LİKOPEN VE PROSTAT KANSERİ-LICOPEN AND PROSTATE CANCER

PİŞMİŞ DOMATES VE DOMATES SAÇLASI, KARPUZ VE KAYISIDA BOL MİKTARDA BULUAN LİKOPENİN, SAW PALMETTO EKSTRESİ İLE BİRLİKTE  PROSTAT KANSERİNİ ÖNLEMEDE VE GERİLETMEDE ETKİLİ OLDUĞU BİLİNMEKTEDİR. LİKOPENİN HAREKET ETTİKÇE ARTAN ASTIM RAHATSIZLIĞININ TEDAVİSİNDE DE YARARLI OLDUĞUNA DAİR ÇALIŞMALAR VARDIR.

LIKOPEN AND SAW PALMETTO EXTRACT ARE GOOD FOR PROSTATE CANCER. LIKOPEN İS GOOD FOR THE ASTHMA.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.