MATRIX

 

SİBERNETİK TIP MÜHENDİSLİĞİ
 
ENERJİ/MADDE, FREKANS, MATRİX VE SİBERNETİK
 
ENERJİNİN KORUNUMU YASASI:
 
 
 
SİBERNETİK TIP MÜHENDİSLİĞİ
 
ENERJİ, MADDE, BİLGİ VE SİBERNETİK
 
ENERJİNİN KORUNUMU YASASI:
 
Prof. Albert Einstein’ın meşhur enerjinin korunumu yasasına göre:
 
Kainat enerji ve maddeden oluşmuştur. Bunun ikisinin toplamı sabittir; ne eksilir ne fazlalaşır, ancak birbirine dönüşebilir.
 
Madde enerjinin yoğunlaşmış halidir… M=E/C2
 
Enerji ise maddenin ışık hızı ile hızlandırılarak çözülmüş halidir.
 
emc2
 
“1 gramlık bir kitle, atom bombasında olduğu gibi, bütünüyle enerjiye dönüştürüldüğü zaman, 2.000 ton petrolün yakılmasından elde edilen enerjiye eşit enerji üretir.”
 
Ünlü kuantum fizikçisi, 1918 yılı Nobel ödüllü Max Planc, maddenin her biri kendine özgü titreşim frekansına sahip ve bu frekansla radyasyon yayan vibratörlerden ibaret olduğunu buldu. Bu buluş ile Einstein’ın yukarıda bahsedilen enerjinin korunumu kuramı sarsılmış oldu. Planc’ın kuantum dediği enerji paketi ile dalga frekansı arasında ilişki vardı.
 
 
Planc’ın bu devrimsel buluşu ile, evrenin madde ve enerjiden ibaret olmadığı, evrenin, maddenin titreşim halinde bir enerji olduğu; evrenin enerji ve elektromanyetik dalga toplamından oluştuğu kabul edildi.
 
Malesef bu son önemli bilimsel çalışmaların üzerine zamanımıza kadar fazla birşey konulamamıştır.
 
PLANC TEORİSİNİN ÇÖKÜŞ ZAMANI GELDİ Mİ???
 
EVREN MADDE, ENERJİ VE MATRİXİN TOPLAMIDIR; BUNLAR NE ARTAR NE EKSİLİR ANCAK BİRBİRİNE DÖNÜŞEBİLİR,
 
Bu bilimsel tabanı dikkate alarak yaptığım teorik çalışmalara ve değerlendirmelerime göre; aslında bir enerjiden farkı olmayan madde ve elektromanyetik dalga/frekans birbirine dönüşebilir ama aralarında bu geçişi sağlayan veya bunların toplamına eşit olan bir matrix olmalıdır. Madde/enerji, frekans ve matrix; bu 3 unsurun evrendeki toplam miktarı her zaman sabittir… Veya, evren ya enerji/madde veya frekans veya matrix halinde de olabilir… 3 faktörü değişik oranda ihtiva eden ortamlar/oluşumlar da olabilir.
 
Madde, enerji ve matrix arasındaki bu dönüşüm, bugün bazı uzaylıların sahip olduğunu düşündüğüm, madde/enerji ve frekans dönüşüm çağını sona erdirerek matrix çağını gerçekleştirecektir.
 
MATRİX VAROLUŞUN TEMELİDİR. BİR HÜCREDEN MATRİXİ EMDİĞİNİZ ZAMAN O HÜCRE ÇÖKER…
 
Bu konu çok çarpıcı iddialar içerdiğinden burada daha fazla yazmak için henüz erkendir. Ama konu insan sağlığı ile yakından ilgilidir; hücrenin sağlıklı enerji üretmesini sağlayan şey, hücre içerisindeki dengeli matrix düzeyidir.
 
İnsan sağlığı, madde/enerji, frekans ve matrix bütünlüğü ile mümkündür. Bunlardan biri eksik olduğunda vücudumuz çökmeye başlar. Vücudumuzdaki her atomun, molekülün dengeli bir yapıya sahip olması sağlığımız açısından son derece önemlidir. Atomlarımızın dengede olması demek, moleküllerimizin ve dolayısiyle hücrelerimizin de sağlıklı olması demektir. Bir hücredeki, doku ve organdaki atomların dengesi bozulunca matrix netliği etkilenerek enerji düzeyleri de bozulur. Enerji düzeyi bozulan organ, hücrelerinden başlayarak hastalanmaya başlar. Çünkü hücresel matrix sağlığı, hücresel enerji sağlığı ile doğrudan ilişkilidir.
 
