KORONA VİRÜS COVİD-19 NEDİR? NERELERİ NASIL ETKİLER? NORMAL BİR KAN TAHLİLİ İLE NASIL ANLAŞILIR? WHAT IS CORONAVIRUS COVID-19? WHERE AND HOW DOES IT EFFECT? HOW CAN WE EVALUATE IT WITH A NORMAL BLOOD TEST?

CBT

KORONA VİRUS COVİD-19 NEDİR? NERELERİ NASIL ETKİLER? KAN TAHLİLİ İLE NASIL ANLAŞILIR?

(An English translation is just below the this text, please refer to the below for English translation)

Covid-19, SARS virüs ailesinden olup onun mutasyona uğramış halidir. SARS’dan çok daha hızlı bulaşmasına rağmen, SARS kadar öldürücü değildir. Etkisi az ve etkisi yüksek 2 tipi vardır. Etkisi az olan virüs bulaştığında, grip zannedilerek geçiştirilebilir. Pasif bir şekilde vücutta kalır. Etkisi yüksek olan, hastalık semptomları ile ortaya çıkar. Bu sebeple de sosyal mesafe ve koruyucu önlemler son derece önemlidir. Normal bir grip vakasında 1 kişi 1 kişiye bulaştırmaktandır. Covid-19 da ise 1 kişi 3 kişiye bulaştırmaktadır. 4. Kademe bir bulaşıkta, grip 4 kişiye bulaştırırken Covid-19 lu bir kişi 27 kişiye bulaştırmaktadır.

Virüs insana bulaştıktan sonra 4-14 gün arasında kuluçka süresi sürer. Az görülmekle birlikte bu süre 24 güne kadar uzayabilir. Bu kişi bu kadar uzun zaman virüsü bulaştırabilir.  Bu süre sonunda vücutta aşağıdaki semptomlar görülmeye başlar.

Virüsün akciğere yerleşmesiyle birlikte, akciğerde alveol denen kana oksijen verip, kandaki karbondioksiti dışarı atılmasını sağlayan kısımlar sertleşerek sağlığını kaybederler. Kandaki oksijen düzeyi düşerken, karbondioksit miktarı artar. Virüs kan damarlarını eleğe çevirir. Geçirgenlikte seçicilik giderek azalır. Kılcal damarların sağlığının bozulması ile birlikte, kılcal damarlardan doku arasına aşırı sıvı kaybı olur. Akciğerlerde ödem ve balgam oluşmaya başlar. Bu durum Vagus sinirini uyarır ve tüm vücutta sistemik bir sinirsel alarm ortaya çıkar. Sinir sistemi vücutta biriken balgamı ve sıvıyı dışarı atmak için genellikle kuru öksürük refleksine neden olur.

Akciğerde giderek biriken balgam benzeri buzsu birikinti, akciğerde oksijen ve karbondioksit değişim düzeyini düşürür. Kanda oksijen oranı % 93 civarına düşer. Nefes darlığı başlar. Nefes darlığına karşı vücut refleks, kalp atış hızını yükselterek organlara daha fazla oksijen göndermeye çalışır. Taşikardi oluşur.

Virüsün vücuttaki anti enflematuar ajanları uyarması ile birlikte sinir sistemi harekete geçer. Beyinde hipotalamus etkilenir. Hipotalamus vücut ısısını aşırı yükseltir.

Akciğerdeki enflamasyon dolaşım sistemindeki kan ve sinir sistemi yolu ile tüm vücuda yayılarak tüm vücutta sistemik enflemasyon sendromuna yol açar. Bu durum tüm organları etkileyerek septik şoka neden olabilir.

Virüsün kan damarlarındaki geçirgenliği arttırması ile damarlardan hücreler arasına sıvı kaçışı başlar ve kan damarlarında kan miktarı azalmaya başlar. Bir yandan kan miktarının azalması ve diğer yandan kan damarlarında kanın azalması ile birlikte damar cidar basıncının düşmesi sonucu tansiyon düşmeye başlar. Düşük tansiyonla vücutta dolaşan kanın azalması, organlara yeteri kadar kanın gitmemesine neden olur. Bu durum çoklu organ yetmezliğine neden olur.

Böbreklere yeteri kadar kanın gelmemesi hücre ölümlerine ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açar. Kan temizlenemez; kanda kreatinin ve üre (BUN) düzeyi yükselir. İdrar miktarı azalabilir.

Karaciğere yeterli kanın gelmemesi ile karaciğerde özel  anti enflematuar enzimler yükselmeye başlar ve kanda AST, ALT ve biluribin yükselir. Diğer taraftan karaciğerde akut safha reaktant proteinler  de yükselmeye başlar. Bunun sonucu olarak CRP, fibronojen ve özellikle interlökin-6 (IL-6) yükselir.

