OMURGA EĞİM BOZUKLUĞU RAHATSIZLIKLARI-SPINE CURVATURE DISORDERS

OMURGA EĞİM BOZUKLUĞU RAHATSIZLIKLARI-SPINE CURVATURE DISORDERS

SKOLOSİS OMURGANIN TEDAVİ YOLLARI

 1. Sırt korsesi takılabilir.
 2. Cerrahi müdahale yapılabilir.
 3. Fazla kilolar atılabilir.
 4. Ekzersiz yapılabilir, fizik tedavi uygulanabilir.
 5. Ağrıları azaltmak için ilaç kullanılabilir.
 6. Akapunktur, yoga, giderek artan gevşeme egzersizleri, bilişsel davranış terapisi (cognitive behavioural treatment) ağrı tedavisi, kalp, damar sağlığı  ve kas gevşemeleri için kullanılabilir.
 7. Yatak yapısının sert olması yerine daha yumuşak bir yapıya sahip olması rahatsızlığı hafifletebilir.

LORDOSİS OMURGANIN SEBEPLERİ

 1. Cücelerde olduğu gibi, ani bir genetik değişiklik sonucu, kıkırdak dokudan kemik oluşamaması sonucu omurların yeterince büyümemesi (achondroplasia)
 2. Kürek kemiklerinin birbirlerinden farklı yükseklikte olması
 3. Bel altı omurlardan birinin öne doğru kaymış olması (spondylolisthesis)
 4. Kemik Erimesi sonucu omurların elastikiyet sınırı dışında eğilmesi ve baskı sonucu kırılganlığın artması
 5. Kalça veya belde dış şekil bozukluğu
 6. Obesite ve aşırı kilolu olma
 7. Kifosis oluşumu
 8. Sürekli bir tarafa bükülmek, bükülü çalışmak veya durmak.
 9. Omurların arasındaki boşluklarda enfeksiyon sonucu yangılı iltihap oluşumu (dicitis)

LORDOSIS OMURGANIN TEDAVİ ŞEKİLLERİ

 1. Ağrıları azaltmak için ilaç kullanılabilir
 2. Adaleleri güçlendirmek ve elastikiyetini arttırmak için eksersiz ve fizik tedavi yapılabilir.
 3. Sırt korsesi takılabilir.
 4. Fazla kilolar verilebilir
 5. Cerrahi müdahale yapılabilir.
 6. Akapunktur, yoga, giderek artan gevşeme egzersizleri, bilişsel davranış terapisi (cognitive behavioural treatment) ağrı tedavisi, kalp, damar sağlığı  ve kas gevşemeleri için kullanılabilir.
 7. Yatak yapısının sert olması yerine daha yumuşak bir yapıya sahip olması rahatsızlığı hafifletebilir.

KİFOZ OMURGANIN SEBEPLERİ

 1. Doğumdan önce rahimde anormal omur gelişimi (congenital kyphosis)
 2. Omur şekil bozukluklarına sebep olacak şekilde dikkatsiz oturma veya yürüme
 3. Ağrının eşlik ettiği, omurlar arası boşluklarda ortaya çıkan değişiklikler (Scheuermann’s disease)
 4. Eklem romatizması
 5. Kemik erimesi
 6. Gebelik esnasında annenin folik asit, mineraller ve bazı vitaminlerce fakir bir vücut yapısına sahip olması. Bu durumda bebeğin omurgası anne rahminde normal olarak bitişmez; ayrık kalır. Bu ayrık durum dışarıdan çeşitlik şekillerde fark edilir. Bebeğin kese şeklinde dışa çıkıp tekrar içe giren veya yumru şeklinde beliren veya tüylü bir çıkış yapan bir omurga yapısına sahip olması kifozu da beraberinde getirir.
 7. Omurga tümörleri
 8. Omurga enfeksiyonları

KİFOZ OMURGANIN TEDAVİ ŞEKİLLERİ

 1. Ağrıları azaltmak üzere anti-enflamatuvar ve ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.
 2. Korse takılabilir.
 3. Fazla kilolar atılabilir.
 4. Cerrahi müdahale yapılabilir.
 5. Akapunktur, yoga, giderek artan gevşeme egzersizleri, bilişsel davranış terapisi (cognitive behavioural treatment) ağrı tedavisi, kalp, damar sağlığı  ve kas gevşemeleri için kullanılabilir.
 6. Yatak yapısının sert olması yerine daha yumuşak bir yapıya sahip olması rahatsızlığı hafifletebilir.

