ALTERNATİF TIP VE TAMAMLAYICI TIBBIN TÜRKİYE’DE UYGULANMASINA DAİR MEVZUAT- TURKISH LEGAL REGULATION TO PRACTICE ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICAL TREATMENTS IN TURKEY

Aşağıdaki linki tıklayarak bu konudaki yasal düzenlemeye erişilebilir.

Please click the following link to read the regulation about alternative and complementary medical treatment in Turkey.

Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği

TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIBBIN OPERASYONEL İSİMLERİ-OPERATIONAL DEFINITION OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENATARY MEDICINE

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbın operasyonel isimleri aşağıdaki linkten öğrenilebilir. Okuyucuya kolaylık açısından ayrıca aşağıya alınmıştır.

Lütfen tıklayınız

Operational Definitions of the Complemetary and Alternative Medicine:

Okumaya devam et

TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP TERİMLERİ- GLOSSERY OF COMPLEMENATARY AND ALTERNATIVE MEDICINE (CAM)

Aşağıdaki linki tıklayarak genellikle kullanılan Tamamlayıcı Tıp ve Alternatif Tıp terimlerini toplu halde bulabilirsiniz

Please click on the following links for CAM terms in general use.

Lütfen tıklayınız

KLİNİK DENEMELERE DAYALI BÜTÜNSEL TIP ÜRÜNLERİ VE BAZI HASTALIKLARA İYİ GELEN BÜTÜNSEL TIP ÜRÜNLERİ-COMPLEMENTARY MEDICINE PRODUCTS BASED UPON CLINICAL TRIALS FOR SOME DISORDERS

KLİNİK DENEMELERE DAYALI BÜTÜNSEL TIP ÜRÜNLERİ VE HASTALIKLAR İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ EN  İYİ REFEREANSLARDAN BİRİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM.

I HIGHLY RECOMMEND THE FOLLOWING LINK FOR COMPEMENTARY MEDICAL APPLICATIONS

http://nccam.nih.gov/health/atoz.htm

LÜTFEN TIKLAYINIZ/PLEASE CLICK ON