Sistemik sinir sistemine yayılan tepki geniş alanlarda kendini gösterir. Yükselen ateş, öksürük ve nefes darlığı görülür, Boğazdaki hücrelerin etkilenmesi ile boğaz ağrıları, bağırsaktaki hücrelerin etkilenmesi ile emilim ve atılım sağlığı bozulur. İshal görülebilir.

Burundaki hücrelerin etkilenmesi ile koku alma düzeyi düşebilir. Dildeki tat alım reseptörlerinin etkilenmesi ile tat kaybı görülebilir. Az görülmekle birlikte baş ağrısı, kusma semptomları grip gibi anlaşılabilir. Düşük tansiyon, taşikardi, düşük oksijen semptomları da dikkate alınırsa, grip mi, yoksa korona virüs- covid-19- mu olduğunu anlamak için ileri aşama muayene ve testler gerekir.

Bu durumda kişiye bazı sorular sorulur. Herhangibir bulaşık kişi ile temasta bulunup bulunmadığına bakılır. Nerelere seyahat ettiği araştırılır. Sonra burun ve boğaz akıntı/sıvı testi yapılır. Grip A ve B tipi bir bulaşıklık olup olmadığı araştırılır. Eğer grip değil ve diğer semptomlarla birlikte, özellikle ateşi 40 derecenin üzerinde ise, krona virüsten şüphe edilebilir.

Krona virüs şüphesi doğarsa, RT ve PCR ve NAAT testleri yapılır. Bunlar biraz zaman alır. Bu testler altın standart olsa da doğrulukları her zaman şüphe götürebilir.

Durumu netleştirmek için diğer testler önemlidir. Bunlar; kanda CBC (tam kan sayımı) kanda beyaz ve kırmızı hücre ile platlet miktarı  testidir. Limfopenia olup olmadığına bakılır. Lenfosit miktarının normalden düşük oluşu %80 veya daha fazla ihtimalle korona virüs bulaşıklığını gösterir.

Bulaşma halinden emin olmak için bir diğer test CMP (Tam metebolik panel) ve BMP (temel metabolik panel) testleridir.

CMP testleri:

 1. Karaciğer ve böbrek sağlığı için albümin;
 2. Kan toplam protein düzeyi için toplam protein;
 3. Karaciğer ve kemik sağlığı için ALP ve ALT/SGPT;
 4. Karaciğer ve kalp sağlığı için AST/SGOT ve
 5. Kırmızı kan hücrelerinin doğal yollardan yıkılıp yıkılmadığını kontrol etmek için Biluribin testleridir.

 

BMP testleri:

 1. Böbrek sağlığı için BUN ve creatinin;
 2. Pankreas sağlığı için glukoz;
 3. Börek ve akciğer sağlığı için karbondioksit;
 4. Kemik, böbrek ve troid sağlığı için kalsiyum;
 5. Vücuttaki genel sıvı dengesi için sodyum ve potasyum ve elektrolit dengesi için klor testleridir.

Kovid-19 bulaşık kişilerde ALT, AST, biluribin, BUN ve Kreatinin yüksek çıkar. Bunların hepsinin birden yüksek çıkması önemki değildir. Özellikle CK (creatinin kinaz değeri) başta olmak üzere birinin dahi yüksek çıkması şüpheli durum için yeterlidir.

Kişi eğer grip, zaturiye virüsü veya bir bakteri ile bulaşık ise, farklı semptomlar yanında testleri de farklılık gösterecektir. Eğer kişi bir bakteri ile bulaşık ise, zaturiyede de olduğu gibi, prokalsitonin düzeyi normaldir. Prokalsitonin’in normal düzeyde olması virüs bulaşıklığı olmadığını belirtir.

Kişi eğer bir bakteri ile birlikte covid-19 bulaşıklısı ise prokalsitonin düzeyi yüksek çıkacaktır.

Bunun dışında genel olarak enflemasyon markerlerine bakmak gerekir. Vücutta bir enflemasyon varlığını gösteren bu testler yardımcı testlerdir. Bu durumda CRP, ESR, IL-6, LDH, D-dimer ve ferritin yükselir. Bu testlerin çok yüksek seyretmesi ölüm (mortalite) ihtimalini de yükseltir.

Böbrekte olduğu gibi kalbe de yeteri kadar kanın gitmemesi tehlikelidir. Kalp kasları tahrip olur. Bu açıdan yüksek mortalite ihtimalini doğuran kritik olan testler ise yüksek triponinler (trionin I ve T)  ile kalp krizine yol açan kalp kası hasar düzeyini gösteren CK-MB (creatin kinaz) değerinin normalden yüksek olmasıdır.