DİĞER OMURGA RAHATSIZLIKLARI

ANKİLOZAN SPONDİLİT VEYA AS VEYA BAMBU HASTALIĞI

Omurga kaslarının omurlara bağlandığı noktalarda ve eklemlerde bağ dokusunda oluşan romatizmal bir rahatsızlıktır. Yalnız başına hayati bir hastalık olmayıp ilerleyen durumlarda hareket kısıtlılığına neden olur. İleri durumlarda omurların birbirleri ile erimesi sonucu gerginlik ortaya çıkar. Omuzlarda kifosiz görüntüsü ile belirginleşir. Kan tahlillerinde genellikle CRP ve sedimentasyon değerleri yüksek çıkar.  Ağrılar  ilk olarak kuyruk sokumunda sakral bölgede ( sacroiliac joints) başlar, zamanla diğer yerlere yayılır. Hastalık  3 aydan fazla bir süre devam eder. Ağrılar boyundan başlar kuyruk sokumuna kadar devam eder, kalça ve bacaklara yayılabilir.  . Kaburgaların omurlarla erimiş olması derin nefes alışları zorlaştırır. Sırtta kifosize yakın bir görüntü oluşturur. Sistemik bir rahatsızlık olup sadece omurgayı etkilemez, gözü, kalbi,böbrekleri ve akciğeri de etkiler. Kanda iltihap düzeyi yüksek seyreder. Bu rahatsızlık gözü, akciğeri ve kalbi etkiler.

 

Also called swayback, the spine of a person with lordosis curves significantly inward at the lower back.

Kyphosis. Kyphosis is characterized by an abnormally rounded upper back (more than 50 degrees of curvature).

Scoliosis. A person with scoliosis has a sideways curve to their spine. The curve is often S-shaped or C-shaped.

achondroplasia, affected individuals have impaired ability to form bone from cartilage (endochondral bone formation

Omurga rahatsızlıklarında davranış faktörleri ve yaşam tarzı rol oynadığı gibi genetik faktörlerin de etkisi vardır.

Lordosis: omurganın bel alt kısmında içe doğru bükük durumudur. Sırtta ağrı yapar.

Kifoz (Kyphosis). : Bel üst omurlarının omuz kısmında 50 dereceden fazla yuvarlaklaşmış durumudur. Bacaklarda ve sırtta yorgunluk yapar.

Scoliosis. Bel omurunun sağa veya sola doğru S veya C şeklinde eğrilmiş durumudur.

Spondylolisthesis. A condition in which a vertebrae, usually in the lower back, slips forward

Osteoporosis, a condition in which vertebrae become fragile and can be easily broken (compression fractures)

Obesity, or being extremely overweight

Kyphosis. A condition marked by an abnormally rounded upper back

Discitis. Inflammation of the disc space between the bones of the spine most often caused by infection.

Treatment for scoliosis may include:

Observation. If there is a slight curve your doctor may choose to check your back every four to six months to see if the curve gets worse.

Bracing. Depending on the degree of the curve, a back brace is sometimes prescribed for kids and adolescents who are still growing. Bracing can help prevent the curve from getting worse.

Surgery. If the curve is severe and is getting worse, surgery is sometimes needed.

KYPHOSIS

Abnormal vertebrae development in utero (congenital kyphosis)

Poor posture or slouching (postural kyphosis)

Scheuermann’s disease, a condition that causes vertebrae to be misshaped (Scheuermann’s kyphosis)

Arthritis

Osteoporosis

Spina bifida, a birth defect in which the spinal column of the fetus does not close completely during development inside the womb

Spine infections

Spine tumors

Treatment for kyphosis may include:

Exercise and anti-inflammatory medication to ease pain or discomfort

Wearing a back brace

Surgery to correct severe spine curvature and congenital kyphosis

Exercises and physical therapy to increase muscle strength

acupuncture, yoga, progressive relaxation, and cognitive-behavioral therapy

LORDOSIS OMURGANIN TEDAVİSİ

Treatment for lordosis may include:

Medication to relieve pain and swelling

Exercise and physical therapy to increase muscle strength and flexibility

Wearing a back brace

Weight loss

Surgery

Acupuncture, yoga, progressive relaxation, and cognitive-behavioral therapy

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.