İDEAL ENZİMLER NELERDİR?- WHAT IS AN IDEAL ENZYME COMPLEX?

İDEAL BİR PROTEOLİTİK ENZİM KOMPLEKSİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLEŞENLER –

İDEAL COMPOSITION OF A PROTEOLYTIC ENZYME COMPLEX.

Vücudumuza aldığımız protein, karbonhidrat ve yağların DNA kodlarımızda öngörüldüğü şekilde kullanımı için gerekli olan başlıca proteolitik enzimler ve mineral maddeler aşağıda verilmiştir.

Proteolitik ürünler yemeklerden 1 saat önce alınmalıdır.

 1. PROTEAZ — 300,000 HUT
 2. NATTOKINAZ1–200 USP
 3. SEAPROSE S–540 FU
 4. PAPAIN– 72 MCU
 5. AMİLAZ– 336 GDU
 6. LİPAZ– 192 FIP
 7. Q ENZİM 10 (somon balığında boldur)
 8. Q ENZİM A (hindi göğsünde boldur)
 9. AMLA (Bektaşi Üzümünde boldur)
 10. Magnezyum (6 mgr/kg ağırlık) (somon balığında bol bulunur)
 11. Rutin (Vitamin C’de bulunan bir flavonoid) Turunçgillerde bulunur.
 12. Zencefril (ginger) (Yangılanmayı- enflamasyon sürecini önlemek için)

Bu ürünlerin bazıları piyasada pHi Zymes,  Proteolytic Enzymes veya Inflaquell isimleri altında satılmaktadır.

İDEAL COMPOSITION OF A PROTEOLYTIC ENZYME COMPLEX

 • Protease — 300,000 HUT (Hemoglobin Units, Tyrosine basis).
 • Fungal Pancreatin — 1,200 USP (United States Pharmacopeia).
 • Nattokinase — 540 FU (Fibrinolytic Units) refers to nattokinase’s ability to break down the blood clotting enzyme, fibrin.
 • Seaprose S — 15,000 U (quite simply, an enzyme Unit).
 • Papain — 72 MCU (Milk Clotting Units). Based on how fast the enzyme digests milk protein. Sometimes listed as PU (Papain Units), which are equivalent to 0.1 MCU.
 • Bromelain — 336 GDU (Gelatin Digesting Units). Based on how fast the enzyme digests gelatin. 1 MCU is equivalent to 0.67 GDU.
 • Amylase — 3,000 SKB (named after the creators of the test Sandstedt, Kneen, and Blish ) or DU (used in the brewing industry). SKB and DU match up one to one.
 • Lipase — 192 FIP. Formerly measured in LU (Lipase Units), but now more commonly measured in FIP units (i.e., according to the test methods of the Fédération Internationale Pharmaceutique). On a unit to unit basis, 1 FIP is equivalent to 10 LU.
 • Q ENZYME 10 (rich in semon)
 • Q ENZYME A (rich in turkey chest)
 • AMLA (rich in gooseberry)
 • Magnezyum (6 mgr/kg weight)
 • RUTIN (a component of Vitamin C- rich in citrus)
 • Ginger (as Cox-2 inhibitor)

Some commercial proteolytic enzyme complexes are: pHi Zymes,  Proteolytic Enzymes veya Inflaquell.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.