Bu testlerden sonra daha emin olmak için görüntüleme testlerinden faydalanılır. Genellikle göğüs röntgeni (CXR) alınır. Bu görüntülemede akciğerde covid-19 hasarına özgü buzlu cam görüntüsü aranır. Emin olunmaz ise, bilgisayarlı tomografi CT çekilir. Burada buzlu cam görüntüsü ile birlikte akciğerde konsolidasyona – yerleşmiş katılaşmış tahribatlar ve  sıvı birikimi ile hücre zarı kalınlaşmasını gösteren ve ödeme sebep olan “crazy pavy pattern”lere bakılır.

Covid-19 bulaşıklığından emin olmak için yapılacak bir diğer yardımcı test ise ultrasondur. Akciğerde yapılacak ultrason testi sonucu Plöral hat kalınlığı (pleural line thickening), kalınlaşan B hatları ve konsolidasyon durumu değerlendirilir.

Bütün bunların değerlendirmesi sonucu hastaya kesin teşhis konulabilir.

WHAT IS CORONA VIRUS COVID-19? HOW DOES IT AFFECT THE BODY ORGANS?  HOW CAN YOU UNDERSTAND AN INFECTİON  WITH A SIMPLE BLOOD TEST?

Covid-19 is a family of SARS viruses and is a mutated form of it. Although it infects much faster than Sars, it is not as lethal as SARS. There are 2 types of effect low and effect high. If the virus is infected with a low impact, it can be prevented by suppressing the flu. It stays passively in the body. It occurs with the symptoms of the disease, which are high in effect. For this reason, social distance and protective measures are extremely important. In a Normal case of influenza, 1 person is infected with 1 person. Covid-19 also infects 1 person to 3 people. 4. In a stage dish, the flu infects 4 people, while one person with Covid-19 infects 27 people.

The virus lasts between 4-14 days after being infected with human incubation. This period May last up to 24 days, although it is rarely seen. This person can infect the virus for that long. At the end of this period, the following symptoms begin to appear in the body.

The virus lasts between 4-14 days after being infected with human incubation. This period May last up to 24 days, although it is rarely seen. This person can infect the virus for that long. At the end of this period, the following symptoms begin to appear in the body.

When the virus settles in the lung, the parts of the lung that give oxygen to the blood called alveoli and allow carbon dioxide to be expelled from the blood become hardened and lose their health. As the oxygen level in the blood drops, the amount of carbon dioxide increases. The virus sieves blood vessels. Selectivity decreases gradually in permeability. With the deterioration of the health of the capillaries, excessive fluid loss occurs between the capillaries and the tissue. Edema and phlegm begin to form in the lungs. This stimulates the Vagus nerve and a systemic neural alarm occurs throughout the body. The nervous system often causes a dry cough reflex to expel sputum and fluid that accumulates in the body.

The phlegm-like icy deposit that gradually accumulates in the lung lowers the level of oxygen and carbon dioxide exchange in the lung. Oxygen in the blood drops to around 93%. Shortness of breath begins. Against shortness of breath, the body reflex tries to send more oxygen to the organs by raising the heart rate. Tachycardia occurs.

The nervous system activates when the virus stimulates anti-inflammatory agents in the body. The hypothalamus is affected in the brain. The hypothalamus over-raises body temperature.

Inflammation in the lung spreads through the blood and nervous system in the circulatory system and leads to systemic inflammation syndrome in the whole body. This can affect all organs and cause septic shock.

The virus increases the permeability of the blood vessels and the flow of fluid between the vessels and the cells begins to decrease the amount of blood in the blood vessels. Blood pressure is a measure of the amount of blood in the body. Low blood pressure in the body, the decrease in circulating blood, causes enough blood to not go to the organs. This condition causes multiple organ failure.

The lack of enough blood to the kidneys leads to cell death and impaired kidney function. Blood cannot be cleaned; creatinine and urea (BUN) levels rise in the blood. The amount of urine may decrease.

With the lack of enough blood to the liver, special anti-inflammatory enzymes begin to rise in the liver and blood AST, ALT and bi biluribin rise. On the other hand, acute phase reactant proteins in the liver also begin to rise. As a result, CRP, fibronogen, and especially interleukin-6 (IL-6) are elevated.

The response that spreads to the systemic nervous system manifests itself in large areas. Symptoms include fever, cough, and shortness of breath, sore throats with the cells in the throat being affected, absorption and excretion health with the cells in the gut being affected. Diarrhea can be seen.

By affecting the cells in the nose, the level of smell can decrease. Loss of taste can be seen with the effects of taste reception receptors in the tongue. Headache, vomiting symptoms, such as flu can be understood. If the symptoms of low blood pressure, tachycardia, low oxygen are also taken into account, advanced stage examinations and tests are required to determine whether the flu or corona virus – covid-19 – is present.