Madde/enerji, Frekans sağlığı ile, Enerji de matrix sağlığı ile yakından ilgilidir. Matrix dengesini kaybeden bir hücre, enerji dengesini de kaybederek zayıflar. Rahatsızlık hücreden başlayarak tüm vücudu etkilemeye başlar…
 
Çok geçmeden ilaçların etken maddeleri bio-enformatik frekans olarak hücrelere/atomlara yüklenip bir yandan hücrelerin enerji düzeyleri eski sağlıklı hallerine yükseltilirken diğer yandan hastalık etmenleri ortadan kaldırılarak enerjileri dengelenebilecektir. Madde/enerji boyutundaki bozulma frekans müdahalesi ile çözülebilecektir. Bunun sonucu olarak, ilaçların katkı maddelerinden veya yaşadığımız istenmeyen yan etkilerinden kurtulabileceğiz. Burada hücre bazından evren bazına kadar tek bir sorun kalıyor; matrix ile ilgili bir kavram dahi gündemde değil… Matrix konusundaki çalışmalar varoluşun özüne inmemizi sağlayacaktır…
 
Gerek bu alanda ve gerekse, organların by-pass edilmesini konu alan medikal robotik alanında bio-kimya, enerji ve matrixin birlikte analizi, kontrolü ve yönetilmesi önemlidir.
 
Doğrusal olmayan matrix etkileşimlerin doğurduğu sorunların kabul edilebilir bir güven aralığında, yüksek bilgi işlem hızlarında çözülebilmesi, Tıp ve Mühendislik disiplinlerini birlikte ilgilendirmektedir. Bütün bu açılardan değerlendirildiğinde, Sibernetik Tıp Mühendisliği geleceğin çok önemli bir mesleği olarak gelişmeye devam edecektir.
 
Malesef bu son önemli bilimsel çalışmaların üzerine zamanımıza kadar fazla birşey konulamamıştır.
 
Bu bilimsel tabanı dikkate alarak yaptığım teorik çalışmalara ve değerlendirmelerime göre; aslında bir enerjiden farkı olmayan madde ve elektromanyetik dalga/frekans birbirine dönüşebilir; aralarında bu geçişi sağlayan bir matrix vardır. Madde/enerji, frekans ve geçiş matrixi; bu 3 unsurun evrendeki toplam miktarı her zaman sabittir… Evren ya enerji/madde veya frekans veya matrix halinde olabilir… 3 faktörü değişik oranda ihtiva eden ortamlar/oluşumlar da olabilir.
 
Madde, enerji ve matrix arasındaki bu dönüşüm, bugün bazı uzaylıların sahip olduğunu düşündüğüm, madde/enerji ve frekans dönüşüm çağını sona erdirerek matrix çağını gerçekleştirecektir.
 
MATRİX VAROLUŞUN TEMELİDİR. BİR HÜCREDEN MATRİXİ EMDİĞİNİZ ZAMAN O HÜCRE ÇÖKER…
 
Bu konu çok çarpıcı iddialar içerdiğinden burada daha fazla yazmak için henüz erkendir. Ama konu insan sağlığı ile yakından ilgilidir; hücrenin sağlıklı enerji üretmesini sağlayan şey, hücre içerisindeki dengeli matrix düzeyidir.
 
İnsan sağlığı, madde/enerji, frekans ve matrix bütünlüğü ile mümkündür. Bunlardan biri eksik olduğunda vücudumuz çökmeye başlar. Vücudumuzdaki her atomun, molekülün dengeli bir yapıya sahip olması sağlığımız açısından son derece önemlidir. Atomlarımızın dengede olması demek, moleküllerimizin ve dolayısiyle hücrelerimizin de sağlıklı olması demektir. Bir hücredeki, doku ve organdaki atomların dengesi bozulunca matrix netliği etkilenerek enerji düzeyleri de bozulur. Enerji düzeyi bozulan organ, hücrelerinden başlayarak hastalanmaya başlar. Çünkü hücresel matrix sağlığı, hücresel enerji sağlığı ile doğrudan ilişkilidir.
 
Öyleyse sağlık, fiziksel sağlık ve enerji/frekans sağlığı ile, Enerji de matrix sağlığı ile yakından ilgilidir. Matrix dengesini kaybeden bir hücre, enerji dengesini de kaybederek zayıflar.
 
Çok geçmeden ilaçların etken maddeleri bilgi (bio-enformatik frekans) olarak hücrelere yüklenip bir yandan hücrelerin enerji düzeyleri eski sağlıklı hallerine yükseltilirken diğer yandan hastalık etmenleri ortadan kaldırılarak enerjileri dengelenebilecektir. Bunun sonucu olarak, ilaçların katkı maddelerinden veya yaşadığımız istenmeyen yan etkilerinden kurtulabileceğiz.
 
Gerek bu alanda ve gerekse, organların by-pass edilmesini konu alan medikal robotik alanında bio-kimya, enerji ve matrixin birlikte analizi, kontrolü ve yönetilmesi önemlidir.
 
