ÜRİK ASİT TESTİ REFERANS DEĞERLERİ-REF. INFO FOR THE BUN VALUES

10253847-urea-fertilizer-or-46-0-0-formula

KANDA BİLİROBİN-ÜRE-NİTROJEN (BUN) TESTİ İÇİN REFERANS BİLGİLER-REF. INFO FOR UREA NITROGEN (BUN)

CLINICAL DEĞERLER/CLINICAL VALUES:  10-26

EN İYİ DEĞERLER/OPT VALUES: 13-18

NORMAL DEĞERLERDEN YÜKSEKSE

SEBEPLERİ:

 1. ALT/SGPT (alanin aminotransferaz)  normal değerlerden sapmışsa karaciğer rahatsızdır.
 2. T3, T4, T7  Düşükse  troid bezi rahatsızdır..
 3. Sodyum ve Klor yüksekse böbrek rahatsızdır.
 4. Hipofiz ön lobu tembeldir.
 5. Aşırı su kaybı vardır.
 6. Yüksek proteinli beslenme
 7. Böbrek rahatsızlığı

HIGH VALUES:

ETIOLOGY:

 1. ALT/SGPT Altered = Liver
 2. T3, T4, T7, Low = Thyroid
 3. Sodium & Chlorides High = Kidney
 4. Anterior Pituitary = Underactive
 5. Dehydration
 6. Kidney Disease
 7. High Protein Diets

NORMAL DEĞERLERDEN DÜŞÜKSE

SEBEPLERİ:

 1. ALT/SGPT değerleri bozulmuşsa karaciğer rahatsızdır.
 2. Ürik asit düşükse vücutta ödem vardır.
 3. Protein düşükse, protein metabolizması bozuktur, kanser süreci olabilir.
 4. Hipofiz ön lobu aşırı aktif (yüksek frekanslı) olabilir.

LOWER VALUES:

ETIOLOGY:

 1. ALT/SGPT Altered = Liver
 2. Uric Acid Low = H20 retention
 3. Protein Low = Poor Utilization, Neoplastic process
 4. Anterior Pituitary = Overactive

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.