeyi açısından en uygun ortam hazırlanmış olacaktır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.