Doğrusal olmayan matrix etkileşimlerin doğurduğu sorunların kabul edilebilir bir güven aralığında, yüksek bilgi işlem hızlarında çözülebilmesi, Tıp ve Mühendislik disiplinlerini birlikte ilgilendirmektedir. Bütün bu açılardan değerlendirildiğinde, Sibernetik Tıp Mühendisliği geleceğin çok önemli bir mesleği olarak gelişmeye devam edecektir.

OSMOSİS TEDAVİSİ

 

Yukarıda belirtilen 2 ana başlık altında Sibernetik Tıp Mühendisliği çalışma alanı çok geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Tedavide Osmotik (osmosis) Yaklaşım bu geniş yelpazeye içerisinde bir örnek olarak verileblir.  

Sibernetik Tıp Mühendisliği ile, Çinde bir hastanede kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı için uygulanan  osmosis tedavisinde başarı şansının çok daha yükseklere çekilmesi söz konusudur. Bunun için osmosis tedavisine ek olarak bir kısmı aşağıda belirtilen daha bir çok program tedavide integrativ olarak kullanılmaktadır: 

  • SUMEP Programı ile, vücut bio-enerji/frekans düzeyini 60 KHz ve üzerine yükseltmek.
  • HASAP Programı ile, Tüm vücutta homeostatik dengeyi yeniden tesis etmek.
  • TEMAP Programı ile, kişiye özel homeopatik program uygulamak.
  • ANEP Programı ile, vücutta antropik enerji/frekans temizliği yapmak.
  • VOREP Programı ile, vücutta vortex enerji/frekans temizliği yapmak.
  • DETAP Programı ile, vücutta toxik madde temizliği yapmak.
  • DINAP Programı ile, kişiye özgün besin desteği vermek. 

KONU İLE GENİŞ BİLGİYİ “BÖBREK” KATAGORİSİ ALTINDA BULABİLİRSİNİZ.

SİBERNETİK SAĞLIK; HERŞEYİN DENGEDE BULUNDUĞU POZİTİF HAYAT SEVİNCİDİR. BUNUN İÇİN NE YAPMALIYIZ / THE HEALTH IS A POSITIVE VITALITY. WHAT SHOULD WE DO FOR THIS PURPOSE?

 

POZİTİF HAYAT SEVİNCİ OLAN SAĞLIĞIMIZ İÇİN, BİZİ İÇERİDEN VE DIŞARIDAN ETKİLEYEN HER ŞEYİN DENGEDE OLMASI İÇİN GAYRET GÖSTERMELİYİZ…

EVERYTHING HAS TO BE IN A DYNAMIC BALANCE IN ORDER TO HAVE A POSITIVE VITALITY

 

The universe is a complex system. Each of these complex systems is in balance. Organizations that are in balance within themselves, while organizing with others, balance themselves on the one hand and balance each other on the other. Thus a superior equilibrium situation arises for an entire system. This is called "ultra-stability" in cybernetics. In such a structure, the disorder in a system disturbs the whole system and everything has to be reorganized. Otherwise "apocalypse" breaks

Please use google translation for further translation…

Kainat bir çok karmaşık sistemden ibarettir. Bu karmaşık sistemlerin her biri kendi içinde denge halindedir. Kendi içinde denge halinde olan organizasyonlar, diğerleri ile de organize olarak bir yandan kendi dengelerini sağlarken diğer yandan birbirlerinin dengesini sağlarlar. Böylece bütün bir sistem için üstün bir denge durumu ortaya çıkar. Buna sibernetikte “ultra stabilite” denir. Böyle bir yapıda bir sistemdeki bozukluk tüm sistemi bozar ve herşeyin yeniden organize edilmesi gerekir. Aksi halde “kıyamet” kopar

İnsan da kainatın bir parçasıdır. Kendi içinde ruhsal, zihinsel, duygusal ve fiziksel bir denge arar, Bu denge, kendisini içeriden ve dışarıdan etkileyen herşeye rağmen dengelendiği bir dengedir. İnsanı çevreleyen diğer insanlar dahil, her şeyin de böyle ancak kendisinden ve birbirinden farklı bir dengesi vardır. Ancak “kıyametin kopmaması” veya bir hastalığın ortaya çıkmaması için bu farklı dengelerin de ortak bir denge sağlaması gerekir. Bunun için kendi aralarında bir organizasyona ihtiyaç vardır. Bir yandan kendi ayarlarını yapmaları, diğer yandan kendi aralarında bir ayara ihtiyaç vardır. Bu şekilde bütün bir sistem için ortak bir denge durumu (üstün denge durumu) söz konusu olur. Buna sibernetik dilinde “ultrastabilite” diyoruz. Birbirini etkileyen her sistemin denge durumundaki bir bozukluk bütün sistemi bozar ve herşeyin yeniden ayarlanması gerekir.

Sibernetik’in kurucusu sayılan Norbert Wiener, 1948 yılında yayınladığı ilk eserinde “Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine” (Sibernetik veya hayvan ve makinada kontrol ve haberleşme) adını vererek Sibernetik’in aşağı…
SİNYAL9.COM