ALTERNATİF TIP VE TAMAMLAYICI TIBBIN TÜRKİYE’DE UYGULANMASINA DAİR MEVZUAT- TURKISH LEGAL REGULATION TO PRACTICE ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICAL TREATMENTS IN TURKEY

Reklamlar

Aşağıdaki linki tıklayarak bu konudaki yasal düzenlemeye erişilebilir.

Please click the following link to read the regulation about alternative and complementary medical treatment in Turkey.

Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği