DEPRESYONUN 4 OLMAZSA OLMAZI/ 4 MUSTS FOR DEPRESSION SOURCES

Depresif durumlarda şu faktörleri dikkate almalıyız:
1 psikolojik faktörlerden biri olarak psikolojiyi değiştiren bir veya birkaç olayın değişim frekansı/sıklık derecesi
2 Organik faktörlerden kaynaklanan depresyon a) içsel/tıbbi depresyon Hastalık kaynaklı olabilir;
keyifsizlik, üzüntülü durum, muhakeme kabiliyetinde düşüş ve sabırsızlık gibi b) kronik beyin rahatsızlığı olabilir; konuşma, düşünme ve zeka kapasitesinde belirgin düşüş; kayıtsızlık, duygu- durum dalgalanması ve poker yüz gibi. Organik faktörler cinsiyet, endokrin rahatsızlıkları, viral enfeksiyon, collagen hastalığı, pankreas kanseri, vitamin B12 ve B 9 eksikliği, alınan ilaçlar (özellikle interferon, methyldopa ve steroidler), kronik hastalıklar, başa alınan bir darbe, baş bölgesinde iltihabi süreçler, parkinson sonrası depresyon, alzheimer depresyonu gibi faktörlere göre de değişir.

Titizlik, kendini tenkitte aşırılık, ümitsizlik, suçluluk ve değersizlik duygusu ama hepsinden önemlisi stres depresyonun kaynağı olabilir.

Kendini beğenmekte cimri yermekte cömert davranma, karamsar mizaç, ümitsizlik ve suçluluk duygusu, felaket tellallığı psiko- organik depresyon sebebi olabilir.
Karaciğer, böbrek ve troid rahatsızlıkları organik kökenli depresyon faktörleri arasındadır.

3 Depresyonun Çevresel sebelleri:
Her türlü çevre kirliliği, mevsimsel değişiklikler, dengesiz aile ilişkileri, travmatik olaylar, süistimaller, yakın birinin kaybı, ihmal edilme duygusu, güven kaybı, terkedilme, iş kaybı veya işsizlik, köklü hayat değişiklikleri (evlenme, göç, boşanma, iş değişikliği), aşırı sorumluluk üstlenme, büyük maddi kayıplar, ırkcılık, mobing.

Kaç veya savaş ortamının sürekliliği, sağlığı etkileyen iklim faktörleri (nemli iklimlerde romatizma arttıkça depresyon da artar), aşırı şeker ve alkol kullanımı, kötü beslenme, eğlenme ve dinlenmeye vakit kalmaması, gıda katkı maddeleri ve koruyucular, pestisitler, ilaçların yan ve birikimli etkileri, suni hormonlar, endüstriyel yan ürünler.

Hava, su, toprak ve gıda kirliliği, bulaşık makinelerinden tabaklara oradan vücuda geçen kimyasallar, asidik gıdalar. Ses ve manyetik alan kirliliği, uygun oygun olmayan havasız/kalabalık gibi çalışma ortamı, elektrikli alet ve cihazların yaydığı belli dalga boyundaki radyo dalgaları, aşırı ışık aşırı sessizlik, tek düze manzara, felaket gibi olayları (tsunami, deprem, 11 Eylül),

  1. Girdi OlarakTecrübe ve Yaşanmışların Depresyona Etkileri: kendinden ve/veya başkalarından beklentilerde aşırılık, başarısızlığın negatif yorumu, felaketlerin negatif yorumu, kendine veya başkalarına karşı güven kaybının negatif yorumu, hata kabul etmezlik, esnek olamama/ tolerans eksikliği, ihanete uğrama duygusu, suistimal edilme, yüzüstü bırakıkma, aşırı şüphecilik, adaletsiz dünya duygusu, kötü şey beklentisiyle eli-kolu-bağlı oturma, herkesten beğeni bekketken bu konuda kılını kıpıdatmak, herkesin aynı leyi düşünmesini ve sevmesini bekkemek, herkesten anlayış beklemek, herkese sözünü geçirmek/istediğni yaptırmak istemek, gelecek korkusu yaşamak, felakete inanmak, yeni normale alışamamak, başkakarına format atmaya çalışmak, hoşgörüsüz olmak, gücü yetmeyeceği işlere kalkışmak, toplumdan mükemmellik beklemek, hiç bir şeyi beğenmemek, hep gelecekte yaşayıp bugünü yaşayamamak, depresyona karşı plesebo araçlar kullanamamak (artık ilaca başlayacapım demek bile depresyonu hafşflettiği bilimsel gerçektir; https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.05.056)