In this case, the person is asked some questions. Check to see if any dish has been in contact with the person. Find out where he traveled. Then the nose and throat discharge / fluid test is done. Influenza A and B is a type of transmission is investigated. If it’s not the flu and with other symptoms, especially if the fever is above 40 degrees, krona can be suspected of the virus.

If the Krona virus is suspected, RT and PCR and NAAT tests are performed. These things take a while. Although these tests are the gold standard, their accuracy can always be in doubt.

Other tests are important to clarify the situation. These are CBC (whole blood count) tests of white and red cells and platelet amount in the blood. See if it’s Limfopenia. Less than normal lymphocyte count is 80% or more likely to indicate corona virus contamination.

Another test to ensure transmission is CMP (full metebolic panel) and BMP (Basic Metabolic panel) tests.

The virus increases the permeability of the blood vessels and the flow of fluid between the vessels and the cells begins to decrease the amount of blood in the blood vessels. Blood pressure is a measure of the amount of blood in the body. Low blood pressure in the body, the decrease in circulating blood, causes enough blood to not go to the organs. This condition causes multiple organ failure.

The lack of enough blood to the kidneys leads to cell death and impaired kidney function. Blood cannot be cleaned; creatinine and urea (BUN) levels rise in the blood. The amount of urine may decrease.

With the lack of enough blood to the liver, special anti-inflammatory enzymes begin to rise in the liver and blood AST, ALT and biluribin rise. On the other hand, acute phase reactant proteins in the liver also begin to rise. As a result, CRP, fibronogen, and especially interleukin-6 (IL-6) are elevated.

The response that spreads to the systemic nervous system manifests itself in large areas. Symptoms include fever, cough, and shortness of breath, sore throats with the cells in the throat being affected, absorption and excretion health with the cells in the gut being affected. Diarrhea can be seen.

By affecting the cells in the nose, the level of smell can decrease. Loss of taste can be seen with the effects of taste reception receptors in the tongue. Headache, vomiting symptoms, such as flu can be understood. If the symptoms of low blood pressure, tachycardia, low oxygen are also taken into account, advanced stage examinations and tests are required to determine whether the flu or corona virus – covid-19 – is present.

In this case, the person is asked some questions. Check to see if any dish has been in contact with the person. Find out where he traveled. Then the nose and throat discharge / fluid test is done. Influenza A and B is a type of transmission is investigated. 40 CMP tests if not flu and with other symptoms, especially fever:

 1. Albumin for liver and kidney health;
 2. Total protein for blood total protein level;
 3. ALP and ALT/SGPT for liver and bone health;
 4. AST / SGOT for liver and heart health and
 5. They are Biluribin tests to check whether red blood cells are destroyed naturally.

 

BMP tests:

 1. BUN and creatinine for kidney health;
 2. Glucose for pancreatic health;
 3. Burrito and carbon dioxide for lung health;
 4. Calcium for bone, kidney and troid health;
 5. Sodium for general fluid balance in the body and chlorine tests for potassium and electrolyte balance.

Kovid-19 comes out high in lower, AST, biluribin, BUN and creatinine in Dish people.

If the person is dished out with the flu, zaturia virus or a bacterium, tests will differ as well as different symptoms. If the person is dished out with a bacterium, procalcitonin levels are normal, as in zaturia. Normal levels of procalcitonin indicate that there is no virus infection.

If a person is infected with covid-19 with a bacterium, procalcitonin levels will be high.

Other than that, it is necessary to look at inflammation markers in general. These tests, which show the presence of inflammation in the body, are ancillary tests. In this case CRP, ESR, IL-6, LDH, D-dimer and ferritin are elevated. These tests are very high and increase the likelihood of death.

It is dangerous not to have enough blood to the heart as it is in the kidney. Heart muscles are destroyed. In this respect, the critical tests that lead to high mortality are high tryponins (trionine I and T) and CK-MB (creatine kinase), which indicate the level of heart muscle damage that leads to heart attack, which is higher than normal.

After these tests, imaging tests are used to be more confident. Usually a chest X-ray (cxr) is taken. This imaging searches for an image of frosted glass specific to covid-19 damage to the lung. If you are unsure, CT is taken with computed tomography sa. Here we look at the “crazy pavy pattern”, which shows consolidation – entrenched solidified destruction and fluid accumulation in the lung, and the cell membrane thickening and causing payouts, along with the frosted glass image.

Another helpful test to be sure of the Covid-19 dish is ultrasound. The results of the ultrasound test in the lung are evaluated as pleural line thickening, thickening B lines and consolidation.

As a result of the evaluation of all these, a definitive diagnosis can be made.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.